ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

יהושע י”ב – כ”א: התנחלות בארץ

 • רוני אלדד
רוני אלדד
תצוגת כיתה מלאה
יהושע י”ב – כ”א: התנחלות בארץ
לב השיעור
פתיחה
חלוקת הטופי
מפגש
לתחום נחלה
התבוננות
מודעה של ועדת הבחירות
הפנמה
אסיף
שיחת וואצאפ לסיום
חלוקת הנחלות
סרטון מיוטיוב: יהושע פרקים יג- כד, חלוקת הנחלות 929
"איך מרכיבה המדינה את מוסדותיה"
מודעה שפורסמה מטעם ועדת הבחירות של רשימת הספרדים ועדות המזרח
יחסי הכוחות בן השלטון הסוציו- אשכנזי לבן ציבור עדות המזרח
fakewhats
אתר המדמה התכתבות וואצאפ
חלוקת הארץ לנחלות השבטים מקבלת הד ותרגום לימינו כשאנו מבקשים למצוא מקום וביטוי לכל "שבט" ופלג שקיים בנו. גם ברובד הפרטי, בתחושה שכל אחד מאתנו כשהוא נתון בתוך קבוצה, כתה ומשפחה, ראוי ל"נחלה" ולמקום משלו, שתתאים למידותיו ולייחודיותו. בחינת הצורך אז כהיום למצוא לכל "שבט" מקום ראוי והולם לגודלו ולצרכיו, היא העומדת בבסיס הלימוד שלנו היום.
לב השיעור: מדוע חלוקה עשויה להיות תהליך מורכב רגשית?
פתיחה: חלוקת הטופי

נבצע פתיח מעורר לתחילת השיעור. נכנס לכתה עם שקית טופי, או ממתק אחר שניתן לחלק. נבקש מהתלמידים להמתין עם האכילה אז שיעודכנו אחרת.
נעבור בין שולחנות התלמידים ונחלק, אך לא באופן שווה. לחלק מהתלמידים ניתן טופי אחד, לחלק שניים, לחלק חצי טופי וכו’.
יש להניח שישמעו קריאות מחאה ושמחה, בהתאמה.

נשאל בסוף הסבב,
• על מה הסערה?
• מי כאן שמח בחלקו? מדוע?
• מי מרגיש שאינו מרוצה?
• האם יש למישהו רעיון מדוע חולק כך הטופי?
• מה יכול להצדיק חלוקה כל כך לא הוגנת?
נפתח את הדיון ונעלה השערות. דוגמאות אפשריות לטיעונים- במידה ותלמיד נראה עייף במיוחד סוכר הטופי עשוי לעזור בכדי להתעורר.
לעומת זאת תלמיד שנראה נמרץ במיוחד קיבל רק חצי בכדי לא להגביר היפראקטיביות וכו’ וכו’

נשאל שוב,
• האם זה הוגן?
• באיזה אופן הייתם אתם מחלקים?
• האם שווה בשווה היא האפשרות היחידה ההוגנת, או שגם בה קיימות בעיות?

בתום הדיון, נבקש מהתלמידים להחזיר את הטופי שקבלו, ונחלק לכל אחד טופי אחד, אותו יוכלו לאכול במהלך הצפייה בסרטון זה.
בהקרנת הסרטון, נבקש מהתלמידים לזהות לפחות שלוש טענות שונות שמעלים בני ישראל כנגד יהושע בעניין חלוקת הנחלות.

נאסוף את הדוגמאות יחד ונשאל,
• האם מתוך הקריאה בפרקי הבקיאות שלפנינו עלו גם בכם טענות שונות כלפי החלוקה לנחלות?
• האם לדעתכם החלוקה הזו הוגנת?
• מה תפקידו של ה”גורל” כאן? מדוע הוא חשוב?
• האם הייתם חושבים לחלק את הארץ שווה בשווה ולהעניק גודל נחלה זהה לכל שבט?
• האם זה הוגן?
נסו לכוון את התלמידים לראות את התבונה העמוקה שבחלוקה שלפנינו, כל שבט על פי גודלו וייחודו.

מפגש: לתחום נחלה

כעת נבקש מהתלמידים, בחברותות, לעקוב אחרי הפסוקים ולנסות לתחום את נחלת כל שבט על גבי המפה ששכפלנו עבורם מבעוד מועד, מתוך אתר התנ”ך.
במהלך העיון בפסוקים, ננחה את התלמידים לתת את תשומת הלב להסברים לחלוקה שנעשתה, המופיעים בתוך הפסוקים.
נעבור יחד על מילוי המפה שביצעו בחברותות, ונאסוף דוגמאות לנימוקים לחלוקה שמצאו בפסוקים. כדאי להדגים את החלוקה לנחלות בעזרת המפה האינטראקטיבית המופיעה באתר התנ”ך ומאפשרת תצוגה של שכבות שונות.

נשאל,

 • האם אתם מרגישים שיש לשאלת החלוקה נגיעה גם לימינו? לחיים שלנו במדינת ישראל כיום?
התבוננות: מודעה של ועדת הבחירות

נקרין את המודעה  של ועדת הבחירות של רשימת הספרדים ועדות המזרח על קיר הכתה. או לחילופין, נחלק אותה לתלמידים לעיון. אפשר גם לעשות שימוש במודעה זו.
נשאל:

 • האם אתם מוצאים קשר בין הטענות העולות כאן, והדברים שעלו על דעתכם כנגד החלוקה שערך יהושע, או במהלך הצפייה בסרטון ?
 • לאור העובדה שאנחנו כבר לא חיים יותר במבנים השבטיים המקוריים שלנו, האם זה מפתיע אתכם שקולות כאלה ותחושות כאלה עודן קיימות בנו?
 • האם החלוקה ל”שבטים” מודרניים מוצדקת, לדעתכם?
 • האם היא חיובית, או בעייתית בעיקרה, לדעתכם?
  נאריך מעט וניתן רקע לאשר עומד מאחורי המודעה, ליחסי הכוחות שהתקיימו פה בראשית ימי המדינה, בין השלטון הסוציאליסטי-האשכנזי ברובו המוחלט ובין חלקיו של הציבור יוצאי עדות המזרח. על כך ניתן למצוא הרחבה  כאן.
הפנמה: מודעה ליהושע

נבקש מהתלמידים לשוב לחברותות, לעיין שוב במודעה שקיבלו ולנסח מודעה בשם אחד מהשבטים בספר יהושע לאחר החלוקה. עליהם לתת את הדעת ולשער איזה מהשבטים עשוי להרגיש מקופח במידה כזו או אחרת ומה הטיעונים המרכזיים שהוא עשוי לטעון כלפי החלוקה. בנוסף, עליהם לעצב את המודעה בהשראת המודעה בה עיינו קודם. בסיום המלאכה, יש להעניק את המודעה לחברותא אחרת.
אחרי שכל המודעות נוסחו וכל חברותא מסרה את מודעתה, וקבלה אחרת תמורתה- נבקש להמחיז יחד את תשובת יהושע למודעה. יש לבצע כדיאלוג המתקיים בן יהושע לנציג השבט או כנאום לעם, כרצונם.
בתשובתו עליו להסביר מדוע יש אמת וחכמה בחלוקה שנקבעה ולהציף טיעונים.

נדגיש כי ישנו בסיס להשוואה בין חלוקת הנחלות לבין חלוקת המשאבים/יחסי הכוח בין הקבוצות בעם כיום. עם זאת, יש הבדל גדול בין חלוקה שנעשית “על פי ה'” בגורל ומתוך נבואה, לבין חלוקות “אנושיות” שבהן פעמים רבות ישנם אפליות ועוולות שיש למחות כנגדם ולפעול לתיקונם.

אסיף: שיחת וואצאפ לסיום

סגירה שהיא פתיחה:

נזכיר את הטופי איתו פתחנו את השיעור.
נשאל,
• האם זכור לכם מעמד חלוקה משמעותי וטעון עבורכם? נסו לשחזר את האירוע בפירוט בזיכרון.
• מה חולק?
• מי עוד נמנה על המקבלים?
• מי היה המחלק?
• מה הרגשתם לפני שקבלתם את חלקכם?
• ומה הרגשתם לאחר מכן?
• מה הייתם מרגישים לו הדבר היה מחולק באמצעות “גורל”?
• האם זה היה משפיע על תחושותיכם? מדוע?

נסו לבצע בבית את התרגיל שערכנו כעת ולערוך דיון ודברים בינכם ובין מי שהיה בתפקיד “יהושע” שלכם. כלומר, מי שהיה המחלק באותו מעמד.
לצורך כך, השתמשו בכלי זה, המאפשר המצאת שיחת וואטסאפ, כביכול.
נסו לנסח לעצמכם טיעונים שהייתם מעוניינים לשטוח בפני המחלק, אך גם השתדלו להבין מה עמד בבסיס ההחלטה שלו. השתדלו לבחון את התמונה על מורכבותה ולהבין את שני הצדדים גם יחד.

 • האם בסוף ה”התכתבות” אתם חשים כפי שחשתם בתחילתה?
 • האם משהו השתנה?
  הביאו עמכם את השיחות שיצרתם לשיעור הבא (מודפסות) ונדון יחד בטיעונים העולים בנושא החלוקה הרגיש.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!