סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
לקט מצוות מספר החינוך
נמצאו:
15
0
0
תוצאות
חלופה בהערכה

הצעות לשאלות ידע ולשאלות הפנמה על מצוות מספר החינוך.
יציאת מצרים
שמיטת קרקעות
תוכחה
תפילה
חלופה בהערכה

הצעה לקיום הערכה חלופית בנושא גיור, על ידי כתיבת מאמר מסכם.
גיור
דילמה
מיזוג מקורות
שאילת שאלות
מערך שיעור

עלינו לזהות את התכונות החזקות בכל אדם כדי לעזור לו להגיע למקומות טובים יותר.
מערך שיעור

בשיעור זה נגדיר את האיסור לעשוק, נראה מה בינו ובין איסורים הדומים לו, ונתוודע שוב לעיקרון 'לפיכך הרבה להם תורה ומצוות', ונעמיק במשמעות ריבוי האזהרות שהתורה נותנת לנו.
מערך שיעור

איסור הלנת שכר הוא איסור מפורש בתורה, שלצערנו מצוי גם כיום בקרב מעסיקים ואף בקרב בני נוער מועסקים. נעסוק בשאלות מה הבעייתיות בכך ומה הגדרת האיסור.
מערך שיעור

בשיעור זה נתוודע למצוות ההלוואה, נראה את חשיבותה ומהותה, ונבין את ההבדלים בינה לבין מצוות צדקה.
חסד
מערך שיעור

שיעור זה עוסק בשאלה מדוע יש צורך בהרבה מצוות שונות, דרך התבוננות באיסור שבירת עצם מקרבן הפסח.
הלכה
יציאת מצרים
פסח
מערך שיעור

בשיעור זה נעסוק באיסור על השחתת עצים בפרט, והשחתת רכוש בכלל, תוך ניסיון להבין את סיבת האיסור ומשמעותו.
מערך שיעור

בשיעור זה נעסוק במהותה של השביתה ממלאכה בשבת, בעקבות דבריו של בעל ספר החינוך בסעיף שורשי המצוה. בעקבות הלימוד נצפה בסרט, ונעסוק בכוחה של מצוות השבת לחזק את האמונה בה'.
שבת
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות