סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
קידושין- עיון
נמצאו:
15
0
0
תוצאות
מערך שיעור

בתוך הסוגיות במסכת קידושין העוסקות בכיבוד הורים מופיע סיפור אחד ודיון קצר אחד, המעלים את הדילמה - מה לעשות כאשר עומדות לפני אדם שתי מצוות: מצוות כיבוד הורים ומצווה אחרת; איזו מצווה עליו להעדיף? מה עליו לעשות?
מערך שיעור

בשיעור זה נעסוק בסוגיית "שלוחו של אדם כמותו" ובסוגיית "אין שליח לדבר עבירה".
מערך שיעור

בשיעור זה נתמקד בדברי הגמרא "דאסר לה כולי עלמא כהקדש", ונברר את הקשר שבין קידושין להקדש.
מערך שיעור

בשיעור זה שלשה חלקים. האחד כמבוא על הקשר של מתבגר עם הוריו, השני על טעמי מצוות כיבוד הורים והשלישי למדני באופיו על גדרים הלכתיים במצווה.
מערך שיעור

זוהי יחידת סיכום לימוד מקיף של עמודי הגמ' הקשורים לסוגיית כבוד אב ואם. הכותב יוצא מנקודת הנחה שהתלמידים בקיאים בפשט הגמ' ומוכנים להעמיק בה. בסוגיא שלפנינו ננסה לברר את ההבדל ביו המושגים כבוד הורים ומורא הורים.
מערך שיעור

לימוד העוסק בשורש מצוות כיבוד הורים ומתוך הלימוד ניתן להגיע למפגש עם יסודות האמונה ואהבת ה'.
מערך שיעור

סוגיא זו נוגעת בתשתית יחסנו לתורה ולומדיה ועל כן היא מרכזית כל כך בחינוך שלנו לכבוד התורה.
מערך שיעור

מתוך לימוד הסוגיא עולה הדיון על המשמעות של ה'שיער' בכלל וכפתח להתמודדות עם אתגרי הבגרות...
מערך שיעור

השיעור עוסק בשני צדדים של מצוות המילה. פן אחד אישי -החובה להיות מהול. פן שני כללי- ההשתייכות לכלל והעברת המסורת.
מערך שיעור

הסוגיא שלהלן מיוחדת ושונה בעריכתה מסוגיות רבות בש"ס בכך שהיא משלבת באופן הרמוני שיח הלכתי עם שיח אגדתי. השיעור מבקש להתבונן בזיקה ובקשרי הגומלין בין הסוגיא ההלכתית של הוא ללמוד ובנו ללמוד – מי קודם? לבין הסיפור שפורץ מתוכה על אודות התנין בבית מדרשו של אביי.
מערך שיעור

הסיפור על ר' חייא בר אשי ואשתו שונה באופן מהותי מ"סיפורי הפיתוי" האחרים. מטרת המערך הבא להעמיק בסיפור ולהתבונן במסרים העולים ממנו ביחס לפרישות מינית. כדרכן של אגדות ניתן "ללוש" את הסיפור שוב ושוב ולמצוא בו טעמים חדשים. בשאלות העיון נפתח מספר פתחים. בהצעה להעברת השיעור נצטמצם. תן לחכם ויחכם עוד.
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות