ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

שמיטת כספים

  • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
תצוגת כיתה מלאה
שמיטת כספים
לב השיעור
פתיחה
מפגש
התבוננות
הלכות שמיטת כספים ופרוזבול
הפנמה
אסיף
משנה מסכת שביעית פרק י', משנה ג'
זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן, כשראה שנמנעו העם מלהלוות זה את זה ועוברין על מה שכתוב בתורה “הִשָּמֶר לְךָ פֶּן-יִהְיֶה דָבָר עִם-לְבָבְךָ בְלִיַּעַל”
שימו לב! שיעור זה יכול להתחבר לשיעור העוסק בפתרונות השונים שניתנו לצרכן לגבי שנת השמיטה שכן שניהם מציפים את הבעיה בפניה ניצבת ההלכה בתקופות מסוימות בהם מאתגר וקשה יותר לקיים אותה כפשוטה ובשאלת ההתמודדות של עולם הפסיקה עם מורכבות זו.
בשיעור זה נלמד את העקרונות הבסיסיים של המצווה ואת הרגשות השונים שהיא עשויה להעלות, מתוך כך נגיע גם להכיר את הפרוזבול שתיקן הלל הזקן ונתעסק בשאלות על אופן ההתמודדות של ההלכה עם מציאות בה קיום ההלכה איננו מתרחש באופן פשוט.
לב השיעור: מהי שמיטת כספים?
פתיחה: סבב כיתתי

נפתח את השיעור בסבב בו כל אחד מהתלמידים יצטרך לומר משהו שהוא מכיר/יודע/שמע על מצוות שמיטת כספים. נכתוב על הלוח את כל הפריטים ההלכתיים הנכונים שהתלמידים יגידו וכך נתחיל את השיעור בשלל של ידיעות שינבעו מתוך התלמידים עצמם.

נפתח ונקדים: אחת המצוות הנוספות שמביאה איתה שנת השמיטה היא שמיטת כספים. במבנה הכלכלי של החברה בה אנחנו חיים – עולם בו רובנו איננו חקלאים אך כולנו לווים ומלווים כספים – מצוות שמיטת כספים דורשת התייחסות ורלוונטיות מיוחדת, ובכך נעסוק בשיעור זה.

מפגש: דמיון מודרך

נאמר לתלמידים שלפי רוב השיטות, וכך הלכה למעשה, בכ”ט באלול של סוף שנת השמיטה – חלה בעולם מצוות שמיטת כספים שכאמור משמיטה ומעלימה את החובות והלוואות שניתנו (בשלב זה נשאיר את המידע המדויק מעורפל, בע”ה בהמשך השיעור נדייק את הדברים). כמידת היכולת שלכם נערוך מעין תרגיל דמיון שמתאר משהו שצונח לחלל האוויר של מדינת ישראל בתאריך המדובר (נשאיר לתלמידים את המרחב לדמיין כיצד היצור הזה נראה: באיזה גודל וצורה וצבע הוא, איזו מנגינה מלווה את נחיתתו, היכן הוא בוחר לנחות בהתחלה וכן הלאה..) נבקש מהתלמידים לנסות ולחשוב על מקום מסוים בו נוחתת המצווה ולחשוב על דו שיח שיש בין המצווה לבין האדם אצלו נחתה. סביר להניח שחלק מהתלמידים יחשבו על מפגש בין המצווה לבין אנשים שמלווים כספים ועם בוא המצווה מפסידים את כספם ואילו חלק מהתלמידים יחשבו על מפגש בין המצווה לבין אנשים שלווים כספים ועם בוא המצווה נפטרים מחוב ההלוואה המעיקה. במידה והתלמידים צריכים הכוונה מדויקת יותר נוכל להציע דמויות שונות אליהם יכולה המצווה לנחות ולתת להם לבחור את אחת הדמויות ולחשוב את דו השיח שהם מקיימים עם המצווה.

לאחר מכן ניתן לתלמידים המוכנים לשתף במה שדמיינו ומתוך כך נציף את המורכבות שמצווה זו מעלה – שקט ושלווה לאנשים הלווים ותסכול ואולי אפילו כעס אצל המלווים. ואולי: בושה ומבוכה אצל הלווים וחמלה ואמפתיה אצל המלווים ושאר רגשות מורכבים ושונים. נשאל את התלמידים: האם בעיניכם זוהי מצווה הוגנת? עם איזה צד הייתם מזדהים?

התבוננות: הלכות שמיטת כספים ופרוזבול

ניתן לכל אחד מהתלמידים את המקרים הבאים ונבקש מהם על בסיס הנאמר בחוברת הלימוד להכריע האם במקרה זה שמיטת כספים מבטלת את החוב או שמא לא. במידה והם חושבים שהשמיטה איננה מפקיעה את ההלוואה הם יצטרכו להסביר את הסיבה לכך.

