סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
הלכות שבת
נמצאו:
4
0
0
תוצאות
מערך שיעור

בשיעור זה נבקש לדון ולהעמיק במושגים של 'מיחזי כמבשל' ו'משום מראית עין' ולבחון את הדרישה להימנע מדברים מסוימים מסיבות 'חיצוניות - חברתיות'. אלו מהמושגים המאתגרים את העולם המחשבתי שלנו שכן הם מניחים כובד משקל על השאלה החברתית בעולם קיום המצוות שלי ועשויים לאסור עלי מעשים רק מפאת העובדה שאולי הם יראו בחוץ לא טוב.
אדם בחברה
שבת
מערך שיעור

בשיעור זה נעסוק במושג "גרמא" ומתוכו נגע באופן כללי בשאלה עד כמה היתרים הלכתיים צריכים לקחת בחשבון את ההשלכות שהם יוצרים לאופי השבת בכלל. נושא זה אולי נראה רחוק מחומר הלימודים עצמו, אך העיסוק בו חשוב שכן הוא שואל את השאלה החשובה של היחס בין ההלכה העתיקה שנוצרה אי שם בעולם אחר לגמרי לבין העולם שלנו.
הלכה
מודרניות
שבת
מערך שיעור

בשיעור זה נבחן את היחס בין שתי המנוחות הקיימות בשבת - 'המנוחה האנושית- חברתית' ו'המנוחה הקדושה' , וננסה למצוא בתוכנו מקום ואופנים מעשיים לנוח בשבת מנוחה שיש בה מזה ומזה.
מנוחה
שבת
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות