סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
בבא בתרא- עיון
נמצאו:
15
0
0
תוצאות
מערך שיעור

ננסה לגעת בערך של חיי אדם לעומת (חיי) חפץ. ננסה לפתוח את האפשרות להתגמש ולשחרר חפץ יקר וחשוב כדי להציל אדם אחר או לסייע לו. השיעור נכתב בשיתוף עם אתר חכימא.
מערך שיעור

עבודה לסיכום לימוד סוגיות ממסכת בבא בתרא. על התלמידים להפיק דיסק שמע ובו שירים הקשורים לסוגיות שנלמדו ומעניקים להם פרשנות נוספת.
מערך שיעור

האם יש לך כסף בבית? האם אתה רוצה יותר? האם השאיפה היא לבית עם בריכה או דווקא לבית פשוט יותר עם חמסות ועץ שסק? ובכלל מה היחס שלך לכסף בחיים?
מערך שיעור

מתוך לימוד מושג המחיצה בסוגיה התלמידים יעמיקו את הלימוד על מחיצות בחיים בכלל ובעולמם בפרט
מערך שיעור

מתי הרגשת רצון לשטח משלך? מתי קרה שמישהו נכנס לשטח שלך והקטין אותך או התחרה בך באופן פוגע?
מערך שיעור

בסוגייתנו נאמר כי בני העיר רשאין [=מוסמכים] לעשות קופה-תמחוי ותמחוי-קופה, ואף לשנותה לכל מה שירצו! נחלקו הראשונים – ר"ת והר"י מגאש: האם "לכל מה שירצו" – כפשוטו, לרבות שינוי לדבר הרשות, או – לכל מה שירצו מבין הצרכים השונים של העניים בלבד!
מערך שיעור

בסוגייתנו נאמר כי אין לקבל צדקה מגויים, ואם מקבלים מהם יש בדבר חילול ה'. יש להניח כי בזמננו, חש הלומד: מחד - אי-התאמה ואף אי-נוחות לקבל ולהזדהות עם יישום איסור זה באופן גורף, ומאידך – התנגדות מוסרית/ערכית לקבלת סיוע מגורמים אינטרסנטיים או אף עוינים. והנה, בגמרא מסופר שאף בזמנם - היו שנטלו צדקה מגויים במצבים שונים.
מערך שיעור

המשנה הראשונה במסכת עוסקת בפירוק שותפות, חלוקת השטח והצבת גבולות חדשים. בסדנא ננסה להעמיק את הבנת משמעות הפירוק והפרידה וההשלכות המשפטיות, החברתיות והרגשיות של שינוי הסטטוס משותפים לזרים.
אדם בחברה
יחסי שכנים
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות