סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
מידות
נמצאו:
15
0
0
תוצאות
סרט

סרטון קצר ללא מילים, המציג ילד שמנסה לתפוס פרפר ללא הצלחה, רק כאשר הוא נרגע ומוותר על הרצון לתפוס את הפרפר הפרפר מגיע אליו ונמצא איתו יחד.
מידות
מערך שיעור

זהו שיעור שלישי ואחרון בנושא עין טובה. בשיעור זה נעסוק בהפנמת העקרונות שנלמדו בסדרה, ונדון ביכולת להתבונן בעין טובה בפועל, כלפי עצמינו וכלפי חברינו.
כף זכות
עין טובה
מערך שיעור

זהו שיעור שני בסדרת שיעורים בנושא עין טובה. בשיעור זה נעסוק ביכולת הבחירה שלנו לראות את הטוב באירועים בחיינו וכן באופן בו אנו רואים אנשים אחרים.
מידות
עין טובה
מערך שיעור

זהו שיעור רביעי ואחרון מתוך סדרת שיעורים על גבורה בהיבטיה השונים. שיעור זה יעסוק בהתגברות על העצבות והייאוש היכולים להתעורר מנפילות וקשיים.
גבורה
מידות
שמחה
מערך שיעור

זהו שיעור שלישי מתוך סדרת שיעורים על גבורה בהיבטיה השונים. בשיעור זה נתמקד בכוחות העוצמתיים המביאים אותנו לכעס ולתאווה, ובדרכים לנתב דווקא עוצמות אלו לעשיית טוב.
גבורה
כעס
מידות
מערך שיעור

זהו שיעור שני בסדרת שיעורים על גבורה בהיבטיה השונים. בשיעור זה ניפגש עם הכוחות המושכים אותנו לעייפות ובטלה וגוררים אותנו לעצבות, ונחשוב על עצות להתגבר כנגדם.
בריאות
גבורה
מידות
מערך שיעור

זהו שיעור שלישי ואחרון במערך שיעורים על כעס. בשיעור זה נתמקד בדברים המכעיסים אותנו באופן אישי, ובדרכים האפשריות להתמודד עם כעס זה.
חוויה
כעס
למידה עצמית
מערך שיעור

זהו שיעור שני מתוך שלושה. בשיעור זה נעמיק בחוויית הכעס עצמה, במה עובר עלינו בזמן שאנו כועסים ובהשלכות העלולות להגיע בעקבות הכעס.
חוויה
כעס
מידות
מערך שיעור

זהו שיעור שלישי מתוך סידרת שיעורים בנושא שמחה. בשיעור זה נעסוק במידת השמחה וכיצד היא פותחת את הנפש, בשונה ממידת העצבות הסוגרת את הנפש.
מידות
נבואה
עצבות
שמחה
מערך שיעור

זהו שיעור חמישי מתוך סידרת שיעורים בנושא שמחה. בשיעור זה נדון במשמעותה של שמחה אמיתית, ונראה מהן הסכנות היכולות לצמוח משמחה לא מתאימה.
שמחה
מערך שיעור

זהו שיעור שני מתוך סידרת שיעורים בנושא שמחה. בשיעור זה נעסוק בבירור שמחה של מצווה- מודוע לשמוח זו מצווה? מה מקומה של עבודת ה' ללא שמחה? וכיצד ניתן לשמוח שמחה של מצווה?
ברכות
מצוות
עבודת ה'
רגש
שמחה
מערך שיעור

זהו שיעור רביעי מתוך סידרת שיעורים בנושא שמחה. בשיעור זה נלמד את שמואל ב, ו'- סיפור העלאת ארון הברית לירושלים- ונראה היבטים שונים לשמחה שהיתה שם. נדון במקורות שונים של שמחה ובהשלכות שלהם, ונראה מהם הקריטריונים לשמחה חיובית.
מצוות
שופר
שמחה
מערך שיעור

זהו שיעור שישי ואחרון מתוך סידרת שיעורים בנושא שמחה. בשיעור זה נדון בערך מידת השמחה ובכלים לרכישת מידה זו.
מידות
עבודת ה'
שמחה
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות