ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

סוכה נב ע”א: התמודדות עם יצרים

תצוגת כיתה מלאה
סוכה נב ע”א: התמודדות עם יצרים
לב השיעור
פתיחה
דיון - עצמת היצר
מפגש
לימוד - יצר הרע
התבוננות
הפנמה
אסיף
מחשב מקרן
הצעה להוראת הסוגיה הדנה בדבריהם של חז"ל על היצר הרע, והשוואתה למימרות נוספות של חכמים בנושא. מתוך כך ניתן ללמוד על היחס הרב גוני של חכמינו ליצר הרע, ולצדדיו החיוביים והשליליים כאחד.
לב השיעור: האם יצר הרע הוא גם טוב?
פתיחה: דיון - עצמת היצר

נפתח בהקרנת קטע מהסדרה “שטיסל” – דקה 47.50.-52.00.

 • על מה מדבר הקטע?
 • מדוע טובי רוצה שבעלה יעזוב את הכולל?
 • מדוע לבסוף מחליט לעזוב את הלהקה?

תקציר: אריה ואשתו טובי, הורים במשפחה חרדית. טובי רוצה שבעלה יעזוב את הכולל וילך להוציא את הכישרון שה’ חנן אותו- וילך לשיר בלהקה חסידית. אריה שומע בעצתה והולך לאודישן. הוא שר “ואפילו בהסתרה”…ומיד כובש את לב כל השומעים שהיו איתו. הם רוצים לצרף אותו תכף ומיד. בין לבין החזרות, נראה אריה עומד ומדבר עם ראש הלהקה- גרליק. גרליק מספר לו שהוא טוב עוד יותר מהזמר שהיה לפניו בלהקה. צבי אריה שואל אותו בסקרנות מה קרה לאותו זמן שהיה לפניו. גרליק עונה לו שהקודם היה זמר ענק. ועם הזמן הוא התלהב ממעמד הבמה. ולקח את זה קצת רחוק ולאט לאט בגלל זה הוא התחיל לחפף…ל הוריד את הזקן..את הפאות..את הכיפה.. ולבסוף נמאס לו מאשתו “הכבויה” לטענתו. שהייתה לובשת בגדים חרדיים משעממים והוא עוזב את אשתו הילדים וחי חיי הפקרות בתל אביב. צבי אריה, שאשתו אף היא לובשת בגדי חרדים נראה חושב לעומק. מגיע הבייתה. רואה את אשתו בבית ומתקשר לגרליק ומודיע לו שהוא עוזב את הלהקה.

קטע זה הינו קטע מעניין. מוצג כאן הקונפליקט עם היצר הרע. בין “הצלחה מסחררת” לבין חיים רגילים ו”משעממים”.

 • מה הדילמה שעמדה בפני אריה?
 • האם אריה נהג נכון?
 • האם היה יכול/ צריך לנהוג אחרת?

נפתח בכמה מסיפורי התנאים המופיעים במסכת קידושין בסוגיית ייחוד:

א. קידושין פא’ עמ’ א’:

רבי מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירה יומא חד אידמי ליה שטן כאיתתא בהך גיסא דנהרא לא הוה מברא נקט מצרא וקא עבר כי מטא פלגא מצרא שבקיה אמר אי לאו דקא מכרזי ברקיעא הזהרו בר’ מאיר ותורתו שויתיה לדמך תרתי מעי.

ב. קידושין פא’ עמ’ א’:

ר’ עקיבא הוה מתלוצץ בעוברי עבירה יומא חד אידמי ליה שטן כאיתתא בריש דיקלא נקטיה לדיקלא וקסליק ואזיל כי מטא לפלגיה דדיקלא שבקיה אמר אי לאו דמכרזי ברקיעא הזהרו ברבי עקיבא ותורתו שויתיה לדמך תרתי מעי.

ג. קידושין פא עמ’ ב

אמר רבי טרפון הזהרו בי מפני כלתי ליגלג עליו אותו תלמיד אמר רבי אבהו משום רבי חנינא בן גמליאל לא היו ימים מועטים עד שנכשל אותו תלמיד בחמותו.
 • מה המקורות מלמדים עלך עומתו של היצר?
 • עד כמה ה’יצר’ נוכח בחיינו?
מפגש: לימוד - יצר הרע

נפנה ללימוד מקורות משלוש קבוצות. נניח את שלשת קבוצות המקורות השונים בכיתה ונזמין את התלמידים להסתובב בין המקורות וללמוד אותם, ואז לשוב למקומם.

