סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
מצות אהבת הגרים
נמצאו:
3
0
0
תוצאות
חלופה בהערכה

הצעה לקיום הערכה חלופית בנושא גיור, על ידי כתיבת מאמר מסכם.
גיור
דילמה
מיזוג מקורות
שאילת שאלות
מערך שיעור

דוגמא למשימה מתוך תלקיט המלווה את הוראת יחידת ספר החינוך בתושב"ע. מטרת עבודה זו היא ללמוד על הקשיים עמם מתמודדים הגרים בימינו, ועל משמעות תהליך הגיור עבורם.
מערך שיעור

ביחידה זו ננסה, לצד הלימוד התורני של המקורות העוסקים בנושא, גם לקרב את הדברים ללבנו, הן במובן של הזדהות עם הגר והבנת הקשים שהוא מתמודד עמם, והן במובן של התבוננות על הנדרש מאיתנו, כדי להקל על הגרים שסביבנו.
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות