סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
אני ואלוקי
נמצאו:
15
0
0
תוצאות
מערך שיעור

מה משמעות היותנו ב'צלם אלהים' ובמה עובדה זו מחייבת אותנו?
אדם בחברה
זהות
זיהוי רעיון ומסר
מערך שיעור

מה צריך להיות בתפר שבין העירות ביום לשנת הלילה? על מה אנו רוצים להתפלל? כיצד נעצב את סיום היום?- עיון בברכת המפיל וקריאת-שמע על המיטה.
מערך שיעור

שיעור זה עוסק בברכה מפתיעה ומיוחדת מאד- ברכת אשר יצר, הנאמרת ביציאה מבית הכסא. ברכה זו מקדשת אף את המעשים הבזויים לכאורה, ומקשרת גם אותם אל הבורא, מתוך הודאה גדולה.
מערך שיעור

מעלת לימוד התורה והשפעת לימוד תורה על האדם-מהלך שיעור עם מקורות.
דבקות בה'
לימוד תורה
מערך שיעור

שני שיעורים, על ריבוי המצוות ועל חיבור לה' דרך מצווה מסויימת.
אהבת ה'
העולם הבא
טעמי המצוות
מצוות
מערך שיעור

לגלות את ה' דרך אירועים היסטוריים- יציאת מצרים ותקומת עם-ישראל בארצו בימינו.
מערך שיעור

השיעור עוסק במצוות שנועדו לחזק את התא המשפחתי ובמשפחה כמחזקת את החיבור של היחיד לתורה.
זיהוי רעיון ומסר
משפחה
עבודת ה'
מערך שיעור

מהי חשיבותו של מעמד הר-סיני?- בעיני הכוזרי והרמב"ם
אמונה
עבודת ה'
עם ישראל
מערך שיעור

האם קיום המצוות טבעי לאדם?
מעמד הר-סיני
מצוות
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות