ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

אכפתיות והקשבה

  • שרהלה מסינג
שרהלה מסינג
תצוגת כיתה מלאה
אכפתיות והקשבה
לב השיעור
פתיחה
משחק פלייבק
מפגש
עיון קצר בבבלי, מסכת שבת.
התבוננות
פיתוח הדיון לאור דברי הרב קוק
הפנמה
הקשבה ואכפתיות
אסיף
דרמה משחק
שימו לב! שיעור זה יכול להיות הן כשיעור המשך לשיעור: "אכפתיות- שיעור פתיחה", או לשיעור - "הקשבה לזולת בדברי חז"ל", והן כיחידה עצמאית.
היחידה תעסוק במיומנות הקשבה בזמן וויכוח. מתוך התבוננות בעמדתם של בית הלל במחלוקותיהם עם בית שמאי, נדון ביכולתינו להקשיב תוך שמירה על עמדותינו ונתנסה בתרגול מעשי של עמדה זו.
לב השיעור: האם ניתן להקשיב אחד לשני בזמן ויכוח?
פתיחה: משחק פלייבק

נבקש מהתלמידים לשתף בנוגע לוויכוח שהיה להם עם מישהו לאחרונה. לאחר מכן נזמין זוג תלמידים להציג את הוויכוח בפני הכיתה. ניתן להוסיף תרגילי דרמה ולבקש מהמציגים לחזור על הוויכוח שוב באווירה עצובה/ כועסת/ ילדותית/ מלאה בצחוק/ פייסנית/ עדינה וכד’. (חשוב לשים לב שוויכוחים נוגעים לעתים בנושאים רגישים, ויש להפעיל שיקול דעת בבחירת הוויכוח שיוצג בפני הכיתה)

נתחבר לשיעור הקודם על ידי חזרה על עמדתם המיוחדת של בית הלל במחלוקותיהם עם בית שמאי:

אמר רבי אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כבית הלל וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן (בבלי, עירובין יג: )

הגמרא מתארת כיצד בית הלל היו דנים מתוך עמדה ענוותנית, והיו לומדים את דברי בית שמאי בנוסף על דברי עצמם. יתרה מכך, לפני שאמרו את דעתם, היו אומרים קודם את דעתם של בית שמאי. עמדה זו זיכתה אותם שתיקבע הלכה כמותם.

נשאל: האם מדובר בעמדה רלוונטית גם עבורנו בבואנו להתווכח/ לדון עם חבר?

 

מפגש: עיון קצר בבבלי, מסכת שבת.

נקרא יחד עם התלמידים את דברי הבבלי:

אמר רבי אבא אמר רבי שמעון בן לקיש שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה הקדוש ב”ה שומע לקולן שנאמר היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני (שיר השירים ח, יג) ואם אין עושין כן גורמין לשכינה שמסתלקת מישראל שנאמר ברח דודי וגו’ (שיר השירים ח, יד)  (שבת, דף ס”ג עמוד א.)

נשאל:

  • כיצד הדברים קשורים לדברים האמורים לגבי בית הלל? האם זה דומה? מה שונה?
  • מה הכוונה “המקשיבים זה לזה בהלכה”? האם אסור לחלוק אחד על השני?
  • מה קורה אם לא מקשיבים זה לזה?
התבוננות: פיתוח הדיון לאור דברי הרב קוק

נקדים ונסביר לתלמידים על שפתו הייחודית של הרב קוק, והקשיים האפשריים בהבנת דבריו.

נקרא את דברי הרב קוק בעין איה:

ההופעה האלהית בהנהגת העולם, מתגלה היא ע”י ההקשבה לכל מהלכי הדעות, באופן שאע”פ שכל אדם יש לו מהלך דעת שלו, שאי אפשר לפעמים שישנה אותו, מ”מ הוא צריך להקשיב ג”כ מהלך דעת חבירו, וידע שגם הוא יש לדבריו מקום […] וכשם שההקשבה האלהית […]מצאות נחת רוח בהגיוני לב של חבירו, אע”פ שהם רחוקים מהגיונותיו הוא, כן האורה האלהית […] יוצאת מההקשבה שכל אחד קושב בשכל טוב את דעת חבירו, ואז בין שהוא מקבל אותה, בין שהוא דוחה אותה, פועלת היא את פעולתה על ההגיון המיוחד של כל אחד, להכשירו להיות ראוי להנהגה כללית, כפי הראוי להסדר האלהי […]מה שאין כן כשכל אחד רוצה להתיחד דוקא בהגיונו המיוחד, אין ההשפעות הרוחניות הפרטיות מתאימות כלל לפי ההכנה הכללית האלהית השרויה בכללות הנשמות של כלל האומה כולה […] ע”כ גורמין הם בזה לשכינה שתסתלק מישראל. (עין איה על שבת ו, סג)

נשאל:

  • כיצד מתוארת ההקשבה לפי הדברים כאן?
  • מה קורה כאשר כל אחד מתמקד רק בצד שלו?
  • איזה משפט בלט לכם במיוחד? מה התחדש לכם לאור הדברים?

