ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

מגילת רות

 • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
תצוגת כיתה מלאה
מגילת רות
לב השיעור
פתיחה
מפגש
קבוצות - מגילת רות
התבוננות
הפנמה
אסיף
שימו לב! שיעור זה בא כהעמקה, ולכן כדאי להעביר אותו רק לאחר שהתלמידים מכירים הסיפור הבסיסי של המגילה.
מעשה החסד ככוח מניע ומצמיח הן מבחינה אישית והן מבחינה לאומית, על פי ההסתכלות במגילת רות ובחסדים השזורים בה.
לב השיעור: מהי מהותו של החסד?
נחלק לתלמידים פתקים קטנים, ונבקש מהם להיזכר ולכתוב על מעשה חסד אחד שהם עשו. נאפשר למספר תלמידים לשתף במעשים ונשאל אותם כיצד הם הרגישו בעת המעשה.  תוך כדי כך נכתוב את המעשים בתמצות על הלוח. לאחר מכן נתבונן בלוח ונשאל: מה הוא בעצם מעשה חסד? (האם כל עזרה לאחר היא מעשה חסד? האם כשאני מסדרת את הבית לבקשת אמא שלי, או שומרת על אחי הקטנים, זה מעשה חסד? – לא, כי זה מה שמצופה/ נדרש ממני. מעשה חסד הוא לעשות מעבר לחובה הבסיסית). נאסוף מהתלמידים את ההגדרה למעשה חסד (מומלץ לכתוב על פי הניסוח של התלמידים), ונכתוב על הלוח: מעשה חסד הוא מעשה של טוב לב ונדיבות שיש בו דאגה ונתינה מרובה לאחר, יותר מכפי שצריך. * את הפתקים נבקש לשמור לסוף השיעור.
פתיחה: כתיבה - מעשה חסד

נחלק לתלמידים פתקים קטנים, ונבקש מהם להיזכר ולכתוב על מעשה חסד אחד שהם עשו. נאפשר למספר תלמידים לשתף במעשים ונשאל אותם כיצד הם הרגישו בעת המעשה.

תוך כדי כך נכתוב את המעשים בתמצות על הלוח.

לאחר מכן נתבונן בלוח ונשאל:

 • מה הוא בעצם מעשה חסד?
 • האם כל עזרה לאחר היא מעשה חסד?
 • האם כשאני מסדרת את הבית לבקשת אמא שלי, או שומרת על אחי הקטנים, זה מעשה חסד?

יש הבדל בין לקיים את מה שמצופה ממני לבין עשיה שהיא מעבר לחובה הבסיסית. נאסוף מהתלמידים את ההגדרה למעשה חסד, ונכתוב על הלוח:

מעשה חסד הוא מעשה של טוב לב ונדיבות שיש בו דאגה ונתינה מרובה לאחר, יותר מכפי שצריך.

* את הפתקים נבקש לשמור לסוף השיעור.

מפגש: קבוצות - מגילת רות

נחלק את הכיתה לשלושה חלקים, כאשר כל שליש כיתה ילמדו חלק מפרק אחר של המגילה מבין פרקים א’- ג’. נחלק לכולם דף עבודה, בו יש חלוקה מדוייקת לכל קבוצה.

(במידה וקריאת הפסוקים לבד קשה עבור התלמידים, ניתן לחלק את הטקסט התנ”כי יחד עם תרגום פשוט יותר לשפת יום –יום).

נכתוב על הלוח משימות:

קראו את הרקע לפרק ואת הפסוקים:

 1. סמנו את הדמויות המופיעות בפסוקים. צבעו כל דמות בצבע אחר. צבעו בהתאם גם את הדברים שכל דמות אומרת.
 2. לאחר הקריאה, כתבו תקציר של המתרחש בקטע במילים שלכם, וחשבו מהו מעשה החסד המופיע בפסוקים אלו?  (אם ישנם חלקים שלא הבנתם, היעזרו במורה).
 3. ציירו קומיקס של המתרחש בקטע. בקומיקס התייחסו לדברים הבאים:

א. הרקע של ההתרחשות (מקום וסביבה, נוכחים נוספים אם יש וכד’).

ב. התאמת הלבוש של הדמויות למעמדן ומצבן בחיים.

ג. השיח בין הדמויות. מחשבות ורגשות של הדמויות.

נזמין לשיתוף הקומיקס.

התבוננות: דיון - תוצאות החסד

בחרו דמות אחת מבין הדמויות בקטע וכתבו את המתרחש בקטע מנקודת מבטה. בסיום הכתיבה הקריאו אחד לשני.

נתכנס לסיכום כיתתי של הלימוד: נבקש מנציגים שלמדו את הקטעים השונים, לספר לכיתה על המתרחש בקטע שלמדו (שלושה נציגים סך הכל, אחד לכל פרק).

 • מהם לדעתכם מעשי החסד שמופיעים במגילה בפסוקם שלמדנו?
 • מי עושה חסד למי?
 • מהו החסד?
 • מדוע אותו המעשה הוא מעשה חסד דווקא?
 • כיצד יכלו הדמויות לנהוג במקום אותו המעשה שעשו?

נכתוב את תשובות התלמידים על הלוח בצורה מסודרת, בהתאמה לפרק בו נעשה המעשה, ונרחיב על כך מעט בעל פה.

 1. פרק א’ – החסד: רות בוחרת לדבוק בנעמי (ומתגיירת).
 2. פרק ב’ – החסד: בועז דואג לרות שבאה ללקוט בשדהו.
 3. פרק ג’ – החסד: רות עושה מעשה אמיץ ובאה אל בועז לגורן בלילה, בהוראת נעמי. המילה חסד מוזכרת בדבריו של בועז לרות על מעשיה (רות עושה פה מעשה חריג ולא מקובל, לבקשת נעמי, גם למען הקמת המשך וזכר למשפחת אלימלך).
 4. לאחר שעברנו על שלושת הפרקים הראשונים, נעבור לפרק ד’, שמעט קשה יותר להבין אותו – נספר במילים שלנו את המתרחש בפרק ד’ (ניתן להקריא חלק מהפרק, כמו שמצורף כאן, ואפשר גם להזמין מספר ילדים להציג את הסיפור של הפרק, תוך כדי שהמורה מספר אותו).  נשאל את התלמידים מהו החסד בפרק זה? מהו המעשה הטוב שנעשה שהוא לא מובן מאליו ואפילו לא מקובל (ומי עושה אותו…)?נוסיף ללוח: פרק ד’- החסד: בועז גואל את חלקת השדה של משפחת אלימלך ואת רות (נושא אותה לאישה), וכך הוא דואג שלמתים יהיה זכר והמשך.
 • כיצד מסתיימת המגילה?
 • מי הוא אותו דוד בנו של ישי?

דוד בנו של ישי הוא דוד מלך ישראל, שמזרעו עתיד להיוולד גם המשיח. נוסיף על הלוח מתחת לחסדים את התוצאה של מעשי החסד: הולדת בן לרות ובעז (עובד) שהנכד שלו הוא דוד מלך ישראל.

תוך כדי הכתיבה והאיסוף, נדגיש את הפן של החסד בכל מעשה, בכך שהעושים אותו בוחרים לעשות הרבה מעבר למה שנדרש מהם. הם רואים את האדם שנמצא מולם שהוא בקושי או במצוקה ובוחרים לעזור לו הרבה מעבר למה שהיו חייבים, ולכן המעשים האלו הם מעשים של חסד.

כעת נתבונן על מה שכתבנו על הלוח, ונראה כיצד מעשי החסד שזורים לאורך עלילת המגילה ומניעים את ההתרחשויות בה. נצייר שרטוט קווי שימחיש את מהלך המגילה:  ממצב עוני, רעב ומוות בתחילת המגילה, הכל הולך ומשתפר עד שבסוף המגילה רות ובועז מתחתנים ונולד להם בן, שממנו נולד דוד המלך, ומזרעו אמור להיוולד גם המשיח.

מומלץ לציין על הציר אירועים מרכזיים וכן את תחילת וסוף המגילה. החסדים במגילה מניעים את העלילה ממצב של מוות וחוסר המשכיות למצב של חיים חדשים, המשכיות וזכר למתים ואפילו מקרבים את ביאת המשיח.

הפנמה: העמקה - החסדים בחיינו

נדון:

 • מהו מעשה החסד אליו הם הכי מתחברים, ומדוע?

נתמקד באחד המעשים שעלה, ונשאל לגביו:

 • האם לדעתכם היה קל לרות/ בעז לעשות את המעשה הזה?
 • מה זה דרש מהם? על מה הם היו צריכים להתגבר? האם הייתה לה/ לו אפשרות לנהוג אחרת?
 • מדוע לדעתכם בחרו לנהוג דווקא כך?
 • האם אתם הייתם נוהגים כך במקומם?
 • מתי ביום יום אנחנו בוחרים לעשות טוב בנדיבות רבה, יותר ממה שצריך? יש לכם דוגמאות למעשים כאלו?

נכתוב את הדוגמאות שאומרים התלמידים על הלוח (בתמצות). אם הם מתקשים, ניתן לתת את הדוגמאות הבאות, או ככל העולה על דעתכם:

(למשל: אני משתתף במשחק ________, ותוך כדי המשחק אני רואה ילד שיושב בצד ולא מרגיש בנוח להצטרף…איך אפעל באותו הרגע? / בהפסקה ראיתי ילד בכיתה א’ שאני לא מכיר בוכה (וההפסקה קצרה…)/ ילדה מהכיתה שכחה היום את הסנדוויץ’ שלה בבית ואני רואה שהיא רעבה/ שכנים חדשים שעלו לארץ ועוד לא מכירים ילדים נוספים מהשכונה וכד’…).

 • האם זה קל לבחור לעשות חסד ברגע האמת?
 • מה זה דורש מאיתנו? על מה אנחנו צריכים להתגבר?
 • כיצד עשיית מעשה החסד משפיעה עלינו?
 • כיצד היא משפיעה על מי שמקבל את החסד?

נזמין את התלמידים להסתכל על מעשי החסד שכתובים בפתקים שלהם ועל הלוח, ולכתוב לעצמם מעשה אחד נוסף שהם רוצים לעשות בפעם הבאה שיזדמן בדרכם, וכן לכתוב על מה עליהם להתגבר על מנת להצליח בכך.

ראינו שבסיפור העלילה של מגילת רות שזורים מעשי חסד משמעותיים, שמניעים את הסיפור ממצב של קושי ומוות למצב של חיים וברכה. ראינו שהדמויות במגילה בוחרות לנהוג בחסד, אף על פי שהן לא חייבות בכך, ושזה לא בהכרח היה קל עבורן, ושהבחירה הזו משנה את המציאות שלהן לטובה ואפילו מביאה ללידתו של דוד המלך. דיברנו גם על האפשרות שלנו לנהוג בחסד בחיינו, לא רק באירועי מיוחדים, אלא גם ביום  -יום שלנו, בבית ובבית הספר, ועל מה שזה דורש מאיתנו על מנת להצליח בכך.

גם לחסדים שבהם אנחנו נוהגים בחיינו יש כוח רב של השפעה לטובה, גם עלינו שעושים את החסד, וגם על המקבלים.

אסיף:

פתחנו את השיעור עם כתיבת חסדים אישיים על פתקים. למדנו את סיפור מגילת רות וראינו שיש שם הרבה שנהגו במידת החסד. ניסינו להבין יחד מהן תוצאותיו של החסד וראינו שלזכותה של רות, יצא ממנה דוד בן ישי שמזרעו גם עתיד לבוא המשיח. סיימנו במחשבה על החסד בחיינו.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!