ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

מקום של אש – זלדה

  • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
מקרן יצירה
שימו לב! שיעורי ספרות באתר לב לדעת נכתבו על ידי מורים ומדריכים מנוסים ועיקרם הם הצעות הפנמה והשראה. על כל מורה להפעיל שיקול דעת לגבי הוראת התכנים. מאמרים מוסמכים לתכני הבגרות מופיעים רק באתר הרשמי של מפמ"ר ספרות בחמ"ד ד"ר טלי יניב
שיר אהבה לעיר ירושלים, עיר של אש בכי וטירוף. השיר שנכתב לאחר מלחמת ששת הימים מציג את החיבור והשורשים שיש בעיר, אך מתוך חרדה לגורל העיר ומתוך מודעות למחיר הניצחון.
לב השיעור: שמחה וחרדה בירושלים
פתיחה: תמונות ירושלים

נביא תמונות שונות של ירושלים ונפזר  על השולחן. כל תלמיד יבחר תמונה ויסביר מדוע התחבר דווקא לתמונה זו, ו/או שיקרא בשם לתמונה.

מפגש: קריאת השיר וציור משפט

נקריא את השיר “מקום של אש” :

מקום של אש /  זלדה
אוויר הרים חי
אהוב נושב
בקש למעננו רחמים
מן העליון על כל.
מקום של אש,
מקום של בכי,
מקום של טרוף –
גם חתן וכלה
רחמי שמיים מבקשים
שלא יתפורר האופק.
כלבים וחתולים נבהלים.
רק בצמחים לא נדלחים
עסיסיים
פסיעה מן התהום,
רק בפרחים המתיקות לא נסוגה
פסיעה מן המוות.
כי הצמחים עם אחר
מאתנו,
חוץ מעצי הזית
שהם עצובים וחכמים כאנשים.
וכאשר מלך זר ואויב
מכפיש שייכותנו לעיר
שנביא אוהב
תלה על צווארה
ספירים נופך וכדכוד –
נרעדות כמו ליבי צמרות הכסף,
וכאשר מלך זר ואויב
מכפיש אהבתנו הנוראה
לעיר דוד –
שומעים השורשים
של עץ הזית איך לוחש דמו
של החייל הקטן
בתוך העפר:
העיר רובצת על חיי.

נביא דפים לבנים חלקים וצבעי פנדה, ונבקש מכל תלמיד שיבחר משפט אחד מתוך השיר, ויכתוב ויצבע אותו בצורה שמתאימה לתוכן שלו. אפשר להביא גם תמונות של ירושלים, שאפשר לגזור ולהדביק ואז לצייר.

בתום העבודה, נזמין את התלמידים להסביר בסבב את ציוריהם, וכך ניכנס לאווירת השיר, ונראה את ההבנה הראשונית והאינטואיטיבית של התלמידים מהשיר.

דוגמאות:

 

התמונות לקוחות מתוך מצגת תמונות של ירושלים.

התבוננות: דיון- רקע + אמצעים אמנותיים

רקע לשיר

נספר לתלמידים את הרקע לשיר- “מקום של אש הוא שירה של המשוררת זלדה המבטא קשר עמוק לעיר ירושלים. השיר נכתב לאחר ניצחון ישראל במלחמת ששת הימים ואיחודה של ירושלים. באופן כללי, נכתבו בתקופה שלאחר איחוד ירושלים יצירות ספרותיות רבות, רובן מבטאות את שמחת הניצחון והשיבה לעיר ההיסטורית. בהקשר זה ידועה התוספת לשירה של נעמי שמר ירושלים של זהב. השיר מקום של אש שונה מיצירות אחרות בכך שהוא מציג את הקשר ההיסטורי לירושלים באור של חרדה לגורל העיר ובמחיר הניצחון הכבד”. (ויקיפדיה)

נבקש מהתלמידים למצוא בשיר הוכחות לחרדה של המשוררת מן העתיד, ולהבנה שלה, ששולם מחיר כבד על כיבוש ירושלים, ושעוד נכון לנו מאבק קשה על ירושלים, למרות השמחה הגדולה על שחרור העיר במלחמת ששת הימים.

דוגמאות להוכחות- שורות כמו פסיעה מהתהום, שלא יתפורר האופק, פסיעה מן המוות, מלך זר ואויב מכפיש שייכותנו לעיר, לוחש דמו של החייל הקטן, העיר רובצת על חיי וכד’.