א. דף / סיבוב ראשון:

כדדרש רבי יהודה: ‘לעתיד לבא מביאו הקב”ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים: צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה; הללו בוכין והללו בוכין: צדיקים בוכין ואומרים “היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה”, ורשעים בוכין ואומרים “היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה” (גמרא נב – נג)
 • הסבר לדעתך מי בוכה ועל מה, ואם יש דרך אחרת לפרש את הקטע.
אמר רב[י] אסי: יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה כעבותות העגלה, שנאמר הוֹי מֹשְׁכֵי הֶעָוֹן בְּחַבְלֵי הַשָּׁוְא וְכַעֲבוֹת הָעֲגָלָה חַטָּאָה
וְאֶת הַצְּפוֹנִי אַרְחִיק מֵעֲלֵיכֶם – זה יצר הרע, שצפון ועומד בלבו של אדם (גמרא נב – נג)
 • מדוע משתמש רב אסי בדימוי לחוט בקשר ליצר הרע?
אמר רבי שמעון בן לקיש: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צוֹפֶה רָשָׁע לַצַּדִּיק וּמְבַקֵּשׁ לַהֲמִיתוֹ, ואלמלא הקב”ה שעוזר לו – אינו יכול לו, שנאמר ה’ לֹא יַעַזְבֶנּוּ בְיָדוֹ וְלֹא יַרְשִׁיעֶנּוּ בְּהִשָּׁפְטוֹ [6]
אמר ריש לקיש: הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המוות (בבא בתרא ט,א)
 • מה יצר הרע מבקש לעשות לאדם?
 • כיצד הוא עושה זאת?
מלך זקן וכסיל – זה יצר הרע. ולמה קורא אותו מלך? שהכל שומעין לו. ולמה קורא אותו זקן? שמזדווג לו מילדותו ועד זקנתו. ולמה קורא אותו כסיל? שהוא מלמד לאדם דרך רעה (מדרש רבה קהלת ד,יג)
 • מה שמותיו של יצר הרע?
 • מדוע נקרא כך?

לאחר הלימוד של המקורות הללו/ לאחר הסיבוב בין המקורות, נשים מוזיקה שקטה בכיתה, או שנשקיט את הכיתה לגמרי, ונבקש מכל תלמיד לשבת עם עצמו ולחשוב כיצד הוא מרגיש לגבי היצר הרע לאור המקורות הללו.

ב. דף / סיבוב שני:

תנא דבי ר’ ישמעאל בני אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ שנאמר הלא כה דברי כאש נאם ה’ וכפטיש יפוצץ סלע אם אבן הוא נימוח שנאמר הוי כל צמא לכו למים ואומר  אבנים שחקו מים (קידושין ל עמ’ ב’).
 • מה הפתרון ליצר הרע שמציע ר’ ישמעאל?
 • למה הוא מדמה את יצר הרע?
מר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש: לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע שנאמר “רִגְזוּ וְאַל תֶּחֱטָאוּ” ; אם נצחו – מוטב, ואם לאו – יעסוק בתורה, שנאמר “אִמְרוּ בִלְבַבְכֶם”; אם נצחו – מוטב, ואם לאו – יקרא קריאת שמע, שנאמר “עַל מִשְׁכַּבְכֶם”; אם נצחו – מוטב, ואם לאו – יזכור לו יום המיתה שנאמר “וְדֹמּוּ סֶלָה”(ברכות ה’ עמ א)
 • איך ניתן להתמודד עם יצר הרע?
 • מה השלבים שמציע רבי לוי בר חמא?

נדון יחד:

 • לאור מה שקראת, האם השתנתה לך התפיסה לגבי היצר הרע?
 • איך אתה מרגיש כעת לגביו?

ג. דף / סיבוב שלישי:

” וירא…את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אמר רב נחמן בשם ר’ שמואל. הנה טוב מאוד- יצר טוב. והנה טוב מאוד- יצר הרע. וכי יצר הרע טוב מאוד הוא אתמהא?? אלא שאילולי יצר הרע לא בנה אדם בית ולא נשא אישה ולא הוליד בנים (בראשית רבה ט,א)
 • איזה שינוי בתפיסה עולה מפירוש זה לגבי יצר הרע?
 • מה כוחו הטוב?
אמרו הואיל ועת רצון הוא נבעי רחמי איצרא דעבירה בעו רחמי ואמסר בידייהו אמר להו חזו דאי קטליתו ליה לההוא כליא עלמא חבשוהו תלתא יומי ובעו ביעתא בת יומא בכל ארץ ישראל ולא אשתכח אמרי היכי נעביד נקטליה כליא עלמא ניבעי רחמי אפלגא פלגא ברקיעא לא יהבי כחלינהו לעיניה ושבקוהו ואהני דלא מיגרי ביה לאיניש בקריבתה במערבא.
(תרגום: אמרו: הואיל ועת רצון היא, נבקש רחמים שיימסר בידינו גם היצר העברה (עריות). ביקשו רחמים ונמסר בידיהם. אמר להם (הנביא: תיזהרו, אם תהרגוהו העולם יתקלה. אסרו את היצר 3 ימים וחיפשו ביצה בת יומה בכל ארץ ישראל ולא מצאו. אמרו: מה נעשה? נהרגהו- יתקלה העולם. נבקש רחמים על חציו (שיישאר כוחו החיובי)- חצי בשמים לא נותנים. סימאו את עינו ועזבוהו והואיל הדבר שלא יתגרה האדם בקרובותיו). (יומא סט’ עמ’ ב’)
 • מדוע בקשו חכמים את מפתח יצר העריות?
 • איזו טעות היתה בידם?
ואריב”ל בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב”ה רבש”ע מה לילוד אישה בינינו אמר להן לקבל תורה בא אמרו לפניו חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש לתנה לבשר ודם מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה’ אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים אמר לו הקב”ה למשה החזיר להן תשובה אמר לפניו רבש”ע מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם אמר לו אחוז בכיסא כבודי וחזור להן תשובה……יצר הרע יש ביניכם?? מיד הודו לו להקב”ה … וכל אחד ואחד נעשה לו (למשה)….אף מלאך המוות מסר לו דבר שנאמר וייתן את הקטורת ויכפר על העם ואומר ויעמוד בין המתים ובין החיים וגו’ אי לאו דאמר ליה מי הווה ידע:(שבת פח’ עמ’ ב’)
 • מה כוח האדם אל מול המלאכים?
מאז שבטל יצרא דעבודה זרה נסתלק כוח החיים הרענן של יסוד האהבה האלוקית מן העולם (הרב קוק אדר היקר מאמר שלישי עמ’ ל-לא’. הוצאת הרב קוק).
 • מדוע יצר של עבודה זרה חשוב גם בעבודת ה’?
מעת שנעקר יצרא דעבודה זרה נסתלקה נבואה מישראל (רבי צדוק מלובלין רסיסי לילה אות י”ג)
 • מה הקשר בין עבודה זרה ונבואה לדעתכם?

