סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
בית הלל
נמצאו:
3
0
0
תוצאות
מערך שיעור

גם בדרך השניה הדגש יהיה על לימוד עצמי של המקורות והתנסות של התלמידים, אך אופי הלימוד יהיה שונה: הלימוד יהיה אישי (בחברותות) ולא קבוצתי. יושם דגש על מתן חופש לימוד ויצירה לתלמידים – תוך פיתוח מיומנויות של קריאת טקסט, שימת לב לפרטים, הנסות ביסודות של 'ניתוח ספרותי' של אגדה, ובעיקר – חשיבה עצמית של התלמידים על משמעויות הסוגיא.
אגדה
הלל הזקן
חז"ל
שלום
מערך שיעור

הלימוד יבוסס על לימוד עצמי שיתנהל בקבוצות. המורה יכוון את הלימוד בעזרת דפי עבודה: הדגש הלימודי יהיה על השוואה בין מקורות מקבילים בעזרת שאלות הכוונה. בדרך זו ה'חופש' של התלמידים יתבטא בעיקר בשלב האחרון, בו הם ינהלו דיון ביניהם על משמעותה של הסוגיא. בשלבים הראשוניים הלימוד יהיה מכוון ע"י המורה להבנה מסוימת של משמעות הסוגיא.
אגדה
הלל הזקן
חז"ל
מערך שיעור

סוגיית מקומה של בת הקול בעולם ההלכתי
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות