סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
ליל הסדר
נמצאו:
9
0
0
תוצאות
מערך שיעור

טיול וירטואלי ביצירות אומנות, כהכנה לשולחן ליל הסדר
הגדה של פסח
פסח
מערך שיעור

מטרת השיעור הנוכחי הוא לסכם את סוגיה 9 בתוכנית לבגרות, תוך כדי למידת הגמרא בסוף הסוגיה ("'מתחיל בגנות ומסיים בשבח' מאי בגנות... פתח ואמר עבדים היינו").
מערך שיעור

מהי ההגדרה של מצוות מגיד הנזכרת במפורש בתורה והינה עיקר ליל הסדר שעל שמה נקראת ההגדה כולה? מה היחס בין לספר את הסיפור לבין לזכור את העבר .מה כוחה של האמירה בפה?
מערך שיעור

המערך המופיע כאן הינו מערך שאינו תואם למקורות המופיעים בחוברת המקורות לבגרות, והוא עוסק בשאלה 'היכן ומהי התשובה לשאלת 'מה נשתנה'.
מערך שיעור

מתוך הלימוד על החובה לאכול מצה בלילה הראשון אנו לומדים גם על ה'רשות' לעשות זאת בשאר ימים. מהו בכלל המקום של הוספת מצוות שאינן חובה בעבודת השם ?
מערך שיעור

בשיעור זה נלמד על כמה דרכים לזיכרון יציאת מצריים. מתוך דרכים אלו נעמוד על משמעויות שונות של מצוות המגיד.
מערך שיעור

ההצעה המופיעה כאן כוללת לימוד של קטעי גמרא מהפרק העשירי, תוך עיבוי והרחבה שלהם, בקבוצות.
מערך שיעור

ישנם הבנות שונות לגמרי לגבי תפקידה של מצת האפיקומן. תפקידו של האפיקומן קובע מחדש את תפקידה של מצת המוציא מצה, ומשנה את מיקומו המדויק של עיקר החיוב בליל הסדר.
מערך שיעור

הסוגיה בסוף מסכת פסחים אומרת שאם אנשים ישנו תוך כדי אכילת קרבן הפסח הם אינם יכולים להמשיך לאכול אותו. אחת הדעות בסוגיה מחלקת בין מצב בו האדם ישן ממש לבין מצב שבו הוא מנמנם, הישן אינו יכול לאכול קרבן ואילו המנמנם יכול להמשיך ולאכול.
הלכה
זכרון
פסח
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות