סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
סנהדרין
נמצאו:
15
0
0
תוצאות
מערך שיעור

שיעור זה הוא השיעור השני בסוגיית רודף והוא עוסק בשאלת היסוד העומדת בבסיס דיני רודף והיא השאלה מה ההצדקה בגינה נותנת התורה לאדם להרוג אדם אחר ללא משפט וללא הנתונים ההכרחיים למשפט הוגן, כגון: עדים והתראה.
אדם בחברה
הלכה
מוסר
מידות
מערך שיעור

שיעור זה יעסוק בסוגיה הבסיסית של דין "יהרג ובל יעבור". נבחן בשיעור זה את השיטות השונות שנאמרו בדין זה בסוגיה. נעמת ונבחן אותם עם האופן בו נתפס לעיתים אצלנו העולם הדתי שלנו.
חיים
מסירות
מצוות
עבודת ה'
מערך שיעור

החלוקה הלמדנית הבסיסית בדין רודף היא בשאלה האם מדובר בהצלת הנרדף או בענישה לרודף. במערך שלפנינו ננסה לטעום מעט מהחילוק הלמדני בסוגיא, ולאחר מכן להפנים אותו לחיינו.
אדם בחברה
מוות
משפט
עונש
מערך שיעור

בשיעור זה נעסוק באתגר בעמידה על האמת אל מול חשבונותיו של העולם הזה. האדם נמצא פעמים רבות במתח בין רצונותיו הארציים לקיום סביר ונוח לבין אמת שאיננה תמיד עולה בקנה אחד עם שאיפות אלה.
אדם בחברה
אמת
דיין
שופט
מערך שיעור

שיעור זה יעסוק בשאלה הגדולה שצפה מתוך סוגיה זו בעיקר סביב הסברא העומדת ביסוד הלימוד שעל שפיכות דמים אדם צריך למות ולא לעבור: מה היא משמעות החיים ומה היחס בין הפעולה הטבעית ששמה לחיות לבין התכנים והמשמעות שאנחנו מוסיפים בעולם ערכי ובוודאי בעולם דתי למושג זה.
חיים
מצוות
ערכים
מערך שיעור

שיעור זה הוא הראשון בשיעורים על סוגיית בא במחתרת ויעסוק בהבנת מהות החזקה המופיעה בראשית הסוגיה של "בא במחתרת", כאשר הסוגיה מבקשת להסביר את ההיתר שנותנת התורה להרוג גנב ועוד ללא משפט. ההבנות השונות שנותנים הראשונים לחזקה זו פותחים פתח למחשבה כללית יותר על היחס של האדם לממונו ועל הדרכים שבהם הוא משתמש על מנת להגן עליו.
אדם בחברה
משפט
עונש
מערך שיעור

שיעור זה הוא שיעור אחרון במסגרת השיעורים בסוגיית בא במחתרת ויעסוק בבחינת יישום דין התורה במקרה אקטואלי, דוגמת זה של שי דרומי: מקרה בו חקלאי מהדרום הרג גנב שנכנס אל החווה החקלאית שלו על מנת לגנוב.
אדם בחברה
חוק
מוסר
רכוש
מערך שיעור

שיעור זה יעסוק במחלוקות הראשונים בשאלה האם מותר לאדם להכריע שהוא רוצה למות גם במצוות נוספות על גבי השלוש שהגדירו חז"ל. שאלה זו קשורה גם לאופן בו יש לקרוא את הוראת חכמי בית נתזה בסוגיה בגמרא אך גם לשאלות עומק בדבר ההיתר להחמיר ולהתנדב למות במקרים נוספים
גבולות
מסירות
מצוות
עבודת ה'
מערך שיעור

אהבה נמוכה, שהופכת לעתים לחולי נפשי, יכולה להיתקן רק באהבה נשגבת ועליונה יותר, הנותנת לאדם עונג של אמת, שלווה ושמחת עולם.
מערך שיעור

שיעור זה הוא הצעה לשיעור פתיחה לסוגיית רודף והוא עוסק בשאלה הגדולה המונחת בבסיס דין זה והיא המחויבות שתובעת ממנו התורה לשים לב למה שקורה סביבנו ולהתערב כאשר יש לנו את האפשרות להשפיע על המתרחש מסביב. נבחן את התביעה הזו ואת ההשלכות שלה לעולם המודרני שלנו ולחיים של התלמידים עצמם.
אדם בחברה
אחריות
מערך שיעור

שיעור הוא השיעור השלישי בסוגיית רודף והוא עוסק באחת ההשלכות ההלכתיות שיש כבר בסוגיות לדין רודף והיא הסתבכות של הריון או לידה. נבקש בשיעור זה להוסיף את הרגשות והמחשבות שחיבור זה מעורר בתוכנו ולראות איך נכון לקרוא את המקורות והפוסקים בהקשר זה.
מצוות
רוצח
שוגג
מערך שיעור

שיעור זה יעסוק בסוגיה קצרה הנמצאת בתוך חומר הלימודים ועוסקת בשאלה האם גם בן נח, דהיינו גוי, מחויב במצוות קידוש השם וממילא מחויב לסכן את חייו עבור הערכים הללו. שאלה זו, שהפכה במאה האחרונה להיות אקטואלית ומעשית סביב סוגיית חסידי אומות העולם פותחת פתח למחשבה עקרונית על עולמו הרוחני של אדם שאיננו יהודי.
גויים
מסירות
מצוות
עבודת ה'
מערך שיעור

שיעור זה יעסוק במדרש מתוך התלמוד הירושלמי בו גוי מצווה על יהודי לאכול נבילה. נבחן בשיעור זה את השיטות השונות שנאמרו בדין זה בסוגיה ונעמת ונבחן אותם עם האופן בו נתפס לעיתים אצלנו העולם הדתי שלנו.
מסירות
עבודת ה'
מערך שיעור

שיעור זה הוא השני בשיעורים על סוגיית בא במחתרת ויעסוק במחלקות הלכתית בין הרמב"ם לראב"ד הקשורה לדין בא במחתרת והיא כיצד יש להבין את הביטוי "אם זרחה השמש עליו" המופיע בפסוקים ומתאר את המצב בו אין היתר להפעיל את דין בא במחתרת.
חז"ל
פשט ודרש
מערך שיעור

ראיון עם הרב דרוקמן על השאלות השונות העולות מתוך הוראת הסוגיות בסנהדרין העוסקות בצניעות וביחסים שבינו לבינה
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות