סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
במעגלי ההלכה
נמצאו:
15
0
0
תוצאות
חלופה בהערכה

עבודה ליחידת במעגלי ההלכה, בנושא הלכות כשרות או הלכות שבת. בעבודה שתי אפשרויות: יצירת "מדריך כשרות מאויר" או הכנת מוצר לשימוש משפחתי על הלכות שבת.
הלכה
כשרות
שבת
חלופה בהערכה

המטלה דורשת הצגה מעמיקה של מקרה הלכתי וההתייחסות ההלכתית אליו, הצגה בכתב וכן הצגה בדרך יצירתית. המטלה מכוונת ליצירת הזדהות עם החומר.
בישול בשבת
הלכה
השוואה בין דעות
שו"ת
מערך שיעור

חוברת הדרכה להוראה עם שאלות עמדה ודילמה בתחום תושב"ע. לימוד על מצוות תוכחה וניתוח שאלת בגרות.
מערך שיעור

בשיעור הקרוב נעסוק ביחס בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. דרך המקורות נתחקה אחר התפיסות השונות, ונראה את הדיוקים בהבנת יחס זה. מסגרת הזמן של התוכן הינה שני שיעורים.
תורה
מערך שיעור

הצעה להערכה חלופית בנושא נטילת ידיים לפני סעודה. באמצעות המטלה התלמידים יתוודעו לפרטי המצווה ולמשמעותה, ויביעו באמצעות יצירה את החוויה שלהם מהנלמד.
מערך שיעור

הרב שלמה גורן ראה בתקומת מדינת ישראל מימוש חזון הנביאים על שיבת עם ישראל לארצו. העובדה שעם ישראל ריבון בארצו, מחייבת התמודדות עם שאלות הלכתיות. בשיעור זה נתוודע למשמעויות ההלכתיות הנובעות מתקומת מדינת ישראל.
מערך שיעור

הצעה לקיום הערכה חלופית בנושא זהירות בדרכים על פי הספר מעגלי הלכה". מטלת הביצוע כוללת חלק עיוני, עבודת שטח והפקת תוצר יצירתי.
מערך שיעור

שיעור זה הפותח את המערך העוסק במהות של התורה שבעל פה יבקש לגעת בשאלה הבסיסית שלעיתים צפה בתוכנו: איך ייתכן שהתורה שבעל פה, זו המפותחת גם בידי בני אדם תלמידי חכמים גם היא מקור וביטוי לדבר הקב"ה אלינו.
תורה
מערך שיעור

במהלך שיעור זה ננסה לבנות את הסקרנות להכיר את התהליך של השתלשלות תורה שבעל פה, כמו גם את ההבנה מהו הציר ומה המשבצות החשובות בתהליך זה.
מערך שיעור

בשיעור זה נבקש להבין את ההבדל שבין תורה כתובה לתורה שנלמדת בעל פה, את הסיבות שגרמו לרבי יהודה הנשיא להכריע על כתיבת המשנה, ואת ההשלכות של צעד זה על החיים הדתיים שלנו כיום.
תורה
מערך שיעור

בשיעור זה נבקש לבחון ולהבין את הטעמים שניתנו לשאלה מדוע חלק שלם של התורה ניתן לעם ישראל דווקא בעל פה ולא בכתב.
תורה
מערך שיעור

בשיעור זה נפתח לדיון וללימוד את שאלת מקומה של המחלוקת בהלכה - האם היא תקלה שקרתה או עניין מהותי.
מחלוקת
מערך שיעור

קבלת סמכות ומרות היא אחד מהקשיים הניצבים בפני כל אדם בתהליך ההתבגרות שלו ונראה שבעולם שלנו האתגר הזה הוא אף קשה ומורכב יותר. בשיעור זה נבקש דרך לימודו ודיון לחשוב על מקומה של הסמכות בתוך העולם הדתי וההלכתי שלנו ועל המקומות מהם היא יכולה לנבוע בתוכנו.
אמונה
חז"ל
מסורת
מערך שיעור

בשיעור זה ניגע בציווי לשמוע בקול החכם גם כשלדעתך הוא טועה "אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל..." , ועל העבודה הדרושה כדי לעמוד ביעד זה גם מבחינה הכרתית וגם מבחינת עבודת המידות
חז"ל
מחלוקת
ענווה
מערך שיעור

כיצד להאיר את המותר והקדוש בתוך שלל האסור והמצריך זהירות? זהו אתגר המלווה אותנו בקשר לשנת השמיטה ובשדות נוספים בעולם עבודת ה' שלנו, ובו נעסוק בשיעור זה.
מצוות
שמיטה
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות