ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

מנהגי הבית פרק ו’

  • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
תצוגת כיתה מלאה
מנהגי הבית פרק ו’
לב השיעור
פתיחה
מפגש
התבוננות
הפנמה
אסיף
הרב חיים דוד הלוי, שו”ת עשה לך רב חלק ו סימן לז
אין שום כח בעולם לבעל לכוף את אשתו לשנות מנהג בית אביה ולנהוג כמנהגו, אם אין הדבר מפריע לו כלל. ואדרבה נראה לי שטוב יותר שכל אשה בת עדה מסויימת  שנישאה לבן עדה אחרת תמשיך בכל מכל כמנהגי בית אביה, כל זמן שאין בזה הפרעה לחיי הנישואין. …בדין אורז בפסח, וכי מה אכפת לבעל אם היא תאכל או לאו, והרי היא מבשלת לו כרצונו, וליכול איהו וליחדי, ומדוע יחייב גם אותה לאכול?
נראה לי שיש חילוק בין דין הולך ממקום למקום לבין נישואי עדות. בהולך ממקום למקום החמירו חכמים מאד מפני המחלוקת שכן במקום זה נהגו כפלוני ובמקום זה נהגו כפלוני, וההולך ממקום למקום  ונוהג בגלוי ובהיפך מהמקובל במקום זה הרי הוא פוגע במאריה דאתרא ובודאי שיגרום למחלוקת קשה. …ויש לאדם לילך אחר מנהג המקום שבדעתו להשתקע שם בין לקולא בין לחומרא…אבל עתה כאשר ידוע לכל שיש עדות שונות ופסיקות שונות הלכות שונות ומנהגים שונים, וכל עדה בישראל נוהגת כמנהגיה, פשוט שלא שייך כאן חשש מחלוקת. מעתה מה שאמרו לגבי נישואין בין עדתיים שאשה הולכת אחר בעלה כדי למנוע מחלוקת אין הכונה מעין אותה המחלוקת שנזכרה בש”ס, אלא הפרת שלום הבית.
לסיכום: כל דבר שאינו מפריע לשלום הבית ואינו מעורר מחלוקת רשאית האשה לנהוג כמנהג בית אבותיה ואין הבעל יכול לכופה לשנותם. אבל בדברים הגורמים להפרעת שלום הבית חייבת היא לקבל עליה מנהג בית בעלה בין להקל בין להחמיר.
2. הרב עובדיה יוסף, שו”ת יביע אומר חלק ה – אורח חיים סימן לז
נשאלתי אודות אשה אשכנזיה שנישאת לבעל ספרדי, ובהיותה בבית אביה היתה נוהגת כמנהג הוריה בכל החומרות שנוהגים, ומהם אכילת אורז וקטניות בפסח שנוהגים בהם איסור, וכעת אותה נפשה לנהוג כמנהג בעלה לבשל אורז וקטניות ולאכלם בפסח, אם אין בזה משום: אל תטוש תורת אמך. … ומעתה בנידון דידן אף שהאשה הנצבת בזה נהגה בנעוריה בית אביה שלא לאכול אורז וקטניות בפסח, הואיל ונישאת לבעל ספרדי שנוהג היתר בזה, נקבה תסובב גבר, ורשאית לנהוג היתר כמנהגו, שדינה כהולך ממקום שנהגו להחמיר למקום שנהגו להקל, ואין דעתו לחזור, שנוהג כמנהג המקום שהלך לשם להקל, ואף גם זאת נוהגת להקל כמנהג בעלה. שאם לא תאמר כן בטל שלום הבית, שיהיו חלוקים בעיסתם… שהדבר עלול לגרום מחלוקת בין בעל לאשתו.
כלל העולה בנדון דידן בדין אשכנזיה שנישאת לבעל ספרדי, שצריכה לנהוג כמנהג בעלה בין להקל בין להחמיר.
שיעור זה יעסוק בשאלה כיצד יש לנהוג במקרה בו איש ואשה נישאים, ומנהגי הבית שהיו נהוגים בכל אחד מבתי המקור שלהם שונים. שוני זה יכול לנבוע מעדות שונות או ממסורת שונה.
לב השיעור: האם בני זוג צריכים לנהוג באותה צורה?

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!