סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
הלכות חברתיות
נמצאו:
9
0
0
תוצאות
מערך שיעור

חוברת הדרכה לתרגול שאלות עמ"ר. הדגמה על מצוות חברתיות בספר דברים.
מערך שיעור

שיעור זה הוא הראשון בסדרת שיעורים העוסקים בשאלתו של רבי יוחנן בן זכאי על הדרך הישרה שבה ראוי לאדם לדבוק כדי להיות טוב וישר. בשיעור זה נעסוק בתשובתו של רבי אליעזר על מידת ה"עין הטובה". נלמד על 'עין טובה כלפי עצמי', על הסתפקות ושמחה במה שיש לי ומתוך כך נרכוש עין טובה כלפי הזולת. נבין מדוע מי שהוא בעל עין טובה אהוב על הכל והכל אוהבים אותו.
אדם בחברה
אהבה
דרך
עין טובה
שמחה
מערך שיעור

בשיעור זה נמשיך ונעסוק בשאלה " איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם?". נבחן את תשובותיהם של רבי יהושע ורבי יוסי: חבר טוב ושכן טוב.
אדם בחברה
אהבה
דרך
חברות
מערך שיעור

בשיעור זה נלמד שהציווי "אחרי ה' אלוקיכם תלכו" (דברים י"ג , ה') משמעותו ללכת בדרכי ה', לדבוק במידותיו ובמעשיו וללמוד מתכונותיו הטובות ולהדמות אליו, כל אחד כפי כוחו.
הלכה
מידות
מצוות
עבודת ה'
מערך שיעור

הלכות הצדקה אינן מתייחסות רק לנתינת הצדקה בפועל, אלא יש בהן התייחסות נרחבת למימד הרגשי – של העני, של העשיר ושל המתרים. נזהה התייחסות זו בהלכות שלפנינו, ונתבונן במשמעות הדבר לחיינו.
אדם בחברה
חסד
ערבות הדדית
צדקה
מערך שיעור

לאחר לימוד כללי של כל הלכות הלוואה, נתמקד במערך זה בערך העצמאות העולה משתי ההלכות הראשונות אודות חשיבות הבאת העני למצב שלא יצטרך לבריות, ואודות עדיפות ההלוואה על הצדקה. בהמשך נתבונן במשמעות העצמאות בחיינו.
אדם בחברה
חסד
מערך שיעור

נלמד מה החשיבות במצוות ביקור חולים וחלק מהדינים של מצווה זו. השיעור מבוסס על סעיפים מהקיצור שולחן ערוך, על פי תכנית הלימודים בתושב"ע.
אדם בחברה
בריאות
מצוות
תפילה
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות