סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
ייחוד
נמצאו:
5
0
0
תוצאות
מערך שיעור

הסיפור על ר' חייא בר אשי ואשתו שונה באופן מהותי מ"סיפורי הפיתוי" האחרים. מטרת המערך הבא להעמיק בסיפור ולהתבונן במסרים העולים ממנו ביחס לפרישות מינית. כדרכן של אגדות ניתן "ללוש" את הסיפור שוב ושוב ולמצוא בו טעמים חדשים. בשאלות העיון נפתח מספר פתחים. בהצעה להעברת השיעור נצטמצם. תן לחכם ויחכם עוד.
מערך שיעור

אחד מסיפורי המופת על יכולתו של האדם לגבור על יצרו עוסק בגבורתו של רב עמרם חסידא. כדרכן של אגדות ניתן למצוא בו טעמים רבים. אנו נתמקד ביחס המורכב לרגש הבושה העולה מן הסיפור. תן לחכם ויחכם עוד.
מערך שיעור

הסיפור על פלימו והשטן מופיע במסגרת קובץ סיפורים שעוסקים בהתמודדויות שונות עם היצר הרע. כדרכן של אגדות ניתן "ללוש" את הסיפור שוב ושוב ולמצוא בו טעמים חדשים. בשאלות העיון ובהרחבה נפתח פתחים רבים. בהצעה להעברת השיעור נצטמצם. תן לחכם ויחכם עוד.
מערך שיעור

הגמרא מביאה שאם יש "פתח פתוח לרשות הרבים- אין חוששין משום ייחוד " [ קידושין פא ע"א ] .הראשונים נחלקים מהו נחשב פתח פתוח . ביחידה זו ננסה לברר מתי אנחנו לבד ומתי לא, ולבחון את המציאות המוכרת לכולנו בה האינטרנט על שלל פיתוייו נמצא בקרבתנו.
מערך שיעור

סוגיית ייחוד רלוונטית מאוד לתלמידינו , המקורות שנמצאים בתוכנית הלימוד מבררים את הסוגיות ההלכתיות והאמוניות ביסוד האיסור להתייחד עם מי שאינה אשתו . הבאנו דברי הרמב"ם והטור מהם אפשר להבין שיש מחלוקת האם האיסור הוא עצמי או בגלל "שדבר זה גורם לגלות ערווה" והנפקא מינה יכולה להיות במקרה שאין חשש לגלות ערווה
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות