ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

פסוקי דזמרה- חלק א

 • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
תצוגת כיתה מלאה
פסוקי דזמרה- חלק א
לב השיעור
פתיחה
מפגש
קבוצות - שבח בפסוקי דזמרה
התבוננות
הפנמה
אסיף
שימו לב! היחידה מחולקת לשני מערכים: • האחד, מהם פסוקי דזמרה, קצת מתוכנם ומטרתם והלכה הנוגעת אליהם. • והשני, ברכות "ברוך שאמר" ו"ישתבח", מעמדם, המשמעות שיש לכך והלכות הנוגעות אליהם. המערכים בנויים על חלק מהסעיפים והם: ז', חלק מח', י"ד, חלק מי"ט וכ'. שאר החלקים עוסקים בתפילה במניין, מה שנראה פחות רלוונטי כעת לכיתה ד'.
נכיר מהם פסוקי דזמרה, קצת מתוכנם ומטרתם והלכה הנוגעת אליהם.
לב השיעור: איך נוכל להתכוון יותר בפסוקי דזמרה?
פתיחה: כתיבה - מעלת חברו

נפתח במשימה בה כל תלמיד יכתוב כמה מעלות על חברו. כמובן יש לדאוג לכך שעל כל תלמיד יכתבו ופעם אחת (מומלץ לבקש שיכתבו על פי סדר הישיבה). נציע לתלמידים שמעוניינים, להקריא מה שכתבו או שנקריא את הכל בלי לציין את שמו של מי שכתב.

נקשר את התרגיל לשיעור שלנו- היום נעסוק בחלק בתפילה שכולו שבח לה’ ב’פסוקי דזמרה’. נציין שחלק זה מתחיל מברכת “ברוך שאמר” ומסתיים בברכת “ישתבח”. נסביר לתלמידים שחלק זה משמעותי מאוד, משום שהוא מכין אותנו לשיא התפילה שהוא תפילת העמידה.

 • באיזו הכנה מדובר?
 • והאם בגלל חשיבות חלק זה כשלב מכין, יש לגביו הלכות מיוחדות?

נתאר את סדר הלימוד מכאן והלאה על מנת לקבל מענה לשאלות הנ”ל. שלב ראשון יהיה  בשיעור זה, בו נכיר את החלק המדובר באופן כללי ונלמד הלכה אחת הנוגעת אליו. והשלב השני, בשיעור הבא, נתמקד בקטע שפותח את החלק ובזה הסוגר אותו, על מעמדם ומס’ הלכות הנוגעות רק אליהם. תוך כדי שני שלבי הלימוד ניווכח יותר כיצד חלק זה, הקטע הפותח אותו, הסוגר אותו וההלכות הנוגעות לכל אלו מכינים את ליבנו לרגע השיא של תפילת שמונה עשרה.

בשיעור היום, נפנה לעיון בשני מקורות. האחד, סידור תפילה והשני, קיצו”ש פרק י”ג סעיף י”ד.

מפגש: קבוצות - שבח בפסוקי דזמרה

נפתח סידור בפסוקי דזמרה ונראה עם התלמידים את המבנה של החלק הזה בתפילה. נראה את הקטע שפותח את פסוקי דזמרה – “ברוך שאמר” ושסוגר –  “ישתבח”. נמשיך ונעיין יחד עם התלמידים במה שיש בתוך חלק זה בין שני הקטע הפותח לקטע הסוגר, ונראה שנמצאים שם שמונה פרקי תהילים, מתוכם פרקי הללויה לאחר מכן קטעים שונים מהתנ”ך.

נחלק את התלמידים למס’ קבוצות וניתן לכל אחת מהן קטע אחר לעיין בו ולגלות את דברי השבח לה’ ( מומלץ להתמקד בחמישה הפרקים הבאים: יהי כבוד, הללויה הללי נפשי, הללויה כי טוב זמרה, הללויה הללו את ה’ מן השמים, הללויה שירו לה’ שיר חדש). במידה והתלמידים יתקשו בהבנת הקטעים, נציין שגם הבנה חלקית שלהם מספיקה. יחד עם זאת, נעבור ביניהם ונסייע במידת הצורך להבין את לשונם. לאחר החלוקה לקבוצות נבקש מכל קבוצה לשים לב לשני דברים:

 1. דברי השבח בפרק להקב”ה.
 2. התחושות שהפרק מעורר אצל הקורא אותו.

בסיום המשימה נזמין נציג מכל קבוצה להציג את תוכן הקטע שקבוצתו קיבלה. לפני הצגת הקטעים נבקש מהתלמידים לשים לב לתחושות שאולי הקטעים מעוררים ביחס לה’ או עשויים לעורר אצלם או אצל כל מי שקורא קטעים אלו בכוונה.

 • מה התחושות שעשויות להתעורר בקריאת קטעים אלו ביחס לה’?

נשמע את התלמידים ונוסיף בהתאם (תחושות כגון: התפעלות מה’, הערכה יותר לגודלו, כוחותיו, יכולותיו ומול מי אנו עומדים וכן יש ביטוי לכך שה’ שומע ומקשיב לתפילותינו).

 • באיזו הכנה מדובר?
 • מה לדעתכם מטרת ההכנה הזו?
 • מדוע הכנה זו חשובה לפני תפלת שמונה עשרה?

פסוקי דזמרה מביאים אותנו להרגיש הרגשות מתאימות יותר לה’ ביחס ליכולותיו ולרצונו לשמוע לבקשותינו ולמלא אותן. זוהי ההכנה וחשוב שתיעשה לפני שמונה עשרה כי בתפילת שמונה עשרה שהיא רגע השיא של התפילה אנו עומדים לפני ה’ באופן ישיר יותר ומפנים אליו בקשות רבות על עצמינו ועל כלל ישראל. כדי שנפנה אליו כראוי חשוב שנרגיש יותר הערכה והתפעלות מכוחותיו וכן בטחון אמיתי שהוא קשוב לתפילותינו ורוצה לעזור לנו. פסוקי דזמרה יוצרים זאת אצלנו. כך הפנייה האישית לה’ ראויה ושלימה יותר.

נחלק דף מקורות, ונעבור לפרק י”ג סעיף י”ד. ללמוד על הלכה מיוחדת שיש לגבי פסוקי דזמרה בגלל חשיבותם. נקרא ונסביר את ההלכה.

 • מדוע חשוב לומר את פסוקי דזמרה ללא הפרעה ובריכוז?

נענה יחד: אם כל תכליתם לעורר אותנו להתפעלות מה’ וגבורותיו וכן לנטוע בליבנו הרגשה של ביטחון ברצונו לעזור לנו וביכולתו, אז מובן שכל הפרעה עלולה למנוע מאותן תחושות להתעורר באופן מלא יותר.

התבוננות: זוגות - דף עבודה

נבקש מהתלמידים להתחלק לזוגות ומלא יחד דף עבודה..

 1. ניתן להוסיף מטרות נוספות לפסוקי דזמרה כגון: לפתוח בשבח את התפילה בדומה למבנה של תפילת שמונה עשרה, לעורר אותנו לבקש את בקשותנו לשם שמים וכיוצא בזה. אולם, אנו נתמקד בשתיים עיקריות והן: להכיר בגדלות ה’ ולהתפעל מכך ולבטוח ברצונו ובכוחו לעזור לנו.
 2. המזמור בדף העבודה לא נכלל במשימה בקבוצות, כך שבעיסוק בו יהיה צד של חידוש.
הפנמה: עצות - שדרוג התפילה

נדון על דרך אמירת הפסוקי דזמרה בכיתה. לאחר שלמדנו על חשיבותם נציע לבחון מחדש את המנגינות שמלוות אותנו באמירתם. אולי שנוסיף מנגינה או נשנה בהתאם למה שעשוי לעורר בנו את אותם רגשות שדיברנו עליהם בשיעור.

לאחר העיסוק בפסוקי דזמרה עצמם, נשאל על הקטע שפותח את ‘פסוקי דזמרה’ וזה הסוגר אותו:

 • איזה מעמד יש להם?
 • מה הם באים להוסיף?

נבקש מהתלמידים לחשוב על כך בבית לקראת השיעור הבא בו נעסוק בשני קטעים אלו (סביר להניח שבכיתה ד’ הם כבר אומרים את “ברוך שאמר” ו”ישתבח” כך שתהיה להם הזדמנות יומיות להיפגש איתם ולחשוב על השאלות שנשאלו עליהם).

נציע ללמוד לפני התפילה במשך תקופה מסוימת פירוש חדש על פסוקי דזמרה על הסדר. אפשר ע”פ מקור משותף או שכל תלמיד יקבל חלק אחר למצוא לו פירוש חדש מראש ולהעביר אותו בזמן שייקבע לו.

לאחר העיסוק בפסוקי דזמרה עצמם, נשאל על הקטע שפותח את ‘פסוקי דזמרה’ וזה הסוגר אותו:

 • איזה מעמד יש להם?
 • מה הם באים להוסיף?

נבקש מהתלמידים לחשוב על כך בבית לקראת השיעור הבא בו נעסוק בשני קטעים אלו (סביר להניח שבכיתה ד’ הם כבר אומרים את “ברוך שאמר” ו”ישתבח” כך שתהיה להם הזדמנות יומיות להיפגש איתם ולחשוב על השאלות שנשאלו עליהם).

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!