סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
שלושת השבועות
נמצאו:
10
0
0
תוצאות
מערך שיעור

פרשנות ועיבוד על פי שיטת קוביבי - ספרותראפיה.
מערך שיעור

חז"ל מציגים לנו שתי נקודות מבט על תהליך הגאולה דרך שתי דמויות מיוחדות - רבי עקיבא ורבי חייא רבה - כאשר יש בהן מן המשותף אך גם מן ההבדל. בשיעור זה נתבונן לעומקן של האגדות ודרכן נבחן את הסתכלותנו על המציאות כיום.
מערך שיעור

מטרות: להביא למודעות המשתתפים כי מהותה של "אהבת ישראל" היא מצוות "ואהבת לרעך כמוך". לברר עם המשתתפים את ההיבטים השונים של "אהבת ישראל" ויישומם בחיי היום-יום. לאפשר למשתתפים לבחון באופן אישי את מידת אהבת ישראל שלהם. * יש להכין מראש את הנספחים המודפסים, וציוד יצירה במידת הצורך.
אהבה
ערבות הדדית
מערך שיעור

עיבוד של יחידת לימוד בנושא: ירושלים- געגוע, ציפייה ובניין. היחידה בנויה מארבעה שיעורים (שני שיעורים כפולים). התוכן נכתב בלשון נקבה, אך פונה לזכר ולנקבה כאחד.
בית מקדש
גאולה
געגוע
ירושלים
תפילה
מערך שיעור

בעולם המודרני רוחשת תנועה הפועלת לאור הסיסמא: "peace & love". תנועה זו חורטת על דגלה שהדרך להגיע לשלום עולמי עוברת דרך אהבה ללא גבולות, כזו שנמנעת מחיכוך, וויכוח ומלחמה. התפיסה המודרנית הזו מחלחלת לעיתים גם לתוכנו המרגישים שהשלום והגאולה יגיעו לעולם, ככל שנחפש ונמצא את המכנה המשותף בין המגזרים השונים ועל ידי טשטוש השוני המבדיל נצליח להימנע ממחלוקת ומריבה. בלימוד זה נבקש לבחון את משמעותו של המושג "אהבת חינם" ונברר את ההבדל התהומי הקיים בינו לבין מושגי ה peace & love המודרניים.
אדם בחברה
אהבה
בית המקדש
ירושלים
מחלוקת
שלום
מערך שיעור

אחד ממנהגי האבלות הקשורים לט' באב הוא מנהג אכילת הביצים בסעודה המפסקת. יושבים על הארץ, וטובלים את ביצה קשה באפר / עפר. אכילת הביצה היא חלק ממנהג אבלות שעניינו לאכול מאכלים עגולים, כדי להדגיש את הרעיון שיש גלגל החוזר בעולם מה שמשקף את מצב החידלון כחלק מתהליך גדול יותר.
אמונה
הפנמה
הקשבה
ייחוד
יצירה
ירושלים
כוח רצון
למידה משמעותית
משבר
עבודת ה'
צמיחה
קשר
תפילה
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות