ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

כוונה בתפילה

  • רעות ברוש
רעות ברוש
תצוגת כיתה מלאה
כוונה בתפילה
לב השיעור
פתיחה
מפגש
כוונות התפילה אצל הרמב"ם
התבוננות
הפנמה
אסיף
דף מקורות - הלכות תפילה לרמב"ם
דף מקורות ללימוד בחברותות
שימו לב! יש להכין מראש דפים ללימוד בחברותות.
כוונת הלב כיצד? לימוד על הכוונה בתפילה אצל הרמב"ם, ודיון על הכוונה בחיים – בדיבור ובמעשה.
לב השיעור: מהי כוונה בתפילה ובחיים?
פתיחה: תרגיל – דיבור בכוונה

נבקש מהתלמידות להסתובב בחדר. כאשר נמחא כף, כל תלמידה תיגש לתלמידה אחרת ותגיד לה משפט כלשהו.

נחזור על התרגיל פעמיים. בפעם השניה נבקש להגיד את אותו המשפט, אבל הפעם- עם כוונה.

בסיום, נבקש מהתלמידות להתיישב במקום – מתוך כוונה.

 

נשאל את התלמידות: כיצד הרגשתן בתרגיל? מה השתנה כאשר הוספתן כוונה למשפט שאמרתן?

מה היה הבדל בתחושה בין אמירת דבר בכוונה ובין הקשבה לדבר הנאמר בכוונה?

מה ההבדל בין אמירה / הקשבה בכוונה, ובין פעולה (התיישבות) בכוונה?

מפגש: כוונות התפילה אצל הרמב"ם

כוונה בתפילה דף מקורות

מה זו כוונה?  נשאל:

מה זה לעשות משהו מתוך כוונה, עם כוונה?

כאשר אנו אומרים ‘סליחה, לא התכוונתי’, למה מתכוונים?

 

כוונה- לשון כיוון. יש מטרה או דרך ידועים.

משמעות נוספת – לשון דיוק (כמו כלי נגינה מכוון).

 

“בשם האר”י הקדוש אמרו, שהכוונה היא כנפיים, שעל ידה התפילה עולה ומתקבלת” (מתוך פניני הלכה, פרק א, ח)

האר”י מדמה את הכוונה לכנפיים. מה משמעות דימוי זה?

 

לימוד בחברותות – שאלות מנחות:

הרמב”ם מתאר חמישה דברים המעכבים את התפילה. נסו להבין מהי משמעותו של כל אחד וכיצד הוא מעכב את התפילה. האם יש משמעות לסדר בו הוא מונה אותם והאם יש בו התפתחות כלשהי?  למה צריך לשהות לפני התפילה? למה שוהים אחריה?

רמב”ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ד
הלכה א
חמשה דברים מעכבין את התפלה אע”פ שהגיע זמנה: טהרת ידים, וכיסוי הערוה, וטהרת מקום תפלה, ודברים החופזים אותו, וכוונת הלב.
הלכה ב
טהרת ידים כיצד? רוחץ ידיו במים עד הפרק ואחר כך יתפלל, היה מהלך בדרך והגיע זמן תפלה ולא היה לו מים אם היה בינו ובין המים ארבעה מילין שהם שמונת אלפים אמה הולך עד מקום המים ורוחץ ואחר כך יתפלל, היה בינו ובין המים יותר על כן מקנח ידיו בצרור או בעפר או בקורה ומתפלל.
הלכה ז
כיסוי הערוה כיצד? אף על פי שכסה ערותו כדרך שמכסין לקריאת שמע לא יתפלל עד שיכסה את לבו, ואם לא כסה לבו או שנאנס ואין לו במה יכסה הואיל וכסה ערותו והתפלל יצא, ולכתחלה לא יעשה.
הלכה ח
טהרת מקום התפלה כיצד? לא יתפלל במקום הטנופת ולא במרחץ ולא בבית הכסא ולא באשפה ולא במקום שאינו בחזקת טהרה עד שיבדקנו, כללו של דבר כל מקום שאין קורין בו קריאת שמע אין מתפללין בו, וכשם שמרחיקין מצואה וממי רגלים וריח רע ומן המת ומראיית הערוה לקריאת שמע כך מרחיקין לתפלה.
הלכה י
דברים החופזים אותו כיצד? אם היה צריך לנקביו לא יתפלל, וכל הצריך לנקביו והתפלל תפלתו תועבה וחוזר ומתפלל אחר שיעשה צרכיו, ואם יכול להעמיד עצמו כדי פרסה תפלתו תפלה, ואף על פי כן לכתחלה לא יתפלל עד שיבדוק עצמו יפה יפה ויבדוק נקביו ויסיר כיחו וניעו וכל הדבר הטורדו ואחר כך יתפלל.
הלכה טו
כוונת הלב כיצד? כל תפלה שאינה בכוונה אינה תפלה, ואם התפלל בלא כוונה חוזר ומתפלל בכוונה, מצא דעתו משובשת ולבו טרוד אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו, לפיכך הבא מן הדרך והוא עיף או מיצר אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו, אמרו חכמים ישהה שלשה ימים עד שינוח ותתקרר דעתו ואח”כ יתפלל.
הלכה טז
כיצד היא הכוונה? שיפנה את לבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאלו הוא עומד לפני השכינה, לפיכך צריך לישב מעט קודם התפלה כדי לכוין את לבו ואחר כך יתפלל בנחת ובתחנונים ולא יעשה תפלתו כמי שהיה נושא משאוי ומשליכו והולך לו, לפיכך צריך לישב מעט אחר התפלה ואחר כך יפטר, חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת קודם תפלה ושעה אחת לאחר תפלה ומאריכין בתפלה שעה.
הלכה יח
וכן אין עומדין להתפלל לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך מריבה ולא מתוך כעס אלא מתוך דברי תורה, ולא מתוך דין והלכה אף על פי שהם דברי תורה כדי שלא יהא לבו טרוד בהלכה, אלא מתוך דברי תורה שאין בה עיון כגון הלכות פסוקות
התבוננות: התמקדות בכוונה בתפילה (הלכות טו-טז)

איסוף קבוצתי של הלימוד בחברותות:

שיתוף המחשבות על חמשת הדברים המעכבים את התפילה והסדר שלהם.

 

נתמקד בנושא הכוונה בתפילה (הלכות טו-טז), ונשאל:

מדוע הכוונה בתפילה כה חשובה?

כיצד הרמב”ם מציע להתמודד עם מצבים בהם אין מספיק כוונה?

האם לדעתכן באמת אין ערך לתפילה ללא כוונה?

הפנמה: כוונת הלב בחיים

נבקש מהתלמידות לחשוב על סיטואציות / קשרים / שיחות בחייהן, בהן לא היתה מספיק כוונה.

נשאל – האם הייתן רוצות יותר כוונה בסיטואציות האלו? נסו לדמיין כיצד הן נראות כאשר יש בהן יותר כוונה.

כיצד, למעשה, אנו יכולות להוסיף יותר כוונה בחיי היומיום?

אסיף: סיכום השיעור

התחלנו בתרגיל בו ניסינו לחוש את השפעת הכוונה על דיבור ועל מעשה. לאחר מכן העמקנו בלימוד על משמעות הכוונה בתפילה לפי הרמב”ם, וניסינו להתבונן במקומה של הכוונה בחיינו.

לקראת חנוכה, נסיים בדברי רב שלמה קרליבך על כך שמשמעות החנוכה היא לעשות דברים עם כל הלב, כתיקון ליוונים – שלהם לא היה אכפת שנקיים את כל המצוות, אבל בלי כוונה ובלי לב.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!