ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

שמואל א’ פרק יג’: מלכות שאול – החולשה שבכח, הכח שבחולשה

  • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
תצוגת כיתה מלאה
שמואל א’ פרק יג’: מלכות שאול – החולשה שבכח, הכח שבחולשה
לב השיעור
פתיחה
מפגש
שאול- ללא דופי
התבוננות
מעלה שהופכת למכשלה
הפנמה
אסיף
שאול- ללא דופי
מקורות לתכונות שאול
קטעי פסוקים ומדרש חז"ל למעקב אחר תכונות שאול.
מדרש חז"ל
תלמוד בבלי מסכת יומא דף כב עמוד ב
שמואל א’ יג: בן שנה שאול במלכו.
 אמר רב הונא: כבן שנה, שלא טעם טעם חטא. […]
 אמר רב יהודה אמר שמואל: מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול – מפני שלא היה בו שום דופי.
דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק:
 אין מעמידין פרנס על הציבור
אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו.
חז"ל אומרים שמלכותו של שאול לא נמשכה משום "שלא היה בו שום דופי". בשיעור זה נסקור את מלכותו של שאול (טרם הילקחה) לאור עקרון מארגן זה, נראה מה החיסרון בתיאור שלם-כביכול זה, ונדון במשמעות דברי חז"ל לעבודת המידות שלנו.
לב השיעור: מהו הדופי ב'אדם ללא דופי'?
פתיחה: הצעות לתרגילי כתיבה

בתחילת השיעור נבקש מכל תלמיד/ה לכתוב על דף חולשה אחת וחוזקה אחת המאפיינות אותו/ה.

נשאל האם יתכן שיהיה אדם ללא חולשות ונציג את תיאורו של שאול כמי “שלא היה בו דופי”.

השיעור מוליך לכיוון האישי, אבל אפשר לקחת אותו לשאלה לגבי מנהיגות ולפתוח בתרגיל אחר: לבקש מהתלמידים לתאר את המנהיג האידיאלי ותכונותיו.

מפגש: שאול- ללא דופי

נשלח את התלמידים למצוא בפסוקים תיאורים של שאול ומעשיו המהווים תשתית לדברים אלה.

בכתות חזקות יותר נתן לתלמידים למצוא בעצמם את המקורות הרלוונטיים כאשר כל חברותא מקבלת פרק, לקבוצות אחרות ניתן את דף המקורות ובו פסוקים המתארים את היותו של שאול אדם ללא דופי.

בשלב הבא נתכנס לאסיף ובו יציגו התלמידים את מסקנותיהם. אפשר לבקש מהתלמידים להציג את מסקנותיהם מתיאורי שאול כתשדיר בחירות בסרט, בשלטים או בנאום חוצב-להבות .

התבוננות: מעלה שהופכת למכשלה

עתה נפגיש את התלמידים עם האימרה השלמה:

מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול? מפני שלא היה בו שום דופי. “

נדון בשאלה כיצד יתכן שמעלה כל כך גדולה היתה מכשלה להמשך המלוכה.

את הדיון נעשיר בעזרת המשך דברי הגמרא “אין מעמידים פרנס על הצבור אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו, שאם תזוח דעתו עליו – אומרים לו – חזור לאחוריך” והמקורות שבהרחבה, ובעזרת השאלות לעיון:

  • האם אפשר שיהיה אדם ללא דופי?
  • מהי חווית החיים של אדם ללא דופי?
  • האם טוב לנו יותר לחשוב שהמנהיגים שלנו מושלמים או בעלי חסרונות? מדוע?
שמואל א’ יג: בן שנה שאול במלכו.
 אמר רב הונא: כבן שנה, שלא טעם טעם חטא. […]
 אמר רב יהודה אמר שמואל: מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול – מפני שלא היה בו שום דופי.
דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק:
 אין מעמידין פרנס על הציבור
אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו.

נראה כי לעיתים יש ” עושר השמור לבעליו לרעתו” – כלומר מה שנראה לנו שהוא חולשה מתגלה כחוזק, ואלו מה שנראה לנו בחוזק עומד לנו למכשלה.

הפנמה: החולשה שבכוח, הכוח שבחולשה

נבקש מכל תלמיד להתבונן בחולשה ולחשוב אילו כוחות היא מקנה לו, ולהתבונן בחוזקה ולחשוב באילו מצבים היא עומדת לו לרועץ.

אסיף: משאול למנהיג ולכל אדם

פתחנו בחשיבה על חולשות וחוזקות והתייחסות לשאול כמי שלא היה בו דופי. התלמידים ראו הוכחת בפסוקים ובמדרש לתכונותיו הטובות של שאול. בהמשך הכרנו את המדרש על שאול בשלמותו ונוכחנו כי ‘השלמות’ של שאול מוצגת בו כמכשלה. ערכנו דיון על המשמעויות של היות אדם ‘ללא דופי’ והיות מנהיג ‘ללא דופי’. סיימנו בכתיבה על חוזקות וחולשות אישיות שלפעמים משפיעות לכיוון ההפוך.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!