אמצעים אמנותיים

נמשיך את הדיון בשיר ונשלב את האמצעים האמנותיים הבאים:

מבנה השיר:

יחידה אחת , ללא חלוקה לבתים, בשורות קצרות, בלתי שוות. שיר שנותן רצף של חוויות, מחשבות, ורגשות הקשורים לירושלים. רצף זה מתחיל מלמעלה באוויר החי, ובבקשת רחמים מן “העליון על כל”, כלומר בחלק הרוחני יותר. ומסתיים למטה, בשורשים. הדבר מדגיש את היותה של ירושלים עיר בעלת שורשים עמוקים והיסטוריה מפוארת, אבל גם “ירושלים של מעלה” עיר עם עוצמה רוחנית.

 

מטאפורות:

א.      “אוויר הרים חי, אהוב נושב” – האוויר בירושלים מצויר במטאפורה של חיות, (מזכיר את “אוויר הרים צלול כיין, של נעמי שמר), אך גם  של רוחניות, (כמו בשירו של ריה”ל ציון הלא תשאלי “חיי נשמות ארצך”).

ב.      “שלא יתפורר האופק” – שלא יתערער העתיד בעיר, שתהיה יציבות ושלווה.

ג.       “העיר רובצת על חיי”  – העם משלם מחיר דמים יקר על כיבוש ירושלים והרצון לגור בה ולבנותה. ( אפשר ,לצערנו, להביא לכך גם דוגמאות אקטואליות, של כל הפיגועים ואירועי הטרור שהתרחשו בה).

אולי אפשר לראות במשפט זה גם הד למשפט הסיום משירו המפורסם של חיים חפר “הצנחנים בוכים”, שנכתב גם הוא על שחרור העיר העתיקה במלחמת ששת הימים: “אולי מפני שבחורים בני י”ט שנולדו עם קום הַמְדִינה נושאים על גבם – אלפיים שנה…”

 

דימויים והאנשות:

א.      “חוץ מעצי הזית, שהם עצובים וחכמים כאנשים”

ב.      “נרעדות כמו לבי צמרות הכסף”

ג.       ” שומעים השורשים של עץ הזית, איך לוחש דמו של החייל הקטן בתוך העפר”

עץ הזית מזכיר את נופה של א”י בכלל ושל ירושלים בפרט. פריו הוא אחד משבעת המינים שהתברכה בהם א”י. עץ זה מאריך שנים וראה תקופות רבות של ירושלים, ומכיר את המאבקים הרבים סביבה, כך שהיא מדמה את עצמה אליו, כי גם היא מודעת למחיר הדמים, ולמלחמות הרבות שעוד יהיו על העיר.

 

ארמזים:

א.      “וכאשר מלך זר ואויב מכפיש שייכותנו לעיר.. מכפיש אהבתנו הנוראה לעיר דוד.. “הביטויים הללו מזכירים לנו את הפסוק: “איש צר ואויב המן הרע הזה” (אסתר ז’/ ו’). כל המלכים, והאויבים שמערערים על הקשר הנצחי שבין עמ”י לירושלים, דומים להמן שרצה להשמידנו, כלומר אהבתנו לירושלים, היא אהבה קיומית.

ב.      “נביא אוהב תלה על צווארה ספירים, נופך וכדכד”, כאן יש ארמז לפסוקים מספר ישעיהו: “עניה סערה לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, ויסדתיך בספירים, ושמתי כדכד שמשותייך, ושעריך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ” (ישעיהו נ”ד / י”א – י”ב)הנביא האוהב ישעיהו, מבטיח לירושלים החרבה כי תבנה באבנים טובות ויקרות. יש כאן גם רמז לאבני החושן ספיר ונופך, ואולי יש בכך רמז לרצון לבניית המקדש בירושלים.

 

הזרה:

ה”הזרה” (דה-אוטומטיזציה), הפיכת המוכר לבלתי מוכר. על ידי לשון פיגורטיבית וטכניקות אחרות, מציגה השירה את העולם כזר. בכך היא משחררת את האופן המורגל בו אנו קולטים את הדברים, מרעננת אותו, ומחזירה לדברים את חיותם.(ויקיפדיה).

הדוברת בשיר מעבירה לנו את תחושותיה לא באופן ישיר, אלא באמצעות ישויות אחרות כגון: החתן והכלה שמבקשים רחמי שמים, הכלבים והחתולים שנבהלים, ובדרך השלילה הצמחים שלא מרגישים דבר וממשיכים לצמוח כהרגלם.

