סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
פסחים
נמצאו:
15
0
0
תוצאות
מערך שיעור

מהברייתא עולה שהשאלה אם אדם ירוויח או יפסיד אינה תלויה בשאלה אם הוא זריז או עצלן, אלא בשאלה אם הוא עושה מלאכה בערב שבת או לא. סוגייתנו נתנה דוגמא של הימנעות ממלאכה בערב שבת, אך מכאן לומדים את הכלל- מתי טוב להיות זריז ומתי טוב להיות עצלן.
איזון
מידות
עצלנות
מערך שיעור

התבוננות במגמות השונות ביחס לאיסור אכילה בערב הפסח בין הבבלי לירושלמי.
מערך שיעור

התבוננות והקשבה למהלך הגמרא בתחילת פרק עשירי
מערך שיעור

רקע של תורה שבכתב – מגמות בפרשיות התורה, ומצע לעולמם של חכמים במשנה ובגמרא
מערך שיעור

הרעיון הוא לקחת את הסוגיות הרבות שיש בפרק ולאתר בהן משפטי מפתח שנלמדו בהקשר המקומי ולתת ללומד את האפשרות לחפש איפה המשפט הזה מתקיים במרחב האישי שלו.
מערך שיעור

חלק מההכנה לסעודה מתבטאת ברצון של חז"ל להביא את האדם לסעודה כשהוא במצב האופטימלי. חלק מההכנות מתבטאות בהפסקת אכילה בשלב מוקדם של היום. לאחר הלימוד ננסה לגעת במצבים של 'רעב' ו'שובע' בקיום המצוות.
ברכה
הלכה
סעודה
מערך שיעור

הגמרא דנה בכל מיני מקרים בהם תיתכן אפשרות שיש ספק לגבי מעמדו של בית ( נקי מחמץ או עם חמץ). מספר מקרים מובאים ומנסים לפשוט את הספקות ממקרים אחרים .
מערך שיעור

מתוך עיון במהלך הסוגיא הראשונה אנו לומדים גם על משמעות עומק נוספת של פסח - גאולת הדיבור.
מערך שיעור

הגמרא דנה על נוסח הברכה של בדיקת חמץ . ישנה מחלוקת אמוראים האם מברכים "על ביעור" או "לבער" אגב בירור הדעה לגבי הנוסח הנכון , בודקים את הנוסח של מספר מצוות נוספות. לימוד זה בונה יסוד רעיוני לגבי משמעות של ברכה לפני עשיית מצוה.
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות