ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

סיפור רשב”י ובנו במערה

 • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
תצוגת כיתה מלאה
סיפור רשב”י ובנו במערה
לב השיעור
פתיחה
מפגש
לימוד - רשב"י במערה
התבוננות
הפנמה
אסיף
נעיין בסיפור רשב"י ובנו במערה. דרך הסיפור נתוודע לשילוב שבין תביעה לשלמות מוחלטת מצד אחד, לבין עין טובה על המציאות מצד שני.
לב השיעור: אמת, שלמות, או עין טובה?
פתיחה: משחק - שני צדדים

נשחק במשך שתיים – שלש דקות את המשחק ‘עץ או פאלי’. אפשר לעשות זאת בדרכים שונות, כמו משחק בזוגות, או שנזרוק מטבע כמה פעמים, ולפני כל פעם אחד התלמידים ינחש על איזה צד המטבע יפול.

הקשר לשיעור יתברר בהמשך. (והוא התובנה שלכל מטבע יש שני צדדים, וזאת כמשל לכך שאנו יכולים להסתכל על כל דבר משני צדדים – מהצד הביקורתי ותובע השלמות או בעין טובה).

נספר לתלמידים, שאנחנו נפגוש היום בלימוד דמות מיוחדת בשם רשב”י ונראה את הדרך שלו להתמודד ולהסתכל על המציאות.

סבב: נספר סיפור אותנטי על סיטואציה שראינו בעבר והתמלאנו בה בביקורת נוקבת (כמובן בעילום שם).

 • מה הייתם חושבים לעצמם למראה סיטואציה כזו?
 • מה הייתם עושים?

נספר לתלמידים, שאנחנו נפגוש היום בלימוד דמות מיוחדת בשם רשב”י ונראה את הדרך שלו להתמודד עם ביקורת על המציאות.

מפגש: לימוד - רשב"י במערה

נספר לתלמידים על ר’ שמעון בר יוחאי שברח למערה עם בנו על מנת ללמוד תורה בסתר ונקרא יחד על מחבואם.

את הסיפור נחלק לשלשה חלקים. בכל שלב נבקש מאחד התלמידים לקרוא בקול ולאט, ונשאל אודותיו שאלה. את התשובות נכתוב על הלוח. אפשר כמובן לבקש מכמה תלמידים שיהיו שחקנים במהלך הקריאה. בכל חלק הם ישחקו את הטקסט הנקרא.

חלק ראשון: החיים במערה עד היציאה הראשונה ממנה.

 • מה דעתכם על הישיבה של רשב”י ובנו במערה?
 • עִם אלו כוחות ותכונות יצאו לדעתכם רשב”י ובנו מהמערה במהלך שהייתם הראשונה?
 • מה הבסיס לכך בסיפור?
 • שאלת אתגר- מדוע לדעתכם דווקא אליהו הנביא מודיע להם על כך שבטלה הגזירה?

רשב”י ובנו יושבים ודבקים בה’ ובלימוד התורה שתים עשרה שנה, הם מתעלים מעל הצרכים הגשמיים ונמצאים במציאות של התעלות רוחנית ובטחון בה’.

חלק שני: בין השהות הראשונה לשניה.

 • מה כוונת המשפט ‘מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה’?
 • מדוע כל מקום שנתנו בו עיניהם נשרף?
 • מה מסמלת ‘בת הקול’ והדברים שאמרה להם?

רשב”י ובנו לאחר שנים במערה, היו במקום נפשי ורוחני של תביעה פנימית לשלמות מוחלטת. הביטוי לכך הוא חוסר היכולת לראות את הפער בין העולם הגשמי שיש בו צרכים של ‘חיי שעה’ לבין העולם הרוחני ‘חיי העולם’. הפער בין העולמות גרם לרשב”י ובנו לשרוף את העולם הגשמי שפגשו כשיצאו מהמערה.

 • מה לדעתכם שרפו רשב”י ובנו?
 • כיצד לדעתכם הגיבו האנשים סביבם?

חלק שלישי: השהות השניה במערה, היציאה ופגישתם בזקן שנטל שתי אגודות הדסים.

 • באלו נושאים הם בחרו לדעתכם לעסוק בלימודם בשהייתם השניה?
 • אלו כוחות נוספו להם אז?
 • מה הבסיס לכך בסיפור?
התבוננות: כתיבה - דו שיח

נבקש מהתלמידים לכתוב במחברת דו שיח בין רשב”י לבנו בשנים עשר החודש שישבו במערה. נכוון אותם להעלות בדו שיח מחשבות סביב הישיבה המחודשת במערה, היציאה הראשונה לעולם והמחשבות הלאה. נשמע כמה מן התלמידים.

שאלות לאתגר:

 • למה לדעתכם מספרת לנו הגמרא דווקא על מפגש עם הזקן עם ההדסים לקראת השבת?
 • מה מסמל הזמן ‘בין השמשות’ בו פגשו בזקן?
 • מדוע בעקבות פגישה זו ‘התיישבה דעתם’?

רשב”י ובנו יוצאים מהמערה במצב אחר ממה שנכנסו אליה. לאחר שנים עשר חודשים הם יוצאים אחרת מהפעם הראשונה שיצאו. אפשר להציע שבמהלך השנה הזו, רשב”י ובנו עסקו בהבנה של הקשר בין עולם העשיה לעולם הרוח. בראיית הטוב וביחס חיובי לעולם ולטבע.

דרך התבוננות זו נגיע להבנת התהליך המתואר בסיפור. התביעה הקשה שאיתה יצאו רשב”י ובנו מהמערה בפעם הראשונה מתרככת מאוד בפעם השניה. בפעם הראשונה מי שלא היה במקום השלימות של רשב”י ובנו מיד נשרף, לעומת זאת ביציאה השניה רשב”י ובנו לומדים לראות בעין טובה את ישראל ואת השילוב בין העולם לבין הרוח. התהליך המופיע דרך הסיפור מראה על היכולת להבין שיש אנשים שונים ותפקידים שונים בעולם וכל אחד מהם משלב בדרכו את חיי השעה וחיי עולם.

הפנמה: בשמים - סיכום וברכה

נפנה שאלה לכל אחד מהתלמידים ונבקש מהם לכתוב במחברת:

 1. אם הייתם יכולים לבקש מרשב”י שיספר לכם על אחד הכוחות אותם פיתח במערה (בשני שלבי השהות בה), באיזה כוח הייתם בוחרים? נסו לדמיין את רשב”י עונה לכם.
 2. דמיינו שאתם זוכה להיפגש עם רשב”י, ורשב”י אומר לכם עצה טובה לחיים. נסחו אותה במשפט אחד (כמובן, המשפט צריך לנבוע ממה שלמדנו).

נסכם את המפגש שלנו עם רשב”י. נזכיר את שני הצדדים המתבטאים בשני שלבי השהות במערה, והמשלימים זה את זה. אם בפתיחת השיעור בחרנו במשחק ‘עץ או פלי’, נסביר את הקשר לשיעור: בדומה למטבע, כך לכל דבר יש שני צדדים. צד אחד התובע שלמות וצד שני המביט בעין טובה.

נחלק בכיתה הדסים, נבקש מכל אחד מהתלמידים להריח את הדס לברך על ריחו, ולומר דבר אחד טוב שהוא רואה בכיתה.

 • מתי ארע לנו בעבר מקרה ובו חשנו תחושת זלזול כלפי למה שלא מצא חן בעינינו?
 • מה בעקבות מה שלמדנו יאפשר לנו לראות את הדברים אחרת?

אם בפתיחת השיעור בחרנו באפשרות הסיפור, נוכל לחזור לסיפור זה ולבחון אותו מחדש.

נסכם את המפגש שלנו עם רשב”י. נזכיר את שני הצדדים המתבטאים בשני שלבי השהות במערה, והמשלימים זה את זה. אם בפתיחת השיעור בחרנו במשחק ‘עץ או פלי’, נסביר את הקשר לשיעור: בדומה למטבע, כך לכל דבר יש שני צדדים. צד אחד התובע שלמות וצד שני המביט בעין טובה.

נחלק בכיתה הדסים, נבקש מכל אחד מהתלמידים להריח את הדס לברך על ריחו, ולומר דבר אחד טוב שהוא רואה בכיתה.

בקרוב נהיה כולנו ליד מדורת ל”ג בעומר.

 • מה מספרת לנו האש בהקשר לדברים שלמדנו?
 • לאיזה משלבי השהות במערה היא מתאימה?

נסכם את המפגש שלנו עם רשב”י. נזכיר את שני הצדדים המתבטאים בשני שלבי השהות במערה, והמשלימים זה את זה. אם בפתיחת השיעור בחרנו במשחק ‘עץ או פלי’, נסביר את הקשר לשיעור: בדומה למטבע, כך לכל דבר יש שני צדדים. צד אחד התובע שלמות וצד שני המביט בעין טובה.

נחלק בכיתה הדסים, נבקש מכל אחד מהתלמידים להריח את הדס לברך על ריחו, ולומר דבר אחד טוב שהוא רואה בכיתה.

אסיף:

פתחנו במשחק וסיפור שהראו לנו שלכל דבר יש שני צדדים. למדנו על רשב”י ועל כך שהתחבא במערה. ראינו שהיה שם שני פעמים כשבפעם השניה הצליח לברך על ההדסים ולראות את גודלו ומשמעותו של העולם הזה וראינו שעלינו ללמוד להיות בעין טובה ולא תמיד לדרוש אמת ושלמות.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!