ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

התמודדות עם החורבן לקראת הגאולה – חלק ב’

תצוגת כיתה מלאה
התמודדות עם החורבן לקראת הגאולה – חלק ב’
לב השיעור
פתיחה
תעתועי ראייה
מפגש
לימוד
התבוננות
הפנמה
אסיף
מחשב מקרן
לב השיעור: כיצד מתמודדים בזמן חורבן?
פתיחה: תעתועי ראייה

נציג לתלמידים תמונות היוצרות אשליות אופטיות. בקובץ המצורף ניתן למצוא 4 דוגמאות של תעתועי ראייה.

נשאל:

 • מה אתם רואים?
 • מה מסייע לכם לראות את כל הפרטים?
 • מדוע קשה לנו לראות נכון במבט ראשון?
 • מה מתגלה לנו כאשר מתבוננים מעבר למבט הראשון?

 

מפגש: לימוד

נקרא עם התלמידים את המסופר בבבלי:

וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך. ושמעו קול המונה של רומי מפלטה [ברחוק] מאה ועשרים מיל. והתחילו בוכין, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו: מפני מה אתה משחק? אמר להם: ואתם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו: הללו כושיים שמשתחוים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים יושבין בטח והשקט, ואנו בית הדום רגלי אלהינו שרוף באש ולא נבכה? אמר להן: לכך אני מצחק, ומה לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה.
שוב פעם אחת היו עולין לירושלים, כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו: “והזר הקרב יומת” (במדבר א, נא), ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה? אמר להן: לכך אני מצחק, דכתיב: “ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו” (ישעיהו ח, ב). וכי מה ענין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני! אלא, תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב: “לכן בגללכם ציון שדה תחרש” (מיכה ג, יב), בזכריה כתיב: “עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים” (זכריה ח, ד). עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה – הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה – בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו: עקיבא, ניחמתנו! עקיבא, ניחמתנו.   (תלמוד בבלי מסכת מכות דף כד עמוד א- ב)

נשאל את התלמידים:

 • מה ראו התנאים כאשר היו מהלכים בדרך? מה ראו כאשר הגיעו להר הבית?
 • האם ר’ עקיבא רואה מבחינה פיזית מחזה אחר?
 • מדוע שלושת התנאים בוכים?
 • מדוע ר’ עקיבא צוחק?
 • מהו המסר להבנתכם מסיפור זה?
 • כיצד אתם הייתם מגיבים לו הייתם שם?

נקרא את דברי הירושלמי:

רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה [היו מהלכים בבקעת ארבל בעלות השחר], וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רבה לר’ שמעון בן חלפתא: בירבי, כך היא גאולתן של ישראל. בתחילה קימאה קימאה כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. מאי טעמא? “כי אשב בחושך ה’ אור לי” (מיכה ז, ח).   (תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק א הלכה א)

נשאל:

 • מה רואים ר’ חייא ור’ שמעון בן חלפתא?
 • כיצד המחזה דומה לגאולה לדברי ר’ חייא?
 • כיצד מפורש הפסוק “כי אשב בחושך ה’ אור לי” לפי הדברים? כיצד אתם מבינים את הפסוק?
התבוננות: העמקה- פירוש על שני המקורות
הפנמה:

נציג לתלמידים את התמונה מחגיגות הכרזת המדינה של יהודים ברומא בשנת 1948.

נשאל:

 • מה אתם רואים בתמונה?
 • מה כתוב בשלטים אותם מחזיקים האנשים?
 • היכן עומדים האנשים?

נסביר לתלמידים כי זו תמונה של הקהילה היהודית ברומא, החוגגת את הקמת מדינת ישראל. החוגגים עומדים מתחת שער טיטוס, המסמל את נצחון הרומאים מתקופת חורבן בית שני והיציאה לגלות של העם היהודי למשך 2000 שנה, עד לשיבה לארץ והקמת המדינה.

נבקש מהתלמידים לדמיין כי הם שולחים את התמונה הזו כגלויה לר’ עקיבא או לר’ חייא רבה, ולנסות לכתוב את מה שהיו כותבים בגב הגלויה.

 

נקרין את ציר הזמן היהודי.

נזמין תלמידים לקדמת הכיתה ונבקש מהם לבחור אירוע היסטורי שדרכו הם מבינים את אחד המסרים שלמדנו בשיעור. לחילופין ניתן לבקש מהתלמידים לציין עשרה אירועים תחת הכותרת: “עשרה שלבים בדרך מחורבן לגאולה”.

אסיף:

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!