ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

חודש אלול, רצינות ואחריות

 • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
תצוגת כיתה מלאה
חודש אלול, רצינות ואחריות
לב השיעור
פתיחה
מפגש
התבוננות
הפנמה
שיר - מתחילים מחדש
אסיף
מתחילים מחדש
עכשיו מתחילים את הכל מחדש אי אפשר להפסיק תן חלקנו רציתי להיות שם ממש חייב להספיק זה קורה לי בבוקר כשחוזרת אלי הנשמה שיצאה מתוכי אוי איזה אושר שהכל כאן עובר לידי ואת האור שלך עלי תיתן וגם את כל המחשבות עזור לי לכוון וגם אם לפעמים מרגיש בלי קול מודה לך על הכל לבד אנ'לא יכול את האמת שלך תשלח עלי גם אם הרגשתי שקשה טיפה גדולרחל עלי למד אותי לדעת ולמחול לסלוח על הכל לבד אנ'לא יכול ועכשיו מתחילים את הכל מחדש אין לאן למהר תן לי תכח להיות קצת חלש כדי לוותר זה קורה לי בלילה כשכולם ישנים וזה שוב רק אתה ואני אתה שם למעלה ומרגיש אותך כאן על ידי
מחשב מקרן
חודש אלול הוא חוליה אחת בתוך תמונה שלמה של סיפור שמתחיל בחתונה, ממשיך במשבר ובבקשת סליחה וסופו בהתחדשות של קומה חדשה בקשר. על כן, אוירת הרצינות בחודש אלול איננה רצינות של עצבות אלא של הציפיה להתחדשות הקשר בין עם ישראל לקב"ה, ושל לקיחת אחריות ותיקון המעשים.
לב השיעור: מה בין רצינות וחודש אלול?
פתיחה: תמונה - רציני!

נציג בפני התלמידים תמונה, או נצייר ציור, של אדם רציני. נעלה את השאלות הבאות, ונכתוב על הלוח את הדברים שיעלו:

 • אלו סיבות יכולות להיות לרצינות של האיש?
 • אלו משפטים הוא (אולי) אומר לעצמו?
 • אלו אסוציאציות מעלה המילה ‘רצינות’?

נכתוב את האסוציאציות על ‘רצינות’ על הלוח. לאור ההיגדים השונים, ניווכח שרצינות יכולה לנבוע ממקומות שונים, ויתכנו לה משמעויות שונות.

 • אלו משמעויות של רצינות מתאימות לאווירת הרצינות בחודש אלול, ואלו לא?

שאלה זו נעלה בשלב זה אך נחזור אליה רק לאחר הלימוד.

מפגש: לימוד - פניני הלכה

נכתוב על הלוח מספר נקודות ציון שעברו ישראל ממעמד הר סיני ועד קבלת הלוחות השניים. נציין את המאורעות ואת תאריכיהם כדי לקבל תמונה כוללת על חודש אלול:

 1. מתן תורה
 2. חטא העגל
 3. ירידת משה ושבירת הלוחות
 4. תפילת משה
 5. קריאת ה’ אליו לעלות להר סיני בא’ אלול
 6. ירידת משה ביוהכ”פ עם הלוחות השניים

נקרא יחד את השלבים הנ’ל במקורם, בפרשת שמות. נעצור בכל שלב המצויין על הלוח ונבקש מהתלמידים לכתוב ביומן כמה משפטים בהקשר לכל שלב. נציע להם לדמיין ולחשוב כאילו הם בעצמם היו במתן תורה. כשנגיע לחטא העגל, נבקש מכל אחד מהתלמידים לדמיין שהוא נמצא עם ישראל בחטא העגל אך הוא בעצמו לא חטא בחטא ועליו לכתוב יומן מנקודת המבט הזאת. נמשיך בכתיבה, בזו הדרך, עד השלב האחרון בו יורד משה רבינו עם הלוחות השניים ביום הכיפורים.

לחילופין, ניתן לבקש מהתלמידים לצייר מבע פנים של אדם מישראל, המתאים לכל שלב.

לאחר הכתיבה נלמד יחד מתוך ‘פניני הלכה’ פרק ב’, סימן א’ על חודש אלול.

התבוננות: דיון - רצינות ולא עצבות

נחזור ליומן שכתבנו ונשאל:

 • באיזה שלב הכתיבה ‘נגעה’ בכם במיוחד?
 • איזה אחד מהשלבים משמעותי יותר בעיניכם?

לאחר השיתוף, נתמקד בתיאור הכתיבה אודות חודש אלול (כמובן שאם הזמן מאפשר נוכל להרחיב גם לשאר השלבים). נחזור לאסוציאציות שכתבנו על הלוח מתחילת השיעור ל’רצינות’. נשאל את התלמידים:

 • מה מהדברים שכתבנו בקשר ל’רצינות’, מתאים לחודש אלול ומה אינו מתאים?
 • איך אפשר לבסס את טענותיכם מהכתוב?
 • איפה הרצינות באה לידי ביטוי בחודש אלול?
 • האם רצינות קשורה בעצבות?

