סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
קידושין בקיאות
נמצאו:
6
0
0
תוצאות
מערך שיעור

העלאת השאלה ליחסנו לזקנים ולזיקנה ע"פ עיון בתורה ובחז"ל כמבוא לסוגיא.
מערך שיעור

האשה נקנית בכסף – מובאים שני מקורות האחד מעפרון ומירמיהו . ביחידה זו נציע שהמקורות הללו לא הובאו רק ללימדו הטכני של מקור לקניין כסף אלא יש בהם כדי ללמד על מהותו של מעשה הקידושין
מערך שיעור

במערך זה ננסה לחלץ מהסוגיה את השאלה העקרונית שהגמרא מכוונת אליה בתוך הדיון, ומתוך כך נציע פעילות הפנמה המתייחסת לשאלה זו.
מערך שיעור

הסוגיה שלפנינו היא סוגית פתיחה למספר סוגיות העוסקות בפטורים ובחיובים של נשים במצוות. הסוגיה הספציפית הזאת אמנם מתחילה בדיון זה, אך היא מתמקדת בנושא שונה וכללי עוד יותר הקשור לדרכי הניסוח של דברי התנאים. הנושא העקרוני העולה מהסוגיה עוסק במשמעות ההתנסחות בדרך כלל והכללה, ובעיקר במגבלות ובבעיות שבניסוח מסוג זה. פעילות ההפנמה נסובה סביב נושא זה של הכללות, מקומם והבעייתיות שלהם.
מערך שיעור

הסוגיה שלפנינו פותחת רצף של סוגיות העוסקות בנושא "מצוות התלויות בארץ", נושא שהוא "מצוותי" וככזה גם רווי במדרשי הלכה. סוגיות אלו הן הזדמנות לגעת בצורה עמוקה יותר במשמעות של ארץ ישראל, והנגזרות ההלכתיות שלה.
מערך שיעור

הסוגיה עוסקת בפרטי החיוב הכלולים במצווה המופיעה בתורה – "מפני שיבה תקום". הנושא העקרוני שעולה בדיון מתייחס לאופיים וערכם של מחוות הכבוד שאנו מחויבים לתת, ומתוך כך גם דיון סמוי במקורו ומשמעותו של הכבוד ותפקידו בחברה. במערך ההפנמה ננסה לחשוף שאלות אלו בתוך הדיון הנמצא בגמרא ולקשר שאלות אלו לעולמו של התלמיד.
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות