ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

שבת, פרק ז’ משנה א’: ל”ט מלאכות שבת

 • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
בשיעור נעסוק בהבנת מושג המלאכה. נעמוד על כך שהמלאכה היא תהליך שנועד לממש מטרה. ראשית התהליך היא בחומר גלם וסופו בתוצר, הוא כולל שלבים שונים. לאור זאת נתבונן בעניין התהליך ובהופעתו בחיים, והיחס בינו לבין המטרה.
לב השיעור: איזו מטרה המלאכה באה לשמש?
פתיחה: בחירת מקצוע

נפרוש בפני התלמידים מספר מקצועות ותפקידים, נציע להם לבחור אחד מהם. ניתן לאפשר בחירת קטגוריה נוספת שלא הובאה עדיין.

דוגמאות לתפקידים: איש עסקים, יועץ בבית ספר, טייס, צייר, חשמלאי, וכדומה.

נציע לתלמידים המעוניינים בכך להציג את הסיבות לבחירתם, מה מעניין בו ומדוע דווקא הוא. לחילופין, ניתן להציע לנציגים לציין מהם השלבים הנדרשים/ אפשריים בכדי להגיע בעתיד לתפקיד.

מפגש: ארבעים חסר אחת

נחלק דף ובו המשנה של אבות המלאכות (שבת, פרק שביעי), נקרא ביחד.

אבות מלאכות- ארבעים חסר אחת.
הזורע והחורש והקוצר והמעמר הדש והזורה הבורר הטוחן והמרקד והלש והאופה הגוזז את הצמר המלבנו והמנפצו והצובעו והטווה והמיסך והעושה שתי בתי נירין והאורג שני חוטין והפוצע שני חוטין הקושר והמתיר והתופר שתי תפירות הקורע על מנת לתפור שתי תפירות הצד צבי השוחטו והמפשיטו המולחו והמעבד את עורו והמוחקו והמחתכו הכותב שתי אותיות והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות הבונה והסותר המכבה והמבעיר המכה בפטיש והמוציא מרשות לרשות.
הרי אלו אבות מלאכות ארבעים חסר אחת.

נבהר את המילים הקשות ונסביר את המקור.

התבוננות: שלבים

 

שלב א- נציג בפני התלמידים תשע תמונות ונבקש לסדרן בשלוש קבוצות בהתאם למשנה. בכל שלישיית תמונות מוצגים חומר הגלם, שלב בהכנתו ומוצר מוגמר. לאחר מכן, נבקש לסדר כל קבוצה בסדר פנימי על פי ראות עינהם, התלמידים יתבקשו לנמק את החלוקה ואת הסדר שהציעו.

נדגיש את החלוקה בין עשיית מוצר מוגמר (כמו לחם, בגד וספר) לבין פעולות שהן אמצעי, תהליך בהכנתו.

לאור חלוקה זו, נבקש מהתלמידים לצבוע או להדגיש את המלאכות במשנה שאינן אמצעי אלא מהוות את השלב הסופי – המוצר המוגמר.

שלב ב- נבקש מהתלמידים לזהות את שמות בעלי המקצוע במשנה, האחראים להפקת מוצרים אלו. נזהה שישנם ארבעה תפקידים ראשיים שכל אחד מהם מופקד על תוצר אחר:

חקלאי שתפקידו לאפות לחם,
רועה צאן שתפקידו לארוג בגד,
צייד שתפקידו לכתוב ספר על קלף העשוי מעור הבהמה,
ובנאי שתפקידו לבנות בית אבן שניתן להכניס ולהוציא ממנו.
לכל אחד מהתוצרים הללו סדרת מלאכות המהוות הכנה אליו, נסביר בקצרה מהות כל תפקיד.

בהמשך לכך, נבקש מהתלמידים לצבוע בצבע שונה כל סדרת מלאכות במשנה .

שלב ג- ניתן לחדד את עניין התהליך על ידי השוואתו לסוג אחר של פעולה – הנאה. זאת על ידי השאלה מדוע קריאת ספר, ריצה או נשיאת משא כבד אינם מלאכה. דרך שאלה זו נגיע לתובנה שמלאכה עניינה יצירת דבר חדש מחומר גלם, או שלב בתהליך היצירה, לעומת פעילויות של הנאה. אם הזמן מאפשר לנו, ניתן לחזור לרשימת התפקידים שבחרו התלמידים בתחילת השיעור, ולחשוב איזה מהם נחשב ‘מלאכה’ ואיזה מהם הוא עיסוק שאינו מלאכה.

שלב ד- נשאל את התלמידים מהי המטרה של כל אחד מהתוצרים במשנה.

בהתאם למטרות שיעלו, נציע לתלמידים למצוא קשר בין התפקיד שכל אחד בחר לעצמו בתחילת השיעור לבין אחד התפקידים במשנה, ולהסביר את הקשר. נוכל גם להעלות רשימת מלאכות שונות הקיימות כיום, ולשייך אותן לאחד מבין ארבעת התוצרים במשנה, בהתאם למטרתם.