  • לקחתי מהבנק משכנתא לרגל הדירה שקניתי. האם שמיטת כספים מבטלת את החוב הגדול שיש לי לבנק
  • נדרתי שאתן אלף ₪ לצדקה והנה הגיע מועד שמטת כספים לפני שהספקתי לתת את החוב. האם שמיטת כספים מבטלת את החוב שיש לי לצדקה?
  • יש לי עסק ואני צריך לשלם לעובדים שלי משכורת לקראת סוף החודש הלועזי, אבל באמצע החודש הלועזי חלה שמיטת כספים. האם שמיטת כספים מבטלת את החוב שיש לי כלפי העובדים?
  • לקחתי הלוואה מחבר טוב על מנת לשלם ללימודים היקרים שהתחלתי. קבענו שאחזיר לו את הלוואה בעוד שלוש שנים. האם שמיטת כספים מבטלת את החוב הגדול שיש לי אליו?
  • לפני שנתיים לקחתי הלוואה מההורים שלי על מנת להצליח ולשלם את טיפולי השיניים היקרים שיש לי. סיכמנו שאחזיר את הלוואה תוך שנה אבל עדיין לא הצלחתי להשיג את כל הכסף. האם שמיטת כספים מבטלת את החוב שיש לי להורים?
  • קניתי במכלת בהקפה. אני חייב למוכר אלפיים ₪ על כל הקניות שנתן לי לבנתיים ללא תשלום. האם שמיטת כספים מבטלת את החוב שיש לי כלפיו?

לאחר שהתלמידים מנסים להתמודד עם השאלות השונות בכוחות עצמם, נאסוף את התלמידים ונבין יחד את העקרונות הקובעים שרק חוב הנוצר כתוצאה מהלוואה שמועד הפירעון שלה הגיע לפני תאריך כ”ט באלול בו חלה שמיטת הכספים – הם ההלוואות שמתבטלות.

תוך כדי האסיף נבהיר לתלמידים את המושג “פרוזבול” שמופיע בקצרה בחוברת הלימודים, ונלמד יחד את המשנה ממסכת שביעית (פרק י’, משנה ג’) המתארת את הסיבה בגינה התקין הלל הזקן את הפרוזבול:

זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן, כשראה שנמנעו העם מלהלוות זה את זה ועוברין על מה שכתוב בתורה “הִשָּמֶר לְךָ פֶּן-יִהְיֶה דָבָר עִם-לְבָבְךָ בְלִיַּעַל”

נפתח בהבנת המציאות ההיסטורית איתה התמודד הלל ונבהיר לתלמידים את המצוקה בה היו העניים בתקופה זו: ללא יכולת לקבל הלוואות שכן המלווים חששו שיפסידו את כספם עם בוא שמיטת הכספים. נערוך דיון עם התלמידים על הבחירה של הלל לפתור את הבעיה בצורה כזו ולא בדרכים אחרות כמו חינוך או אפילו דאגה חוקית לכך שמי שיכול יהיה חייב להלוות כספים לעניים. אפשר לפתח את הדיון הזה דרך תרגיל כתיבה בו ננסה לדמיין את הלל מגיע ומכריז על הפרוזבול, כל תלמיד יצטרך לחשוב על מישהו בקהל ששומע את ההכרזה ומנהל דו שיח עם הלל או עם אדם אחר על המחשבות שיש לו (ביקרות, שמחה, תהייה וכדומה) בעקבות התקנה החדשה.

הפנמה: כתיבת תפילה

נשים ברקע מוזיקה נעימה ונבקש מכל תלמיד לכתוב תפילה שנזכה לעולם בו ניתן יהיה שוב לקיים את מצוות שמיטת כספים כהלכתה, בה אנשים לא ימנעו מלהלוות כספים מחשש שיפסידו כספם ואנשים לא ינצלו את המצווה אם אינם זקוקים לכך, אלא הלווים והמלווים יכירו בכך שאם מישהו לא משיב את הכסף הסיבה היא המצוקה הגדולה בה הוא נמצא.

אסיף: בין אידיאל למציאות - סיכום

פתחנו את השיעור בסבב על מצוות שמיטת הכספים. בעזרת דמיון מודרך ניסינו לחוש ולדמיין את מצווה זו ואת השלכותיה והתחושות השונות שהיא מעוררת. למדנו על העקרונות ההלכתיים המרכזיים בה ועל הפרוזבול שתיקן הלל הזקן, וסיימנו בתפילה לעולם שבו ניתן יהיה לשמוט ללא דאגה.

מצוות השמיטה, ובפרט שמיטת הכספים, היא דוגמא לאתגר שיש במפגש בין האידיאלים התורניים הגבוהים ובין המציאות היומיומית המורכבת, וחשוב שנכיר את המורכבות שבמפגש הזה.  בשיח הציבורי קל לצאת כנגד זכויותיהם של העשירים ולתמוך בעניים, ומנקודת מבט כזו ביטול שמיטת הכספים נראה פגום, אך חשוב להכיר במורכבותה של המציאות ובתלות ההדדית שבין הצדדים (כאמור, שמיטת כספים עלולה לגרום להימנעות מהלוואות). בהקשר זה אפשר להזכיר כי אחד האירועים הקשים ערב חורבן המקדש היה שריפת ארכיון החובות, שנעשה מתוך רצון לשחרר את העניים מחובותיהם, אך גרם לאנרכיה ולחורבן.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!