סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
מצוות כיבוד אב ואם מול מצוות אחרות
נמצאו:
7
0
0
תוצאות
מערך שיעור

בתוך הסוגיות במסכת קידושין העוסקות בכיבוד הורים מופיע סיפור אחד ודיון קצר אחד, המעלים את הדילמה - מה לעשות כאשר עומדות לפני אדם שתי מצוות: מצוות כיבוד הורים ומצווה אחרת; איזו מצווה עליו להעדיף? מה עליו לעשות?
מערך שיעור

בשיעור זה שלשה חלקים. האחד כמבוא על הקשר של מתבגר עם הוריו, השני על טעמי מצוות כיבוד הורים והשלישי למדני באופיו על גדרים הלכתיים במצווה.
מערך שיעור

זוהי יחידת סיכום לימוד מקיף של עמודי הגמ' הקשורים לסוגיית כבוד אב ואם. הכותב יוצא מנקודת הנחה שהתלמידים בקיאים בפשט הגמ' ומוכנים להעמיק בה. בסוגיא שלפנינו ננסה לברר את ההבדל ביו המושגים כבוד הורים ומורא הורים.
מערך שיעור

לימוד העוסק בשורש מצוות כיבוד הורים ומתוך הלימוד ניתן להגיע למפגש עם יסודות האמונה ואהבת ה'.
מערך שיעור

דווקא כאשר רצון ההורים "מתנגש" עם אידיאלים , עלול להיווצר משבר אמיתי. הרב אריאל דן במקרה שבו הבן מבקש להתנדב לקצונה בניגוד לרצון ההורים. בסוגיא זו נבחנת ההגדרה המדויקת של ה"מורא" וה"כיבוד" וגבולות המצווה. אנו ניישם את העקרונות שעולים מן התשובה במקרה שקרוב לעולם תלמידי התיכון.
הורים וילדים
כיבוד הורים
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות