סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
תפילה וברכות
נמצאו:
11
0
0
תוצאות
מערך שיעור

תפילה היא אחת המצוות הקשות והמאתגרות שיש לכולנו. העיסוק בנושא התפילה דרך הלימוד ביחידת משנה, הפגיש אותנו עם מתחים ושאלות רבות שאנחנו כאנשים מתפללים חווים ופוגשים דרך המפגש שלנו עם מצוות התפילה. שיעור זה מהווה הצעה לחזרה על חומר הלימודים מתוך נקודת מבט המחפשת את הרלוונטיות וההפנמה שיכולים להיות לנושאים אלו.
תפילה
מערך שיעור

כיוון התפילה וכוונת התפילה הם מונחים דומים ונמצאים גם כבסיס לדיון באותה משנה. בשיעור זה נבחן את היחס בין שתי הכוונות הללו ונעסוק באופן כללי בקושי של כוונת הלב בתפילה ובעיקר במציאות החיים המודרנית והעמוסה שלנו.
ירושלים
תפילה
מערך שיעור

רבי אליעזר אומר שמי שעושה את תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים. העמדת הקבע והתחנונים כשתי נקודות קיצון על פני ציר אחד, פותחת צוהר לשדה רחב יותר של התייחסות אל החיים מנקודת מבט של קבע ומנקודת מבט של תחנונים. בשיעור זה נבחן ונעמיק בשתי נקודות מבט אלו ונדון ביחסן אל התפילה.
תפילה
מערך שיעור

מסכת ברכות נמצאת בראש סדר זרעים, אך למעשה היא נמצאת בראש שישה סדרי משנה. בשיעור זה שיהווה פתיח לעיסוק בנושא תפילה וברכות ובמשניות המסכת, ננסה להעמיק במשמעות המיקום של המסכת בראש המשניות ובאמירה שיש בבחירה זו על משמעות התפילה והברכה בחיי עבודת ה' שלנו.
ברכות
תפילה
מערך שיעור

המשנה מתארת את נוהגו של רבי נחוניה בן הקנה שהיה מתפלל תמיד בכניסה וביציאה מבית המדרש. בשיעור זה נבחן את השאלה מה הם המקומות בהם אנחנו צריכים להתפלל לפני הכניסה אליהם וביציאה מהם. ובחזרה לתפילתו של התנא נחוניה: איזו שאלות עומק מעלה התפילה שכתב הוא, לחיינו שלנו.
תפילה
מערך שיעור

המשנה מזכירה תפילה קצרה שצריך להתפלל כאשר נמצאים במקום סכנה. הפלא בתפילה זו הוא ביכולת של האדם להיות בתנועה של תפילה ברגע של חשש ובהלה. יתירה מזאת, ישנו פלא בנוסחים השונים שמציעות המשנה והתוספתא לתפילה זו: שכולם מוציאים את האדם מהמצוקה האישית שבה הוא נתון כעת אל עבר תפילה על צרות עם ישראל בכלל.
תפילה
מערך שיעור

אנו פותחים את היום בברכות התורה, כשלברכה מוצמד לימוד תורה קצר, המשנה הראשונה במסכת פאה, על מנת שלא תהיה זו ברכה לבטלה. בשיעור זה ננסה להבין מהו העומק של אותה המשנה ומדוע דווקא היא נבחרה לפתוח לנו את הבוקר.
תורה
מערך שיעור

מסכת ברכות עוסקת בעבודת האדם את ה' דרך הדיבור- קריאת שמע, תפילה וברכות. הצורך של חז"ל ליצור עולם של תפילה נבע מהחוסר הגדול שנוצר אחרי החורבן וביטול הקרבנות. המשנה הראשונה של המסכת בוחרת לעסוק דווקא במסגרת של קריאת שמע, כלומר בזמני קריאת שמע. זמן קריאת שמע נלמד בראש ובראשונה מפסוקי התורה: "בשכבך ובקומך". ביחידה זו ננסה ללמוד עם התלמידים מה המשמעות של קביעת זמן ומסגרת דווקא לתוכן רוחני וערכי.
זמן
לימוד תורה
מצוות
תפילה
מערך שיעור

מצוות תפילה היא אחת המצוות המורכבות ביותר שיש לנו. היא מבקשת ליצור שיח, מפגש ועבודה שבלב אבל עושה זאת דרך מילים קבועות עם זמנים וחובות מדויקים. בשיעור זה נעמוד על המתח הזה, נבין את היסודות ההיסטוריים שלו ונבחן את היתרונות שנותנת תפילת הקבע לחיינו.
תפילה
מערך שיעור

אנו נמצאים בפרק העוסק בתפילה ובעיקר בתפילת הלחש. משנה זו שונה מכל הפרק כי היא עוסקת בתפילה הנראית פרטית, של חכם אחד. תפילה זו שייכת לתפילות הנאמרות ברגעים מסוימים, כמו בכניסתו וביציאתו לעיר. ביחידה זו ננסה לעמוד על החשיבות של תפילה בחיים. תפילה שמחוברת לעשייה היומיומית שלנו שמתוכה האדם יכול להכניס את הקב"ה לחייו.
תפילה
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות