ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

קשיים בתקשורת – לימוד מדרש פרק ו’

 • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
תצוגת כיתה מלאה
קשיים בתקשורת – לימוד מדרש פרק ו’
לב השיעור
פתיחה
מפגש
אישה מארץ ישראל וגבר מבבל - סיפור
התבוננות
שני נרות - העמקה
הפנמה
כתיבה והצגה
אסיף
סיפור האיש והאישה
תלמוד בבלי מסכת נדרים דף סו עמוד ב
ההוא בר בבל דסליק לארעא דישראל, נסיב איתתא, אמר לה: בשילי לי תרי טלפי, בשילה ליה תרי טלפי, רתח עלה. למחר אמר לה: בשילי לי גריוא, בשילה ליה גריוא. אמר לה: זילי אייתי לי תרי בוציני, אזלת ואייתי ליה תרי שרגי. אמר לה: זילי תברי יתהון על רישא דבבא. הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא וקא דאין דינא, אזלת ותברת יתהון על רישיה. אמר לה: מה הדין דעבדת? אמרה ליה: כך ציוני בעלי. אמר: את עשית רצון בעליך, המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא.
(תרגום: בן בבל שעלה לארץ ישראל נשא אשה ואמר לה: בשלי לי שני עדשים (=כשכוונתו- שתבשל מעט עדשים) בשלה לו בדיוק שני עדשים. רתח עליה. למחר אמר לה: בשלי לי סאה של עדשים (כשכוונתו- כמות גדולה) בשלה לו סאה (=בדיוק סאה, שזו מידה גדולה- בין 7 ל14 ליטר, הרבה יותר מסעודת אדם אחד. אמר לה: לכי הביאי לי שני אבטיחים (או דלעות קטנות או קישואים בארמית בבלית) הלכה והביאה לו שני נרות (“בוצינא” בארמית ארצישראלית גם: נר). אמר לה (בכעס): לכי שברי אותם על ראש השער. בשער היה יושב בבא בן בוטא והיה דן דין. הלכה ושברה אותם על ראשו (“בבא” בארמית זהו שער, וזה גם היה שמו של החכם). אמר לה: מה זה שעשית? אמרה לו: כך ציוני בעלי. אמר: את עשית רצון בעלך, המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא)
מקורות נרות השבת
תלמוד בבלי מסכת שבת דף כג עמוד ב
אמר רבא, פשיטא לי: נר ביתו [=נר של שבת] ונר חנוכה, נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו. נר ביתו וקידוש היום, נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו.
רמב”ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ד הלכה יד
היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה או נר ביתו וקדוש היום נר ביתו קודם משום שלום ביתו, שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם שנאמר: “דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום”.
שיר "וזכני לגדל"
דרמה
שיעור זה יעסוק בקשיים בתקשורת העלולים להתרחש בין בני זוג. העיסוק בנושא יעשה דרך לימוד מדרש הפותח את סוגיית הגורמים לקשיים בתקשורת ואת הדרך בה נכון להתמודד עם קשיים אלו.
לב השיעור: כיצד מתמודדים עם קשיים בתקשורת בין בני זוג?
פתיחה: הגורמים לקשיים

נפתח את השיעור בשאלה מה גורם לקשיים בתקשורת בין בני זוג (אפשר לפתוח שאלה זו גם לקשיים בתקשורת באופן כללי בין בני אדם)?  ניתן לכתוב את התשובות השונות על הלוח.

סביר להניח שהדיון יתפתח לכיוונים של הבנה בכך שמילים הן מוגבלות ולכן היכולת לבטא באופן מלא את הרצונות שלנו והיכולת של השומע אותנו להבין למה התכוונו הן יכולות לא פשוטות שפעמים רבות מאתגרות את הקשר הזוגי וגם גורמות לבעיות בתקשורת.

 

מפגש: אישה מארץ ישראל וגבר מבבל - סיפור

נלמד יחד את המדרש ממסכת נדרים שמספר על קשיים בתקשורת שנגמרים עקב שוני תרבותי ושפתי בין בני זוג (במקרה של המדרש: בן בבל שמתחתן עם בת ארץ ישראל). נתייחס בדיון לשאלות המנחות המופיעות בהמשך:

תלמוד בבלי מסכת נדרים דף סו עמוד ב
ההוא בר בבל דסליק לארעא דישראל, נסיב איתתא, אמר לה: בשילי לי תרי טלפי, בשילה ליה תרי טלפי, רתח עלה. למחר אמר לה: בשילי לי גריוא, בשילה ליה גריוא. אמר לה: זילי אייתי לי תרי בוציני, אזלת ואייתי ליה תרי שרגי. אמר לה: זילי תברי יתהון על רישא דבבא. הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא וקא דאין דינא, אזלת ותברת יתהון על רישיה. אמר לה: מה הדין דעבדת? אמרה ליה: כך ציוני בעלי. אמר: את עשית רצון בעליך, המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא.
(תרגום: בן בבל שעלה לארץ ישראל נשא אשה ואמר לה: בשלי לי שני עדשים (=כשכוונתו- שתבשל מעט עדשים) בשלה לו בדיוק שני עדשים. רתח עליה. למחר אמר לה: בשלי לי סאה של עדשים (כשכוונתו- כמות גדולה) בשלה לו סאה (=בדיוק סאה, שזו מידה גדולה- בין 7 ל14 ליטר, הרבה יותר מסעודת אדם אחד. אמר לה: לכי הביאי לי שני אבטיחים (או דלעות קטנות או קישואים בארמית בבלית) הלכה והביאה לו שני נרות (“בוצינא” בארמית ארצישראלית גם: נר). אמר לה (בכעס): לכי שברי אותם על ראש השער. בשער היה יושב בבא בן בוטא והיה דן דין. הלכה ושברה אותם על ראשו (“בבא” בארמית זהו שער, וזה גם היה שמו של החכם). אמר לה: מה זה שעשית? אמרה לו: כך ציוני בעלי. אמר: את עשית רצון בעלך, המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא)
 • מה מערכת היחסים שמציג המדרש בין האיש לאשה?
 • מה גורם לקשיי התקשורת בין בני הזוג? כיצד היה ניתן למנוע אותן?
 • מה ההבדל בין גורמי הטעות בסיטואציות הראשונות לגורמי הטעות בסיטואציה האחרונה?
 • מה יכולים לסמל שני הנרות שהאשה מביאה לבעל במקום אבטיחים?
 • מה יכולה לסמל שבירת ראש הדיין שבשער שעושה האשה בסופו של המדרש?

להלן כמה נקודות שכדאי לתת עליהן את הדעת: הגורם לקשיי התקשורת בין בני הזוג הוא השפה (כך בסיטואציה האחרונה) והסלנג (כך בשתי הסיטואציות הראשונות) השונה שקשור כנראה למקומות השונים בהם גדלו (לכן המדרש מתחיל מההקדמה שמדובר בבן בבל שעלה לארץ ישראל). סביר להניח שאם הכעס של הבעל לאחר הסיטואציה הראשונה היה מתברר על ידי דיבור בין הזוג הוא היה יכול למנוע את הסיטואציות הבאות ואולי אפילו להפוך את הכעס לסוג של בדיחה, האשה מוצגת בסיפור באופן כזה שמבקש לדייק בדברי בעלה ולהשביע את רצונו אך נראה שלפעמים הרצון לדייק איננו מביא ברכה שכן מילים תמיד מצמצמות ולא מצליחות לבטא באופן מלא את הרצון של האדם. סופו של הסיפור בו האשה שוברת את ראשו של הדיין יכול לבטא בדיוק את הנקודה הזו: האשה שפועלת על פי דין ודיוק שוברת את הדין ואולי זה הפתח בו מגיעה ברכה לבני הזוג שזוכים לשני ילדים.

 • בלימוד מדרש כדאי לחלק את השיעור למספר חלקים: קריאת המדרש והבנת הפשט שלו, העלאת שאלות מתוך התלמידות על הנאמר במדרש, איסוף הכלים הספרותיים (מבנה, הקדמה, סמלים) שיש במדרש וניתוח עומק המדרש ע”י המסר הפשוט והעמקתו בסמלים בהם המדרש בוחר להשתמש.
 • ההבנה שאת סוגיית הקשיים בתקשורת בין בני זוג אפשר לפתוח לא רק באופן סנדאי אלא גם דרך לימוד מדרש היא הבנה יקרה שחשוב לתת עליה את הדעת והמודעות במהלך שיעור זה. ההכרה בכך שחז”ל לא “סתם סיפרו סיפורים”, אלא התייחסו והתעסקו בדילמות אנושיות שכל זוג חווה במהלך נישואיו וההבנה שאפשר לדלות נקודת מבט וכלים להתמודדות מתוך דברי המדרש – היא אמריה בעלת ערך ומשמעות. הלימוד איך לומדים מדרש הוא לימוד מורכב, במהלך שעור זה ביקשנו לתת לו מעט כלים – אך יש לדעת שזה קצה לעולם שלם מופלא ורחב שבמסגרת זו לא יכולנו להיכנס אליו באופן מדויק ועשיר.
התבוננות: שני נרות - העמקה

סופו של המדרש מספר על שני נרות שהביאה האשה לבעל.  בשלב הראשוני של הלימוד נשאיר את הנקודה פתוחה, ונשאל את הבנות מה הן חושבות שיכולה לסמל העובדה שהאשה מביאה הביתה שני נרות? נשמע את התשובות השונות.

נדמה שהמדרש זורק אותנו באסוציאציה לנרות שבת המסמלים יותר מכל את שלום הבית. האיש מבקש אוכל ואבטיחים והאשה בסה”כ מבקשת שלום בית.

הדיבור סביב שני הנרות שבמדרש יכול להוליד דיבור וידון על מעמד הדלקת נרות בבית ועל הסמל שמייצגים נרות שבת בעולם ההלכה. להלן כמה נקודות למחשבה בהקשר זה: נרות השבת קשורים ומסמלים שלום בית מכמה טעמים- תוספת האור בבית בעת הדלקת נרות השבת יוצרת אווירה טובה, מאור פנים ושמחה ובכך מונעת מריבות, עת הדלקת הנרות היא זמן של תפילה עמוקה של האישה על בעלה וילדיה מתוך אהבה וחיבור גדול, כמו כן הנר במהותו מבטא חיבור בין הפכים, בין השמן לאש, בין הרוחני לממשי ובכך מהווה משל גם לחיבור בין איש לאישה. כהמשך לדיבור עם הבנות נלמד עם הבנות את המקורות מהגמרא ומהרמב”ם וננסה לקשור בינם לבין סוף המדרש:

תלמוד בבלי מסכת שבת דף כג עמוד ב
אמר רבא, פשיטא לי: נר ביתו [=נר של שבת] ונר חנוכה, נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו. נר ביתו וקידוש היום, נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו.
רמב”ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ד הלכה יד
היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה או נר ביתו וקדוש היום נר ביתו קודם משום שלום ביתו, שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם שנאמר: “דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום”.
 • מה כל כך משמעותי ברגע הדלקת הנרות?
 • מדוע הן מיצגות את התפילה והרצון לשלום בית?
 • מה מסמלת שבירתם של הנרות על ראש הדיין?
הפנמה: כתיבה והצגה

נשים ברקע מנגינה שקטה (אפשר לשים את המנגינה שחוברה למילים: “וזכני לגדל” שמילותיה לקוחות מהתפילה שנשים רבות נוהגות לומר בעת הדלקת נרות. להלן קישור לביצוע של השיר) ונדבר על הרגע הזה בו האשה מדליקה נרות והשבת נכנסת אל הבית. נדגיש את העדינות של זמן מיוחד זה ואת היכולת להשתמש בו לתפילה של הודיה על כל השפע שניתן ושל בקשה לכוחות ועמידה וכלים טובים להתנהלות באתגרים שכל חיי זוגיות מביאים. נציע לבנות לכתוב תפילה לזמן הדלקת נרות.  התפילה יכולה להיות קשורה לחיים שלהן כעת או מעין תפילה של אשה נשואה המתפללת על התקשורת הטובה בינה לבין בן זוגה ועל שלום הבית שלהם שהנרות מסמלים את התפילה והשאיפה לקיומו. לחילופין אפשר להדליק יחד נרות בכיתה ולתת לבנות להסתכל עליהן כמה דקות ולחשוב מה יש בנרות שמעורר שלום ושמחה ותפילה.

נחלק את הבנות לקבוצות ונבקש מכל קבוצה לכתוב “קומדיה של טעויות” ברוח המדרש הראשון שלמדנו, עם תרגום לשפת היום יום שלנו. אפשר ורצוי להמחיז ולהציג את הדיאלוג מול הכיתה.

חשיבותו של שלב זה הינה בהבנה שנוכל דרכו לברר שיש אפשרות ע”י דיבור ושיחה להפוך קושי בתקשורת לחיוך וצחוק בין בני זוג. ניתן לדון בשאלה מדוע במדרש הקומדיה מוצגת באופן קשה שמאיים לפרק את הזוגיות ואילו בסיפורים של הבנות הקומדיה מוצגת באופן נעים ומצחיק. נדגיש לבנות שקשיים בתקשורת ופערי שפה ותרבות וצרכים שונים של בני זוג בכל מיני הקשרים – הם משהו מובנה כמעט בכל מערכת זוגית. השאלה המרכזית היא כיצד בני הזוג מתמודדים עם הפערים: האם הדפוס הוא בדומה למדרש שתיקה וחוסר דיבור בין בני הזוג והליכה אל הקצוות של ניסיון לרצות את צרכיו של בן הזוג, ניסיון שלעולם לא יצלח. או בדומה למה שהבנות כתוב דיבור ושיח בין בני הזוג וניסיון להגדיר את הצרכים השונים, להיות במודעות אליהם ואזי לבחור יחד כיצד להתנהל בתוכם.

אסיף: מעז יצא מתוק

בשיעור עסקנו בשקיי תקשורת בין בני זוג והעלינו קשיים כאלה לדוגמא. קראנו את הסיפור המורכב והמשעשע מהגמרא ודנו במשמעויותיו השונות, בקשיים  הנובעים מפערי תרבות והבנה ובאפשרויות לפתרונם. העמקנו בדימוי שני הנרות שנשברים על ראש הדיין ולמדנו על חשיבותם הגדולה של נרות השבת המסמלים ומייצרים את שלום הבית.

לסיכום ניסינו להתחבר לדימוי נרות השבת, להתבונן ולהתפלל על האור ושלום הבית. ניסינו להמחיז “קומדיה של טעויות” ברוח המדרש ועמדנו על חשיבות ההומור בתקשורת בין בני זוג.

במבט ראשון הפער בין בני הזוג נראה גדול מדי ולא ניתן לתיקון, ודמות של האישה עלולה להיראות נלעגת. הסיפור מלמד כי גם במצבים כאלה ניתן לפתור את הקשיים בתקשורת, ולעיתים כל מה שצריך הוא אדם עם עין טובה (בבא בן בוטא) שיראה את הכוונות הטובות ואת הלב הטוב שמתחת לטעויות.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!