שלב ה- ניתן לשלב את רעיון הייחודיות של כל אדם, נוכל לשאול: לפי המשנה, מי חשוב יותר – הזורע או האופה? מאחר וכל המלאכות כתובות ברצף אחד ובמספר האוגד אותן יחד, ניתן להסיק שכל המלאכות זהות ברמת חשיבותן, ללא קשר למיקומן בתהליך היצירה השלמה (כך הוא גם ברמה ההלכתית – חומרת עשיית כל המלאכות שווה).

בהמשך לשיח בכיתה, בחירת התפקיד המתאים לכל אדם איננה לפי ‘חשיבות’ התפקיד (שכן אין תפקיד החשוב יותר מתפקיד אחר), אלא היא צריכה להיעשות בהתאם לכישוריו ולנטיית נפשו.

 

הפנמה: מסלולים

נציע שני מסלולים – האחד מתמקד בהפנמת רעיון התהליך, והשני מתמקד בהפנמת רעיון הייחודיות של כל אדם.

במסלול א: נבקש מהתלמידים לחשוב על דוגמאות בחיים בהן אנו מצויים בתהליך – בדרך לקראת מימוש מטרה (דוגמאות אפשריות: למידה, רכישת חברים, סריגה, נגרות, בנייה בחול, לימוד שחיה וכו’).

בשלב הבא, נשאל את התלמידים:

 • אלו רגשות או מחשבות עולים בנו כשאנו מצויים בתהליך, טרם הגענו ליעד?
 • האם אנחנו אוהבים להיות בתהליך?
 • אלו אמירות אנו רוצים לומר לעצמנו כשאנו נמצאים בתהליך?
 • אלו תכונות עשויות לסייע לנו, או לחילופין להפריע?
 • האם אפשר ליהנות מהתהליך עצמו עוד לפני שהגענו ליעד?
 • במה הדבר תלוי?

נוכל להעלות את כל השאלות ולאפשר שיח חופשי שבו התלמידים יוכלו להתייחס לאחת מהן. לחילופין ניתן להציע לתלמידים לכתוב אודות השאלות הללו.

מסלול ב: נבקש מכל תלמיד לכתוב על פתק תכונה טובה שיש בו ונשים את כל הפתקים במעטפה. לאחר מכן נשלוף פתק פתק, ונשאל לאלו תפקידים מבין התפקידים במשנה תכונה זו הינה משמעותית.

לחילופין, ניתן לחשוב עם הכיתה על רשימת כשרונות ותכונות: אמונה, סבלנות, יכולת תכנון, דיוק, זריזות, מוטוריקה, הבעה עצמית, אומץ, עדינות, ראייה כוללת, יכולת תכנון, אחריות, רגישות, ועוד.

בשלב הבא, נשאל:

 • האם אתם מכירים תפקידים המוערכים יותר מתפקידים אחרים?
 • האם לדעתם שוני זה בהערכה הינו מוצדק?

בנוסף, ניתן לספר לתלמידים על אדם האוהב עיסוק מסוים אולם סביבתו אינה מעריכה עיסוק זה, והוא זקוק לעידוד שיאפשר לו לבחור בעיסוק אותו הוא אוהב. התלמידים יתבקשו לכתוב לו מכתב עידוד קצר.

 

אסיף: סגירה שהיא פתיחה

נסכם את השיעור על פי המסלול המתאים, השאלות יאפשרו איסוף וסיום.

מסלול א- נשאל את התלמידים את השאלות הבאות ונבקש שכל אחד יענה לעצמו בכתב על השאלות (אין צורך לשתף את הכיתה).

 • האם ישנו דבר שאתה אוהב לעסוק בו, אך מרגיש כי הסביבה אינה מעריכה או מעודדת זאת?
 • האם יתכן שאדם יפסיק מעיסוק הגורם לו הנאה/סיפוק/ צמיחה בשל ביקורת הסביבה?

מסלול ב- חז”ל מלמדים אותנו במשנת ר’ אליעזר:

“חביבה היא המלאכה, שהרי כל בריות שברא הקב”ה בעולמו לא מסר להן מלאכה, אלא לבני אדם בלבד”,

ומאריכים עוד אודות מעלתה של המלאכה, שעל ידה נברא העולם, בה עסקו האבות וכו’ (דברי חז”ל במלואם מובאים בהרחבה). בסוף דבריהם אומרים חז”ל:

“גדולה היא השבת שביטלה את המלאכה, שיש בה כל המידות הטובות הללו”.
 • אם המלאכה הינה חשובה, מדוע בשבת אנו בטלים ממנה?
 • מדוע איסור המלאכה מבטא את גדולת השבת?

 

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!