הסוגיה בה אנו עוסקים היא סוגיה מיוחדת. בעוד שבהרבה מהסוגיות לא קל למצוא את העניינים אקטואליים ורלוונטיים לחיי התלמיד המודרני, הרי שסוגייתנו נשארת ותישאר לעולם רלוונטית. ההתמודדות עם היצר היא מלחמה פנימית של כל אדם מאז ומעולם והיא מתרחשת בכל יום, ויש לפעמים שבכל היום. אמנם לא באופן שווה אצל כל אחד אבל היא בהחלט נמצאת אצל הכל.  למלחמה זו יש השלכות מרחיקות לכת על כל אדם באשר הוא לכיוונים שונים. יש שנופלים מהמאבק ונוטשים, יש שמצליחים ועולים, ויש “שבע יפול צדיק וקם” שהמלחמה שלהם קשה איתו והם נלחמים, קמים, נופלים ולא מוותרים.

התבוננות: דיון - יצר הרע או יצר הטוב?

נבקש מכל תלמיד לחשוב על כותרת לכל קבוצת מקורות אותה למד.

נחזור למליאה ונדון יחד:

 • איזה מקור תפס אתכם במיוחד?
 • איזה מקבוצות הלימוד היו מעניינות יותר ומדוע?
 • מה כל קבוצת מקורות הציגה?

נרד לעומקם של הדברים:

 • לאור מה שקראתם בדף השלישי, איך אתם מרגישים ביחס ליצר הרע?
 • האם השתנתה לך התפיסה לגביו?
 • האם הוא רק רע?
 • האם הוא גם טוב?

ראינו את ההבנה שיחסם של חכמים ליצר הרע לא היה חד גוני.

יש צד מסויים שלפיו היצר הרע הוא הדבר הגרוע ביותר שיש, הוא רע, הוא מלאך המוות, והיחס אליו צריך להיות של הימלטות וחשש.

יש צד אחר שלפיו יש אפשרות של שליטה ביצר. ישנם כלים שאפשר להתמודד איתו בעזרתם.

ויש צד שלישי, שלפיו יש ביצר הרע דברים חיוביים!! כן. יש בו צד טוב שבלעדיו לא היה יכול העולם להתקיים. היצר הרע הוא הכרחי. כוח המוות הוא בו בזמן גם כוח החיים.

הפנמה: עיבוד - יצר בחיי

נחלק לתלמידים טבלה שעוסקת בהתמודדות האישית שלהם עם היצר ותוצאותיה.

נבקש מכל אחד לחשוב על מקרים בהם הוא זוכר שנפגשת עם היצר, (אין צורך לציין את המקרים) ולמלא לפי הטבלה פעם שניצחת והתגברת ופעם שהפסדת ונפלת.

 

התגברתי נכשלתי
נסה לתאר איך הרגשת?
מה קרה כשהגעת לאותו מקרה שוב?
האם זה השפיע עליך אישית?
האם זה השפיע עליך חברתית?
האם אחרי זה קיבלת על עצמך משהו?
האם ראית את עצמך באור שונה לאחר המקרה?

נדגיש כי הטבלה אישית ונשארת אצל התלמיד בלבד. וכאמור, אין צורך לספר את המקרים.

ניתן לעורר דיון על התחושות וההשלכות של ההתמודדות עם היצר, ועל היכולת להתמודד איתו – גם לאור ההבנה של המקורות שיש בו כוחות חיים.

אסיף:

פתחנו בדיון על עצמת היצר. העמקנו במקורות רבים בשלשה סבבים שונים. בתחילה למדנו על הסכנה ביצר הרע, אח’כ ראינו את הצד החיובי של היצר ולבסוף העמקנו ביצירה שבו ובחוסר היכולת שלנו להתקיים בלעדיו. סיימנו עם טבלה אישית על התמודדות של כל אחד מאיתנו עם היצר, כשלונות ונצחונות.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!