נדון יחד בשאלה האם ניתן לשמור על עמדתי ולהקשיב לאחר בצורה אמיתית באותה העת, כפי שמתואר בדברי עין איה?

הפנמה: הקשבה ואכפתיות

לאור הדיון, נסביר לתלמידים כי בוודאי מדובר במיומנות הקשבה מורכבת ומפותחת מאוד, ובכדי להגיע לכך, יש להתאמן בסוגי הקשבה.

סוג ההקשבה שנתנסה בו עתה נקרא “הקשבה אכפתית”, כאשר המיקוד הוא בצרכים של הדובר, ולא לעמדותיו. חשוב להדגיש כי ההקשבה כפולה: לצרכיי שלי, ולצרכי זה שעומד מולי.

נתחלק לשתי קבוצות. כל קבוצה תקבל קטע המתאר את עמדת אחד הצדדים במפגש ביניהם: אולג, הלקוח, ויוסי, המוכר. הקבוצה תנסה להבין על פי התיאור שקיבלה, מהן הצרכים של הצד שאותו היא מייצגת, ומה הצרכים של השני.

קבוצה א: יוסי הוא בעל צרכניה כבר 28 שנה בישוב רגבים, בצרכניה יש יחס אישי לכל קונה ואפשר לקנות בהקפה. לפני כחודש פתחו סופר גדול בצומת הסמוכה ליישוב בסופר יש מבחר גדול יותר ומחירים זולים מאשר אלו שיכול יוסי להרשות לעצמו, והמצב הכלכלי בתק’ אחרונה הוא בכלל לא פשוט. יום אחד נכנס אולג , תושב חדש שיוסי אינו מכיר למכולת אמר שהוא חדש באזור הוא גר בקרוונים, הוא אמר שהוא רוצה לקנות בהקפה עד שיקבל את משכורתו הראשונה מן המפעל, יוסי סרב ואמר שהוא מוכר בהקפה רק ללקוחות קבועים וכאלה שהוא מכיר, אולג התעצבן ואמר שהוא יודע שלחדשים אחרים שהגיעו יוסי כן מוכר בהקפה, ושאם זה כך הוא ילך לסופר במילא זול שם ונקי שם יותר.
קבוצה ב’: אולג הוא מהנדס מכונות שפוטר מעבודתו לפני ארבעה חודשים, הוא קיבל עבודה במפעל למכונות כביסה ולכן עבר ליישוב רגבים, הוא אמור להתחיל לעבוד מחר ואת המשכורת יקבל בתחילת החודש הבא – בינתיים המצב קצת לחוץ בייחוד כיוון שהבנק לא מוכן היה להנפיק לו כרטיס אשראי כיוון שהוא מובטל, וכך בעצם אין לו אפשרות לקנות בסופר הגדול שבצומת. אולג שמע משכניו על המכולת היישובית ועל יוסי ועל כך שאפשר לקנות אצלו בהקפה, שהשרות טוב ולבבי , זה גם מאד נח שיש מכולת קרובה ואפשר לשלוח אליה את הילדים לעיתים כמו שכולם עושים. יום אחד נכנס אולג למכולת וביקש לקנות בהקפה עד שתכנס המשכורת יוסי סירב ואמר לו שהוא לא מכיר אותו ואין לו שום בטחון שאכן ישלם. אולג טען שלחדשים אחרים יוסי כן נותן בהקפה ואולי יש לו משהו נגד רוסים, יוסי התעצבן ואמר לו שהוא יכול ללכת לקנות בסופר מצידו ואולג ענה שזה בדיוק מה שהוא יעשה כיוון שבמילא שם יותר זול ונקי.

נציג את הצרכים שהקבוצות העלו ברשימה זו מול זו. נסביר לתלמידים כיצד כל צד מגיע עם עולם שלם משלו, או כדברי הרב קוק: “הגיון מיוחד של כל אחד”.

אסיף:

פתחנו בהצגת וויכוחים מעולמנו הפרטי. למדנו על ת”ח המקשיבים זה לזה, ואת הדגש אותו מוסיף עין איה על האור הגדול העולה מתוך ההקשבה המשותפת בשילוב ייחודיות העמדה של כל אחד. תהינו כיצד ניתן להיות בעמדה כפולה זו באופן אמיתי. לבסוף, ניסינו באופן מעשי למקד את תשומת הלב לצרכיהם של שני הצדדים המתווכחים, ובכך לצעוד צעד נוסף ביכולת להקשיב לעצמי ולחברי בעת ובעונה אחת.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!