סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
סוכה
נמצאו:
15
0
0
תוצאות
מערך שיעור

הצעה להוראת הסוגיה בנושא שימוש בסוכה ובלולב גזולים. השיעור שם דגש על קיום כלל המצוות מתוך טהרת הלב, ובפרט במצוות הקשורות לחג הסוכות.
מערך שיעור

הצעה להוראת הסוגיה הדנה בדבריהם של חז"ל על היצר הרע, והשוואתה למימרות נוספות של חכמים בנושא. מתוך כך ניתן ללמוד על היחס הרב גוני של חכמינו ליצר הרע, ולצדדיו החיוביים והשליליים כאחד.
התמודדות
יצר הטוב
יצר הרע
מידות
מערך שיעור

בלילה הראשון של סוכות, בדומה לליל הסדר, לומדים חכמים שיש חיוב מיוחד לאכול בסוכה. במסגרת הלימוד שלהלן, ננסה ללבן מהו אופייה של חובת האכילה הזו, ביחס למצוות הישיבה בסוכה כל שבעה בפרט, וכן ביחס למצוות הסעודה ביו"ט וחובת מצה בפסח, שעולות במהלך הסוגיה.
מערך שיעור

הצעה להוראת המשנה המתארת את היציאה מהסוכה עקב גשמים כסימן רע ("משל לעבד שבא למזוג כוס לפני רבו ושפך לו קיטון על פניו"), והשלכה ממנה להתייחסות הראויה באשר לסימנים ורמזים משמים.
גשם
טבע
סוכות
סימנים
עבודת ה'
קשר
מערך שיעור

הצעה להוראת הסוגיה העוסקת בדמותו של רבי אליעזר ובצורת הפסיקה המאפיינת אותו, אל מול העיקרון האוסר לומר דבר שלא שמע מפי רבו.
אדם בחברה
מציאות
ערכים
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות