ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

שיעור פתיחה ופרויקט צילום ללימוד הפרק הראשון בבבא בתרא

יצירה
לב השיעור: היכן עובר הגבול?
פתיחה: רקע

מטרות השיעור:

 • ידע: יצירת מסד ידע בסיסי בפרק המשנה באופן מהיר וחוויתי כקרש קפיצה ללימודי הגמרא בהמשך.
 • כלים: הפגשת הבנות עם שני כלים שונים בלימוד משנה: פירוש קהתי, ומשנה סדורה. הכרות עם הערך המוסף של כל פירוש , קהתי מעמיק ונותן ידע, משנה סדורה , מאפשר מבט על וקרש קפיצה לניתוח ספרותי.
 • טכניקות למידה: למידה על ידי העברת שיעור ויצירת מבחן, לימוד עמיתות, שימוש בכלים ספרותיים : מילות מפתח ומוטיבים.
 • הפנמה: שימוש בכלי הצילום ככלי הפנמה המאפשר לנתח ולקשר בין נושאי המשנה לבין חיים עכשוויים וקונפליקטים הקיימים בעולם של הבנות כאן ועכשיו. דבר זה מועצם על ידי השימוש בצילום שזהו כוחו – החיבור להווה השימוש בצילום מחייב גם הרבה יותר מחיבור להווה, הוא מחייב עיבוד אישי, פיתוח אינטרפטציה, לאחר הבנה והפנמה.

 

פתיחה זו היא לאחר חזרה וסידור של מושגים בסיסיים בתושב”ע, ובניהן גם מעט ארמית כדי להבין מהי מסכת בבא בתרא.

נעסוק השנה בלימוד  דפי גמרא בפרק הראשון של מסכת בבא בתרא. לפני שניגש לגמרא עצמה נפתח בלימוד הפרק הראשון כולו. אע”פ שנלמד את הגמרא על משנה ה’, יש חשיבות רבה להבין את הפרק כולו כדי לקבל את התמונה המלאה מאחר והגמרא יורדת לפרטי פרטים וללא התמונה הכללית קשה להבין את משמעותם.

מפגש: לימוד פרק ראשון של בבא בתרא

נחלק את הכיתה לקבוצות של ארבעה או חמישה. נחלק לכל הכיתה דף של משניות הפרק בהוצאת משנה סדורה. דף זה ישמש אותן כדי להבין ולסכם את מה שילמדו מחברותיהן.  כל קבוצה תקבל משנה אחת מהפרק, ודף עם פירוש המשנה של קהתי. עליהן ללמוד את המשנה  ביחד ולהכין שיעור קצר בה ילמדו את הכיתה את המשנה.

נחלק לתלמידות הנחיות ללימוד:

 • חלקו את המשנה לחלקים.
 • הסבירו את מהלך המשנה – שימו לב למושגים אותם כדאי להדגיש ולהסביר.
 • בסוף דבריכן נסו להבין, מהו האתגר{בעיה} מולו עומדת המשנה ובאיזה אופן היא  מתמודדת עם אתגר זה. נסחו את האתגר וההתמודדות וכתבו אותם על הלוח.- יש לנסח את זה במשפט אחד.
 • כדאי לחשוב על דרכים “מיוחדות” להעברה כדי שיהיה מעניין.
 • כתבו 2 שאלות אמריקאיות על המשנה שלכן והגישו למורה בכתב את השאלות. בסוף השיעור הכיתה כולה תבחן בבוחן אמריקאי על הפרק על בסיס השאלות שכתבתן, לכן חשוב לא לחשוף את נוסח השאלות.

במקביל להעברה בעל פה עליכן להגיש למורה סיכום בכתב המתאר את מה שתעבירו לכיתה. הסיכום לא יעלה על דף.

הערכת המשימה:

כל קבוצה תוערך על הלימוד וההעברה. בקריטריונים הבאים:

א. לימוד 50%:

לימוד משותף של הקבוצה כולה 40%

ניצול זמן 20%

הבנה של המשנה 40%

ב. העברה 50%:

סיכום בכתב של מהלך השיעור (המוגש אלי) 20%

שאלות אמריקאיות 20%

העברה בהירה 20%

שיתוף של כל הקבוצה בהעברה 20%

יצירתיות ועניין 20%

למידת עמיתות

כשהתלמידות יסיימו את המשימה, כל קבוצה תלמד את הכיתה את המשנה שלמדה.

תוך כדי למידת העמיתות, הכיתה מתבקשת למלא שתי משימות במחברת:

 • לסכם את הידע על המשנה שהועבר (לקראת הבוחן האמריקאי).
 • להעתיק מהלוח את משפט הסיכום של כל קבוצה המציע מהו האתגר איתו מתמודדת המשנה ובאיזה אופן היא עושה זאת.

בסיום הלמידה נחלק את הבוחן האמריקאי. נעבור על הבוחן יחד. כל תלמידה תבדוק את הבוחן של חברתה.

התבוננות: מילות מפתח ומוטיבים

אחרי שלמדנו את המשניות לעומק, נתבונן יחד על פרק המשנה.

נסביר לתלמידות:

פרק המשנה אינו רק מעביר ידע אלא הוא יצירה ספרותית שגם באופן כתיבתה קיימים מסרים ותובנות. אחרי שכולנו מבינות את הפרק ברמת הידע ננסה יחד להקשיב ל”מנגינה” של הפרק דרך איתור מילות מפתח ומוטיבים.