א.      “גם חתן וכלה רחמי שמים מבקשים שלא יתפורר האופק” – החתן והכלה מתחילים בניין חדש, וכן מסמלים את הגאולה (עוד ישמע בהרי יהודה…בונים חורבה מחורבות ירושלים) ויחד עם זאת מזכירים את חורבנה בחתונתם, כלומר גם הם פוחדים שמא “יתפורר האופק” וירושלים לא תבנה מחדש…

ב.      “כלבים וחתולים נבהלים” – בעלי החיים מרגישים אם יש רעידת אדמה או אסון המתרגש לבוא, יש להם חושים מיוחדים לכך.

ג.       “רק בפרחים המתיקות לא נסוגה פסיעה מן המוות” – רק הפרחים ממשיכים לצמוח כרגיל, אפילו על שפת התהום.(בדומה לשירו של ביאליק “על השחיטה”: “השמש זרחה, השיטה פרחה, והשוחט שחט).

 

אנאפורה:

מקום של אש

מקום של בכי

מקום של טירוף

זו אינה עיר רגילה אלא מקום בפני עצמו, מקום מיוחד במינו. כל אחד מהביטויים הללו יכול להתפרש בצורה חיובית או שלילית:

מקום של אש- זו גם כותרת השיר. זו יכולה להיות אש המלחמות, הפיגועים, ושאר האירועים הקשים שאנו חווים בירושלים, ומאידך זו יכולה להיות אש  של קדושה, אש התמיד של הקורבנות שהוקרבו בבית המקדש, או אפילו אש ההתלהבות מירושלים המצויה בכל אחד מאתנו, ירושלים היא “כאש עצורה בעצמותינו”.

מקום של בכי – זה יכול להיות בכי של עצב על כל החיילים שנפלו כדי להגן עליה, וזה יכול להיות בכי של שמחה על שחרורה. (כמו בכיים של הזקנים שזכו להיות בבניין ביהמ”ק הראשון, ולראות גם בבניין ביהמ”ק השני ובכו – מעצב על כך שהיה פחות מפואר מהראשון, או משמחה על שזכו לראות שוב בבניינו?)

מקום של טירוף:  מטורף הוא אדם לא רגיל, ירושלים היא עיר לא רגילה, גם לחיוב כי היא מיוחדת ומשמעותית מאוד לכל יהודי, אך דווקא בגלל זה יש גם חרדה גדולה מפני מאבק עיקש שיש ליהודים בכל הדורות עליה. (החל מחוסר היכולת לכבוש את היבוסי…ועד היום…)

הפנמה: כתיבת מונולוג / ביטוי למצב

להשתמש בתרגיל כתיבה יוצרת שהציע המשורר יונדב קפלון בספרו “ראיתי והנה”, בו הוא מציע לערוך רשימה של כל המשתתפים בשיר (המודעים כמו החתן והכלה, המלך הזר, הנביא וכו’, והבלתי מודעים כמו החתולים, הכלבים, הפרחים, ,וכו’) ולכתוב בשמם מונולוג עם הכותרת “לחיות במקום של אש”. לאחר מכן לכתוב את “דברו של עץ הזית”, שעונה לאחד מהם. (ראה בבליוגרפיה).

כל תלמיד יצטרך להביא לשיעור הבא: קטע עיתון, שיר, סיפור משפחתי או היסטורי, תמונה, וכד’, הממחישים את היותה של ירושלים מקום כל כך מורכב ובעייתי, מקום של קדושה עצומה מחד, ומאידך מקום של מלחמות ומאבקים, ולהסביר את בחירתו.

דוגמא: המאבק סביב הר הבית.

אסיף:

פתחנו את השיעור בהתבוננות בתמונות שונות של העיר ירושלים ובהזמנת התלמידים לבחור תמונה אחת ולתת לה שם. משם יצאנו ללימוד שירה של זלדה ‘מקום של אש’. קראנו את השיר וביקשנו מהתלמידים לבחור משפט מהשיר, ולהביע אותו באמצעות כתיבה וציור, כך פגשנו את השיר באופן אינטואטיבי ובלתי אמצעי. לאחר מכן העמקנו בשיר, תחילה שאלנו על המקום של הכאב שבשיר, המחיר ששילמנו עבור שהותנו בירושלים, ושנית עסקנו במרכיבים האמנותיים שבשיר- מבנה, הזרה, מטאפורה, אנאפורה, ועוד. סיימנו בתרגיל כתיבה או בבקשה מהתלמידים לבטא בדרך כלשהי את מורכבותה של העיר ירושלים המכילה ניגודים רבים כל כך.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!