נבחין בין רצינות לעצבות. – עצבות היא תחושה של יאוש, אין סיכוי לשנות את המציאות המרה. רצינות היא מצב של אדם שעסוק במשימה חשובה, של אדם אופטימי שיודע שהתוצאה תלויה בבחירתו ובמעשיו. יש בה מתח רוחני חיובי. ננסה להרגיש את המתח הרוחני החיובי של חודש אלול, ‘נטעם’ מעט גם מתחושת השמחה בקבלת הלוחות השניים שביום הכיפורים – היום בו נענה ה’ לתפילות בחודש אלול וחידש את הקשר.

 • מה לדעתכם ההבדל בין השמחה שהיתה במתן תורה לבין השמחה שהיתה בקבלת הלוחות השניים?
 • עד כמה שונה היתה לדעתכם הרצינות בשני אירועים אלו?

בתקופת המדבר, עם השתלשלות האירועים, עסקו עם ישראל ברצון להתחדשות הקשר עם הקב”ה, רצון שהיה כרוך גם בבקשת סליחה ובתיקון המעשים. הרצינות שהתחדשה בחודש אלול, עם קריאת ה’ למשה לעלות חזרה להר סיני, הייתה רצינות של לקיחת אחריות, רצינות של ציפיה ותקווה.

הפנמה: שיר - מתחילים מחדש

נאזין יחד לשיר ‘מתחילים מחדש‘:

עכשיו מתחילים את הכל מחדש
אי אפשר להפסיק
תן חלקנו רציתי להיות שם ממש
חייב להספיק
זה קורה לי בבוקר
כשחוזרת אלי הנשמה שיצאה מתוכי
אוי איזה אושר שהכל כאן עובר לידי
ואת האור שלך עלי תיתן
וגם את כל המחשבות עזור לי לכוון
וגם אם לפעמים מרגיש בלי קול
מודה לך על הכל לבד אנ’לא יכול
את האמת שלך תשלח עלי
גם אם הרגשתי שקשה טיפה גדולרחל עלי
למד אותי לדעת ולמחול
לסלוח על הכל לבד אנ’לא יכול
ועכשיו מתחילים את הכל מחדש
אין לאן למהר
תן לי תכח להיות קצת חלש כדי לוותר
זה קורה לי בלילה כשכולם ישנים
וזה שוב רק אתה ואני
אתה שם למעלה ומרגיש אותך כאן על ידי
ואת האור שלך עלי תיתן
וגם את כל המחשבות עזור לי לכוון
וגם אם לפעמים מרגיש בלי קול
מודה לך על הכל לבד אנ’לא יכול
את האמת שלך תשלח עלי
גם אם הרגשתי שקשה טיפה גדולרחל עלי
למד אותי לדעת ולמחול
לסלוח על הכל לבד אנ’לא יכול

נבקש מהתלמידים לבחור שורה או כמה מילים מהשיר שהם מתחברים אליהם ונבקש לסיום מכל אחד להגיד איפה הוא לוקח על עצמו / מתפלל להיות יותר ‘רציני’ בחודש אלול הנוכחי.

נסיים את השיעור בשאלה פתוחה למחשבה, שממנה נמשיך בשיעור הבא. במשך אלפי שנים היה עם ישראל בגלות במצב של ‘הסתר פנים’, ובכך דומה למצבו של עם ישראל לאחר חטא העגל. עם ישראל היה מחוץ לארצו, מושפל ומנודה בגוים, סובל פרעות ורדיפות וכו’. בתקופה זו היה קל מאוד ‘להתחבר’ לתפילה של חודש אלול על התחדשות הקשר בין עם ישראל לקב”ה. אולם כיום חזרנו הביתה, עם ישראל אינו משועבד תחת הפריצים בפולין.

 • האם עדיין יש לנו על מה להתפלל בהקשר לגאולת עם ישראל?
 • לְמה כבר זכינו לאחר תפילות עם ישראל במשך אלפיים שנה, ולְמה אנחנו עדיין מתפללים?

שאלה זו יכולה להיות כשיעורי בית, ובתחילת השיעור הבא העוסק באמירת סליחות נשתף בתשובות.

אסיף:

פתחנו את השיעור במחשבה על אדם רציני ומהי רצינות. דרך הלימוד בפניני הלכה ויומן הכתיבה שכתבנו ראינו שעמ’י עברו תהליך מזמן מתן תורה עד לזמן קבלת הלוחות השניים. אחת הנקודות המרכזיות היא מידת הרצינות והאחריות שהם לקחו על עצמם בחודש אלול כשמשה עולה בפעם השניה להר סיני. סיימנו עם השיר ‘מתחילים מחדש’ בתפילה לתשובה ולרצינות ואחריות על מעשינו.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!