בעולם ניתוח הטקסטים משתמשים בשני מונחים שאנו נשתמש בהם:

מילות מפתח, מוטיבים.

מי שיש לה טלפון חכם שתחפש בויקיפדיה מה פירוש המונחים האלו.

נאסוף את התשובות. ונכתוב על הלוח:

“המוטיב מאיר את היצירה ונוצר קשר של משמעות, שהיא מעבר להופעה המקומית של החפץ או הרעיון. רעיון מרכזי, שחוזר ביצירה מספר פעמים (לעתים גם כצירוף משני), מארגן את היצירה סביבו ומקדם אותה” (מתוך ויקיפדיה).

נסביר לתלמידות:

כדי לזהות ולפענח את המוטיב ניתן להשתמש במילות המפתח – החוזרות, מילות המפתח יחשפו את המוטיב.

נבקש מהתלמידות להתחלק לחברותות (אפשר שכל תלמידה תעבוד בחברותא עם חברתה לשולחן)

נבקש מהתלמידות להוציא את הדפים מתוך המשנה סדורה. ולסמן במרקר את מילות המפתח.

נוסיף ונבהיר: מילה שאינכן מבינות, ושאינה חוזרת על עצמה אינה מילת מפתח. כך גם אם לא הבנתן הכל אתן יכולות לבצע את המשימה.

נבקש מהתלמידות לשתף במילות המפתח שמצאו – במקביל נכתוב את מילות המפתח על הלוח. ניתן תוך כדי כתיבה כבר ליצור קבוצות של מילות מפתח שיחשפו מוטיבים.

אחרי סיום הכתיבה נזמין את הכיתה לחשיבה:

 • אילו מוטיבים עולים מיתוך מילות המפתח?

(דוגמאות למוטיבים שיעלו: גבול, חלוקה, שותפות. דוגמאות למילות מפתח: דלת, שער, מחיצה, שותפים).

לאחר שזיהינו את המוטיבים נשאל את התלמידות:

 • מה הפרק של המשנה אומר לנו ביחס למוטיבים?

ננסח יחד אמירות – ננסה להגיע לשלוש ניסוחים לפחות על הלוח:

לדוגמא:

 • לא כל דבר ניתן לחלוקה.
 • שותפות דורשת ויתור הדדי.

נבקש מכל התלמידות בשלב זה לסכם ולהעתיק את הלוח- בלוח יש: רשימת מילות מפתח, רשימת מוטיבים ושלושה ניסוחים.

הפנמה: פרוייקט צילום
 • כל תלמידה או חברותא תבחר משפט מן המשנה מתוך המשפטים שנכתבו על הלוח/או מילת מפתח/או מוטיב, ניתן גם לבחור סיטואציה מתוך המשנה. (ניתן לאפשר גם שלוש בנות בקבוצה – ולהבהיר כי יש צורך בעבודת צוות שלהן).
 • נבקש מכל תלמידה או חברותא לצלם תמונה אחת במצלמה דיגיטלית או בסמרטפון. (גודל התמונה בין MB1.5 ל2 MB)התמונה צריכה להיות קשורהלמשפט/מילה/מוטיב שהיא בחרה.
 • נבקש מכל תלמידה או חברותא להסביר את המשפט מן המשנה בהקשרו, ואת הקשר שלו לתמונה שצילמו (לא יותר מ100 מילים).

נבדוק את העבודות שהתלמידות הגישו ונחזיר להן מייל עם תיקונים\הגהות\הארות לעבודתן.

בשיעורים הבאים ניתן לערוך תצוגה ודיון במושגים: “גבול” ו”חלוקה” לאור המשניות והתמונות שצולמו.

השלב האחרון משתנה לפי המשאבים בבית הספר:

אם אין משאבים מרובים ניתן ליצור מצגת מכל העבודות – ואף לבקש מתלמידות שיצרו את המצגת – בכיתה נפתח את השיעור במעבר על המצגת ונדבר על העבודות. בשיח על העבודות ניתן להראות עבודות שדנו במושגים קרובים ולראות כיצד הן משנות ומשפיעות או מעלות סוגיות בענייני החלוקה הגבול והשותפות. סוגיות העשויות לעלות הן סוגיות ביטחוניות, מתחים בין שונים בחברה, גבולות כהגנה גבולות כחסימה וכו’.

כל הנושאים הללו יעלו בפרק סביב הצורך בהגנה מפני פלישות אויבים, מתחים בין שכנים, בין עניים לעשירים, בין בעלי מקצוע משותף וכדומה.

אם לבית הספר יש משאבים של מורות לאומנות המגויסות לעניין ניתן להציב תערוכה ממש ולסייר בה יחד עם המורות לאומנות ולאזרחות.

אסיף:

בשיעור זה למדנו את הפרק הראשון של משניות בבא בתרא. בתחילת השיעור התחלקנו לקבוצות, כל קבוצה למדה משנה אחת ולאחר מכן העבירה אותה לשאר הכיתה. לאחר מכן למדנו על מושגים “מילות מפתח” ו”מוטיבים”, ניסינו לזהות אותם בתוך המשנה, ומתוך כך להבין את הרעיון המרכזי של הפרק. לסיום, בחרנו רעיון אחד מתוך המשנה ויצאנו למסע צילום בעקבותיו.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!