ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

מצות אהבת הגר

תצוגת כיתה מלאה
מצות אהבת הגר
לב השיעור
פתיחה
מפגש
איך זה להיות גר?- הצפת תובנות
התבוננות
לימוד מקורות
הפנמה
אסיף
המסע לארץ ישראל
שיר של שלמה גרוניך ומקהלת שבא
מילות השיר
המסע לארץ ישראל
שלמה גרוניך ומקהלת שבא
מילים: חיים אידיסיס
לחן: שלמה גרוניך
הירח משגיח מעל,
על גבי שק האוכל הדל
המדבר מתחתי, אין סופו לפנים,
ואמי מבטיחה לאחי הקטנים.
עוד מעט, עוד קצת, להרים רגליים
מאמץ אחרון, לפני ירושלים.
אור ירח החזק מעמד,
שק האוכל שלנו אבד
המדבר לא נגמר, יללות של תנים,
ואימי מרגיעה את אחי הקטנים.
עוד מעט, עוד קצת, בקרוב נגאל
לא נפסיק ללכת, לארץ ישראל.
ובלילה תקפו שודדים,
בסכין גם בחרב חדה
במדבר דם אימי, הירח עדי,
ואני מבטיחה לאחי הקטנים.
עוד מעט, עוד קצת, יתגשם החלום
עוד מעט נגיע, לארץ ישראל.
בירח דמותה של אימי,
מביטה בי, אמא אל תיעלמי
לו היתה לצידי, היא היתה יכולה,
לשכנע אותם שאני יהודי.
עוד מעט, עוד קצת, יתגשם החלום
עוד מעט נגיע, לארץ ישראל.
עוד מעט, עוד קצת, להרים רגליים
מאמץ אחרון, לפני ירושלים.
דף עבודה
דף עבודה על המצווה מספר החינוך
אגרת הרמב"ם לעובדיה הגר
אגרת הרמב"ם לעובדיה הגר
מחשב יצירה
שימו לב! חשוב להבהיר ולהדגיש: את ההשלכה ממצוות אהבת הגר, כלפי זרים בכלל ולאו דווקא גרי-צדק שנכנסו תחת כנפי השכינה, עושה, כאמור, ספר החינוך. אכן, חשוב לציין כי ספר החינוך לא מכליל את היחס לזרים כחלק מעיקר המצווה, אלא כדבר ש"יש לנו ללמוד מן המצווה היקרה הזאת לרחם על אדם שהוא בעיר שאינה ארץ מולדתו.... כמו שאנו רואים שהתורה תזהירנו לרחם על כל מי שצריך עֵזֶר...". ואמנם, יש מקום להבחין, גם מבחינה רעיונית, בין גר שקיבל עליו עול מצוות, לבין אדם זר בנסיבות אחרות, לאור המשמעותיות הרבה שיש לתהליך שעשה גר-הצדק, ואכן גם ספר החינוך, בשורש המצווה, נותן לנקודה זו מקום רב (ראו ספר החינוך בנספח מס' 1). אך יחד עם זאת, מן הנימוק שהתורה נתנה למצווה "כי גרים הייתם בארץ מצרים", עולה כי הכניסה לעול מצוות איננה השיקול הבלעדי, ואולי אף לא המרכזי, במצווה זו (וספר החינוך עומד על כך). לאור זאת, ביחידה זו אכן נתייחס לערכה של קבלת עול מצוות כחלק ממכלול השיקולים של אהבת הגר, אך גם ניתן מקום רב להרחבת המושג של "יחס לגר", למעגל רחב יותר של זרות, הן לאור הבנתנו את רוח המצווה, והן מתוך רצון לגעת במעגלים מצויים ונרחבים יותר שבהם התלמידים נפגשים עם התופעה וההתמודדויות הכרוכות בה. במהלך הלימוד בספר החינוך נדגיש בפני התלמידים את ההבחנה בין עיקר המצווה - במובנה ההלכתי, לבין מה שראוי ללמוד מרוחה.
ביחידה זו נלמד מקורות העוסקים באהבת הגר, וננסה גם לקרב את הדברים ללבנו, להזדהות עם הגר ולהתבונן על הנדרש מאיתנו, כדי להקל על הגרים שסביבנו.
לב השיעור: מדוע צריך לאהוב את הגר?
פתיחה: סבב- תחושת זרות

בסבב. כל תלמיד (שירצה) יספר על תחושה של זרות שהוא חווה.

המנחה ינסה לכוון ולגעת בחלק מהנקודות הבאות, בהתאמה לתלמיד:

 • תן “שם” לתחושה שהרגשת
 • מה גרם לתחושת הזרות? באילו מובנים היית “זר”?
 •  מה עזר לך באותם רגעים?
 •  מה היה חסר לך באותם רגעים?
מפגש: איך זה להיות גר?- הצפת תובנות

א.הצגת הנושא: נציג את הנושא – ‘היחס לגרים’, בינתיים ללא שימוש במונח “אהבה”.

 ב.האזנה פעילה: האזנה לשיר “המסע לארץ ישראל” , של שלמה גרוניך ומקהלת שבא.

בשעת ההאזנה, כשלעיניהם מילות השיר, התלמידים יתבקשו לסמן או לכתוב לעצמם את סוגי הקשיים של הגר שעולים בשיר.

ג. נערוך דיון בשני שלבים:

שלב א’:

 • אלו סוגים של “גרים” אנחנו מכירים?
 • מהם הקשיים המלווים את הגר?

נתעד על הלוח את הנקודות שעולות:

סוגי גרים: מצטרפים ליהדות, אנשים שבאים ממדינה זרה, מי שעובר למקום חדש, לחברה חדשה.

הקשיים: קשיי שפה, פערי מנטאליות, שינוי בהרגלי החיים, התאקלמות והיכרות עם מקום ואנשים חדשים, שינוי אורח חיים בהקשר של קיום מצוות, עזיבת משפחה ופרידה מאנשים קרובים, חוסר קבלה של החברה החדשה.

שלב ב’:

 • אלו תכונות נדרשות מהגר כדי לעשות את הצעדים הנדרשים- לעזוב מקום מוכר,  להתאקלם במקום חדש…?

(גבורה, אומץ, אידיאליזם, אמונה, ויתור, השקעה, התמדה, פתיחות ועוד…)

המטרה בשלב זה, היא להעלות גם תחושות של הערכה כלפי הגר, ולא רק חמלה.

·  ד. יצירה אישית – נבקש מהתלמידים לצייר ציור, לכתוב קטע יומן או שיר- הממחיש את תחושותיו של הגר.

·    נערוך הצגה של היצירות ושיתוף במסרים ובתחושות.

זהו גם סבב סיכום שיכלול התייחסות קצרה (מילה) של כל אחד, לשאלה:

 • מה הדבר שהיית רוצה לתת לגר? מה הדבר שהוא זקוק לו ביותר?
התבוננות: לימוד מקורות

*הערה: סביר שבחלק זה של השיעור תפתח פגישה נוספת, לכן נפתח בחיבור לשיעור הקודם.

א.נפתח בשאלה:

 • כמה פעמים התורה מצווה אותנו על היחס הנכון לגר?

התשובה הנכונה – 36! יותר משבת וממצוות רבות אחרות.

היום נלמד על אחת מהמצוות, שכוללת במידה מסוימת את האחרות: “אהבת הגר”.

סיימנו בשיעור הקודם בחשיבה – מה הדבר שהגר זקוק לו ביותר?

 • האם אתם מתחברים להגדרה “אהבה”? כן או לא ומדוע?

ב. נעבור ללימוד המצווה מספר החינוך, בחברותות, מתוך דף הלימוד.

(במידת הצורך ובהתאם לרמת הכיתה – מעבר משותף על נקודות מרכזיות בדף).

ג. הרחבת מקורות – בהתאם לזמן:

 • האם אתם מכירים מקורות נוספים שעוסקים ביחס לגר, או שניתן ללמוד מהם על הנושא?

א. מגילת רות

ב. אגרת הרמב”ם לעובדיה הגר

ניתן להרחיב, לספר את הסיפורים, להקריא את האיגרת, ולעמוד על הנקודות העולות מהם, תוך שיתוף התלמידים.

הפנמה: התבוננות אישית פנימית

הכנה: בזמן שהתלמידים עסוקים בלימוד המקורות, המורה יתלה את העבודות שנעשו על ידי התלמידים בשלב ‘המפגש’ כתפאורה, כך יוכלו התלמידים להיזכר בחוויות ובתחושות מהשיעור הקודם. כמו כן נשמיע ברקע שוב את השיר “המסע לארץ ישראל”.

כל תלמיד יקבל דף אישי וייגש לעבוד במקום שמאפשר לו פרטיות.

הדף יכלול את השאלות הבאות:

 • ·    האם עברת בעצמך חוויה של גרות-זרות? (מעבר דירה או מדינה, אולי גיור?) או, האם אתה מכיר אדם כזה באופן אישי?

·    נסה להיכנס לנעליו ולחשוב –

מה קשה לו כתוצאה מהשינוי שעבר? אילו התמודדויות יש לו?אילו התנהגויות של הסביבה אולי מוסיפות לו קושי?

האם יש משהו בו אתה תוכל לעזור לו? האם יש משהו שהיית משנה בהתנהגותך כדי להקל עליו? פרט.

האם אתה מעוניין לעזור לו? כתוב מדוע (יש חשיבות לכתיבה, היא תעזור לך לחדד, וגם להרגיש בצורה עמוקה יותר את הצורך והרצון)

·קבל על עצמך שינוי אחד, מעשה אחד, דרך אחת, שבאמצעותם אתה מתכוון לסייע לאדם זה.

·דמיין את עצמך עומד במצב שבו מדובר ומוציא אל הפועל את הקבלה שקיבלת.

נסה לדמיין -איך ההרגשה? האם זה קשה? האם זה משמח? אותך? אותו? איך זה משפיע עליו? איך זה משפיע עליך?

אם תרצה – כתוב על החוויה שעברת.

אסיף: מסע להזדהות עם הגר

פתחנו בסבב על חוויות זרות. מכאן עברנו לפעילות שהציפה את קשיי הגר- כל מי שעובר מהווית חיים אחת לאחרת- ואת הכוחות שהוא נדרש להם. עשינו זאת באמצעות האזנה ודיון בשיר ‘המסע לארץ ישראל’,  ויצירה בעקבות השיר. המשכנו ללימוד עם  דף עבודה על מצוות אהבת הגר מספר החינוך וכן קריאת אגרת הרמב”ם לעובדיה הגר ודיון עליה. סיימנו עם שאלות אישי להתבוננות פנימית לגבי ההזדהות שלנו עם גרים.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!