ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

ייחודה של הארץ

 • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
יצירה
שימו לב! כלל המקורות לקוחים מתוך מאמרו של בצלאל לנדוי - "הנצי"ב מוואלוזין במערכה למען ישוב ארץ ישראל וקדושתה". פורסם בתוך: ניב המדרשיה, כרך י"א (עמ' 251-277).
בשיעור זה נתבונן באהבת הארץ של הנציב, אשר הייתה לו לערך מוביל בחייו. נעיין במקורות שונים שכתב אשר מציגים היבטים ייחודים של אהבת הארץ. לבסוף נחשוב מהם הדברים הייחודים בארץ עבור כל אחד מאיתנו שגורמים לנו לאהוב אותה.
לב השיעור: ביטויים שונים לאהבת הארץ.
פתיחה:

נבקש מהתלמידים להכין תעודת זהות על ארץ ישראל ולמלא את הקטגוריות הבאות:

שם המדינה, יבשת, דגל המדינה, מאכל נפוץ, דברים שמיוחדים רק למדינת ישראל. ניתן להוסיף גם ציור שקשור למדינה.

לאחר מכן נזמין את התלמידים לשתף. 

בשיעור הקודם הכרנו את דמותו של הנצי”ב וראינו כיצד אהבת התורה הייתה ערך מרכזי בחייו. בשיעור זה נתבונן בערך מרכזי נוסף בחייו והוא אהבת הארץ.

הנצי”ב היה פעיל בתנועת “חובבי ציון”, תנועה שעודדה עלייה והתיישבות בארץ ישראל.  הוא אמנם לא חשב בתחילה לפעול במסגרת התנועה, בשל עומס עבודת הישיבה, אך נמשך אט אט לתוך פעילות התנועה. וכך אמר: “בכל זאת כל עוד אשר יהיה בידי למלאות חובתי זו, לא אחדול למען חיבת הארץ“.

 הנצי”ב נבחר להיות אחד משלושת “הגבאים היועצים” להנהגת התנועה ואף שלח מכתב לכל רבני הקהילות בעניין העמדת קופות צדקה לשם איסוף כספים ליישוב ארץ ישראל. 

מפגש: חלוקה לקבוצות

נקיים 4 תחנות בכיתה ונחלק את התלמידים לקבוצות. כל קבוצה עוברת מתחנה לתחנה ומבצעת את המשימה שבתחנה. 


תחנה מספר  1- ייחודה של הארץ

אחד מהספרים שכתב הנצי”ב נקרא “העמק דבר”- ספר פירושים על התורה. לפניכם פירוש של הנצי”ב 

על ספר דברים פרק יא פסוק י”ב. קראו את הפסוק ואת פירושו וענו על השאלות שלאחר מכן:

   אֶרֶץ, אֲשֶׁר-ה’ אֱלֹהֶיךָ דֹּרֵשׁ אֹתָהּ:  תָּמִיד, עֵינֵי ה’ אֱלֹהֶיךָ בָּהּ–מֵרֵשִׁית הַשָּׁנָה, וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה

פירוש הנצי”ב לפסוק יב:

ארץ אשר וגו׳. הוסיפה תורה לומר דגם בזה אינו שוה לכל מדינות. אף על גב שנדרשים לגשם להשקות השדות מכל מקום אין להם דאגה מזה. בטבע המדינה להיות גשם בעתו. מה שאין כך ארץ ישראל-  ה׳ אלהינו דורש אותה. אינו נותן גשמים אלא על פי חקירה לפי המעשים.
 • מה הכוונה בפסוק “שעיני ה’ תמיד בה”? 
 • האם יש לכם דוגמא מחייכם לאדם שעיניו נתונות אליכם?
 • מה ההבדל בירידת גשמים בארץ ישראל לבין מקומות אחרים בעולם?
 • מה דעתכם על הקשר שבין מעשים וגשם? האם זה דבר חיובי או שלילי?
 • חשבו אילו מעשים יכולים להוביל לירידת גשמים? מדוע דווקא מעשים אלו? 
תחנה מספר 2 – דיבור על הארץ

לפניכם פירוש של הנצי”ב על חטא המרגלים:

“המרגלים אף הם לא דברו שקר, אלא שאסור לספר בגנותה של ארץ ישראל אפילו כשהדברים הם אמת, ומי שמדבר רעות על ארץ-ישראל הוא בבחינת מרגל”.
 • הסבירו את הפירוש של הנצי”ב במילים שלכם.
 • חשבו מה מאפיין מרגלים? מדוע לדעתכם מי שמדבר דברים לא טובים על הארץ הוא כמו מרגל? 
 • איזו תכונה/ ערך שקיים באישיותו של הנצי”ב ניתן ללמוד מפירוש זה ומדוע?
 • ערכו רשימה של מספר דברים טובים בארץ.
 • אילו המרגלים מספר במדבר היו פוגשים את הרשימה שהכנתם, מה לדעתכם הם היו חושבים על הארץ? האם היו משנים את התנהגותם להוציא דיבה על הארץ? כתבו תיאור של המפגש. 
תחנה מספר 3 – תפילה על הארץ

מסופר על הנצי”ב שבשעה שהיה מגיע בכל שבת קודש בקדושה ל’מתי תמלוך בציון’ היה מתמוגג בדמעות שליש, וקול בכייתו היה הולך מסוף הישיבה ועד סופה, ויחדור כליות ולב, ויעורר האהבה לציון אלף מונים יותר ממדברים ומטיפים של המטיפים החדשים לציון היותר גדולים.
 • כאשר היה הנצי”ב אומר בקדושה “מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון” היה בוכה ומתחנן. מה הייתה ההשפעה של תפילה זו על הסובבים שהתפללו לידו?
 • מדוע לדעתכם השפיעה התפילה  על אהבת הארץ של המתפללים, יותר מדברים אחרים?
 • איזה ערך מתבטא באישיותו של הנצי”ב בתפילה בדרך הזו ומדוע?
 • חשבו על מדינת ישראל שלנו וחברו עליה תפילה משלכם. 
תחנה מספר 4 – איסוף צדקה לארץ

בקטע שלפניכם הנצי”ב מדגיש את חשיבות איסוף צדקה עבור ההתיישבות בארץ ישראל.

קראו את הקטע וענו על השאלות שאחריו:

“מצוה וחובה על מי שהוא מאמין ביעודי הטובות והנחמות, לתת יד למצוה הבאה לפנינו…וכל אחד ממנו יושיט ידו לתת לקופת החברה, בכל שבוע כל אשר את לבבו, ואם כי יד עניים אנן, ואין בידנו לעשות בזה העניין דבר מסוים לתכלית הישוב, בכל זאת עלינו לקבץ פרוטה פרוטה ולמצוא חשבון ולשלחו למקום שעוסקים בבניין ביד רחבה, להודיע בזה כי רצוננו שלם להשתתף את מייסדי הישוב בארץ אבותינו, ומחשבתנו תחזק פעולתם”.
 • הנצי”ב מדגיש את החשיבות של נתינת צדקה עבור ההתיישבות בארץ ומבקש גם ממי שעני ואין בידו הרבה, לאסוף בכל זאת פרוטה אחר פרוטה. מדוע לדעתכם דורש זאת הנצי”ב גם ממי שאין בידו הרבה כסף לתרום?
 • מהי חשיבותה של צדקה זו, מעבר לעזרה הכלכלית עבור הנותנים ועבור המקבלים?
 • דמינו שאתם חלק מאנשי העלייה שעלו לארץ באותה תקופה ואתם מקבלים את הצדקה ששולח הנצי”ב מהקהילות השונות שבחו”ל. כתבו מכתב לנצי”ב ותארו את תחושתכם בקבלת הצדקה ואת השימוש בכספי הצדקה שבחרתם לעשות. 
הפנמה:

לאחר העבודה הקבוציתית נחזור למליאה ונשאל את התלמידים:

 • כיצד באה לידי ביטוי אהבת הארץ אצל הנצי”ב? 
 • מהו ההיבט שהכי התחברתם אליו ומדוע? 
 • איזה היבט רלוונטי גם לתקופה שלנו כיום? 

לאחר מכן נזמין את התלמידים ליצור לוח השראה לארץ ישראל.

נביא לכיתה עיתונים, צבעים, חומרים שונים, תמונות וכו’. 

נבקש מכל תלמיד לחשוב על הדברים המיוחדים שיש בארץ, ועל הדברים שהוא אוהב בארץ ולאחר מכן נזמין אותם ליצור לוח השראה אישי.

בסיום נתלה בכיתה את לוחות ההשראה ונזמין את התלמידים לשתף. נתבונן בגיוון ובנקודות המבט השונות על ייחודה של ארץ ישראל. 

נסכם את השיעור ונדגיש את תפיסתו הייחודית של הנצי”ב בנושא ההתיישבות בארץ ועד כמה אהב אותה וראה בה מקור הכוח של עם ישראל כולו. 

אסיף:

פתחנו את השיעור ביצירת תעודת זהות לארץ ישראל. לאחר מכן עיינו בקטעים שונים של הנציב המבטאים את אהבתו לארץ ואת ייחודה של הארץ. לבסוף יצרנו לוח השראה אישי אשר מבטא את נקודת המבט שלנו על ארץ ישראל.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!