סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
שירת ימי הביניים
נמצאו:
15
0
0
תוצאות
מערך שיעור

בשיעור זה נכיר את השיר "ישנה בחיק ילדות", שיר קודש הנועד לשמש כמבוא לתפילה הנאמרת בשחרית לשבת וחג. נשמע את קריאתו של המשורר להתנער מכל הדברים המגבילים אותנו בעולם הגשמי, ולשאוף להתעלות, אל על, לעולם הרוחני.
יצרים
מצוות
עבודת ה'
צמיחה
קדושה
מערך שיעור

הפיוט 'צור משלו אכלנו' זכה להיות מושר בקהילות רבות ובמנגינות רבות בשבת לפני ברכת המזון. נלמד את משמעותו, נחפש את השובע והברכה במציאות המודרנית שלנו, נגלה את הקשר בין הודיה לבקשה ונלמד כיצד הברכה מסייעת לזכירת התכלית והייעוד שלנו.
ברכות
הכרת
פיוט
מערך שיעור

עיון בפיוטו המפורסם של ריה"ל. הפיוט עוסק בבריתות החשובות שנכרתו במהלך ההיסטוריה (במבול ובמעמד הר סיני), ובקשר בניהן.
מנוחה
שבת
מערך שיעור

נגלה בפיוט העתיק הזה את עומק משמעות התשובה: האמון בטוב ה' ובטפלות היצר לעומת הרצון. נלמד את משמעות הבקשה "לברית הבט ואל תפן ליצר" כפנייה לה' ונמצא גם הדהוד לקריאה הזו כפניה לאדם. דרך הדימויים המגוונים שבפיוט נעשיר את ידיעותינו, נתנסה ביצירה, נעמיק את הבנת הפיוט ואת הקשר בינינו לבין בוראנו.
אומנות
יום הכיפורים
ימים נוראים
סליחה
מערך שיעור

שיר זה משיריו הידועים של ריה"ל המבטא את כיסופיו לציון. נעורר את הכיסופים לציון המלווים אותנו מימי אבותינו עד ימינו. נכיר בזכות הגדולה של דורנו לחיות בארץ ציון וירושלים, ועם זאת נגלה עד כמה הכיסופים נוכחים בחיינו בירושלים שעוד מחכה לבניינה השלם במובן הרוחני והפיזי.
גאולה
געגוע
חורבן
ירושלים
מערך שיעור

רובנו תופסים את עצמנו כאנשים חופשיים ועצמאיים מכל תלות. ביכולתי לקבוע את אורח חיי וסגנונו. באמצעות לימוד שיר קצר, אך עוצמתי זה נבדוק אם אכן כך הם פני הדברים. מיהו החופשי האמיתי? המטרה היא שהתלמיד יבחין בין שני המושגים: "עבד" ו"חופשי" ותבחן עצמה היכן היא ניצבת.
אוקסימורון
זמן
חופש
עבודת ה'
מערך שיעור

נלמד את שירו של הריה"ל, 'בכל ליבי אמת', נדון בשיבוצים, בביטויים ובמוטו של השיר, ונראה כיצד השיר מבטא את הקשר שבין האדם לאלוקיו.
אמונה
אנטישמיות
עבודת ה'
קשר
מערך שיעור

נלמד את שירו של אבן עזרא, 'אשכים לבית השר', נראה את התחושות של האיש העני המשחר לפתחו של העשיר, ונדון האם השיר מציע או לא מציע פתרון לתחושות ולמצבו של העני?
אדם בחברה
צחוק
מערך שיעור

הפיוט "כי אשמרה שבת" הוא שיר הנלמד לבגרות. מעבר לכך, זהו שיר ידוע ומפורסם בקהילות ישראל ונהוג לשיר אותו בסעודת השבת, בלחנים שונים ומגוונים. בשיעור נלמד את השיר, נראה את מצוות השבת המופיעות בו, ונדון איזה תוכן הן מקנות לשבת.
הלכה
מצוות
פיוט
שבת
מערך שיעור

בשיר זה מתמודד הדובר, שהוא גם המשורר, ריה"ל, עם מסעו באוניה בדרכו לארץ ישראל. תחושות של פחד מלוות אותו, לצד כמיהה חזקה להגיע לארץ. ולבסוף, בטחון בה'. בשיר זה ישנם נושאים רבים היכולים להפגיש את התלמיד עם מקומות דומים בתוכו פנימה.
ארץ ישראל
כמיהה
ניגודים
עלייה
מערך שיעור

במהלך הלימוד של פיוט זה, העוסק בתקופות שונות בעם ישראל בהם עם ישראל נגאל מיד אויביו, כשהגאולה בבית האחרון עוסקת בימי החשמונאים, ועל שם בית זה מושר הפיוט כולו בחג החנוכה, נגלה עוד רבדים הקושרים אותנו באופן אישי לקורות עמנו.
חנוכה
שיבוץ
מערך שיעור

הצעה ללימוד הפיוט המפורסם, אותו כתב ה'אבן עזרא'. מומלץ ללמד פיוט זה בתחילת שנה"ל ולקשר אותו לתפילות ימים נוראים. אין ספק שתפילות יום הכיפורים יראו אחרת כאשר תלמיד יעמוד בתפילה ויבין את משמעות מילות הפיוט.
יום הכיפורים
סליחה
פיוט
תפילה
תשובה
מערך שיעור

לצערנו, במהלך החיים נאלץ האדם להיפרד מאנשים קרובים שהלכו לעולמם. השיר מתאר את כאבו האישי של המשורר באבלו על חברו. ננסה דרך לימוד השיר לראות איך מביע המשורר את צערו ונחשוב על אופן הבעת הצער שלנו.
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות