ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

השפעת אירועים בחיים על עיצוב האישיות

תצוגת כיתה מלאה
השפעת אירועים בחיים על עיצוב האישיות
לב השיעור
פתיחה
מפגש
לימוד בקבוצות
הפנמה
שיר
אסיף
ריש לקיש- חלק ראשון
ריש לקיש- חלק שני
ריש לקיש- חלק שלישי
ריש לקיש זבין נפשיה ללודאי. שקל בהדיה חייתא וגלגלתא, אמר: גמירי, דיומא בתרא כל דבעי מינייהו עבדי ליה, כי היכי דליחול אדמיה. יומא בתרא אמרו ליה: מאי ניחא לך? אמר להו: בעינא אקמטינכו ואותבינכו, וכל חד מינייכו אמחייה חייתא ופלגא. קמטינהו ואותבינהו כל חד מינייהו, כד מחייה חד חייתא נפק נשמתיה חרקיניה לשיניה, אמר ליה: אחוכי קא מחייכת בי? אכתי פש לך גבי פלגא דחייתא! קטלינהו כולהו, נפק ואתא. (תלמוד בבלי, גיטין מז ע”א)
תרגום: ריש לקיש מכר עצמו ללודיים שהיו אוכלי אדם. לקח אתו שק וגלגל מתכת מוחבא בתוכו, אמר: ידוע שהלודאים נותנים לאדם שמתכוונים להרוג לבקש בקשה אחרונה ביומו האחרון, וכל מה שמבקש מהן עושים לו, כדי שימחל על דמו. ביום האחרון אמרו לו: מה בקשתך? אמר להם: אני רוצה לקשור אתכם ולהושיב אתכם, וכל אחד מכם אכה אותו מכה וחצי עם השק. קשר אותם והושיבם. כל אחד מהם, כשהיכהו מכה אחת יצאה נשמתו וחרק שיניו, ונראה כמחייך (ולכן לא הבחינו חבריו שהוא מת), אמר (ריש לקיש) לו: אתה צוחק עלי? עדיין נשארה לך אצלי חצי מכה! הרג את כולם ויצא.
ומא חד הוה קא סחי רבי יוחנן בירדנא. חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה. אמר ליה: חילך לאורייתא! – אמר ליה: שופרך לנשי! – אמר ליה: אי הדרת בך – יהיבנא לך אחותי, דשפירא מינאי. קביל עליה. בעי למיהדר לאתויי מאניה – ולא מצי הדר. אקרייה ואתנייה, ושוייה גברא רבא (תלמוד בבלי, בבא מציעא פד ע”א)
תרגום: יום אחד היה רבי יוחנן שוחה בירדן. ראה אותו ריש לקיש וקפץ לירדן אחריו. אמר לו רבי יוחנן: כוחך לתורה! אמר לו ריש לקיש: יופיך לנשים! אמר לו רבי יוחנן: אם תחזור בך (תחזור בתשובה) אתן לך לאישה את אחותי, שהיא יפה ממני. קיבל עליו ריש לקיש ללמוד תורה, וכשבא לחזור להביא כליו, לא היה מסוגל לקפוץ חזרה. לימדו רבי יוחנן מקרא ומשנה, ועשהו חכם גדול.
יומא חד הוו מפלגי בי מדרשא הסייף והסכין והפגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר מאימתי מקבלין טומאה משעת גמר מלאכתן ומאימתי גמר מלאכתן רבי יוחנן אמר משיצרפם בכבשן ריש לקיש אמר משיצחצחן במים א”ל לסטאה בלסטיותיה ידע אמר ליה ומאי אהנת לי התם רבי קרו לי הכא רבי קרו לי אמר ליה אהנאי לך דאקרבינך תחת כנפי השכינה חלש דעתיה דרבי יוחנן חלש ריש לקיש ((שם,שם)
יום אחד היו חלוקים בבית המדרש. הסייף והסכין והפגיון והרומח ומגל היד ומגל הקציר, מאימתי מקבלים טומאה? משעת גמר מלאכתן. ומאמתי גמר מלאכתן? רבי יוחנן אומר: משצירפם בכבשן (באש). ריש לקיש אומר: “משצחצחן במים”. אמר לו: שודד מבין במקצועו. אמר לו: “ומה הואלת לי ?שם רבי קראו לי, וכאן רבי קראו לי”. אמר לו: “הועלתי לך שקירבתיך תחת כנפי השכינה”. חלשה דעתו של רבי יוחנן. ונחלש (חלה) ריש לקיש.
החיים שיש לך/ יונה וולך

הַחַיִּים שֶׁיֵּשׁ לְךָ
הֵם הַחַיִּים שֶׁחָיִיתָ
הַבֵּט אָחוֹרָה בַּהֲבָנָה
מְצָא אֶת נְקֻדַּת הַבְּרֵאשִׁית
הַבְּרִיאָה
בְּרָא אֶת עַצְמְךָ
זֶה הָעוֹלָם הַטּוֹב בְּיוֹתֵר
הַיָּחִיד
שֶׁתּוּכַל לִבְרֹא
כָּל זֶה מָצוּי בְּתוֹכְךָ
גַּלֵּה אוֹתוֹ
הַתְחֵל מֵהַתְחָלָה
הַבֵּט עַל חַיֶּיךָ
כְּעַל שִׁעוּר רַע
עַל מַה שֶׁהָיָה
כְּעַל עֹנֶשׁ
הַרְחָקָה
עֲמִידָה בַּפִּנָּה
נוֹקְאַאוּט בַּסִבּוּב הָרִאשׁוֹן
תַּקֵּן כְּאֶחָד שֶׁהִבְרִיא
כְּאֶחָד שֶׁחָלָה
.

לב השיעור: כיצד מחוללים שינוי בחיים?
פתיחה: כתיבה אישית

נבקש מהתלמידים לחשוב על שינוי כלשהו שעשו בחייהם, ולכתוב על שינוי זה. נדגיש כי הכתיבה אישית, ללא שיתוף כיתתי. בכתיבה על השינוי התלמידים ינסו לענות על השאלות:

 • איזה שינוי עשית?
 • מה גרם לך לבצע את השינוי?
 • האם יש אירוע ספציפי עליו ניתן להצביע כמעורר לשינוי?
 • מה היה התהליך שהוביל לשינוי?
מפגש: לימוד בקבוצות

נתחלק לקבוצות לימוד, ונלמד על סיפור חייו של ריש לקיש בשלוש נקודות זמן.

חלק ראשון- תיאור דמותו כשודד:

ריש לקיש זבין נפשיה ללודאי. שקל בהדיה חייתא וגלגלתא, אמר: גמירי, דיומא בתרא כל דבעי מינייהו עבדי ליה, כי היכי דליחול אדמיה. יומא בתרא אמרו ליה: מאי ניחא לך? אמר להו: בעינא אקמטינכו ואותבינכו, וכל חד מינייכו אמחייה חייתא ופלגא. קמטינהו ואותבינהו כל חד מינייהו, כד מחייה חד חייתא נפק נשמתיה חרקיניה לשיניה, אמר ליה: אחוכי קא מחייכת בי? אכתי פש לך גבי פלגא דחייתא! קטלינהו כולהו, נפק ואתא. (תלמוד בבלי, גיטין מז ע”א)
תרגום: ריש לקיש מכר עצמו ללודיים (כנראה שהיו גלדיאטורים הלוחמים בזירה עם חיות טרף) . לקח אתו שק וגלגל מתכת מוחבא בתוכו, אמר: ידוע שהלודאים נותנים לאדם שמתכוונים להרוג לבקש בקשה אחרונה ביומו האחרון, וכל מה שמבקש מהן עושים לו, כדי שימחל על דמו. ביום האחרון אמרו לו: מה בקשתך? אמר להם: אני רוצה לקשור אתכם ולהושיב אתכם, וכל אחד מכם אכה אותו מכה וחצי עם השק. קשר אותם והושיבם. כל אחד מהם, כשהיכהו מכה אחת יצאה נשמתו וחרק שיניו, ונראה כמחייך (ולכן לא הבחינו חבריו שהוא מת), אמר (ריש לקיש) לו: אתה צוחק עלי? עדיין נשארה לך אצלי חצי מכה! הרג את כולם ויצא.

שאלות מנחות:

 • דמיינו את מראהו החיצוני ואת לבושו של ריש לקיש.
 • תארו את התכונה הבולטת באישיותו של ריש לקיש.

חלק שני- הפגישה עם ר’ יוחנן:

יומא חד הוה קא סחי רבי יוחנן בירדנא. חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה. אמר ליה: חילך לאורייתא! – אמר ליה: שופרך לנשי! – אמר ליה: אי הדרת בך – יהיבנא לך אחותי, דשפירא מינאי. קביל עליה. בעי למיהדר לאתויי מאניה – ולא מצי הדר. אקרייה ואתנייה, ושוייה גברא רבא (תלמוד בבלי, בבא מציעא פד ע”א)
תרגום: יום אחד היה רבי יוחנן שוחה בירדן. ראה אותו ריש לקיש וקפץ לירדן אחריו. אמר לו רבי יוחנן: כוחך לתורה! אמר לו ריש לקיש: יופיך לנשים! אמר לו רבי יוחנן: אם תחזור בך (תחזור בתשובה) אתן לך לאישה את אחותי, שהיא יפה ממני. קיבל עליו ריש לקיש ללמוד תורה, וכשבא לחזור להביא כליו, לא היה מסוגל לקפוץ חזרה. לימדו רבי יוחנן מקרא ומשנה, ועשהו חכם גדול.

שאלות מנחות:

 • מהי נקודת המפנה בחייו של ריש לקיש?
 • דמיינו את מראהו החיצוני ולבושו של ריש לקיש לפני קפיצתו לנהר ולאחר השינוי המשמעותי.
 • תארו את התכונה הבולטת באישיותו של ריש לקיש על פי מקור זה.

חלק שלישי- לאחר השינוי:

יומא חד הוו מפלגי בי מדרשא הסייף והסכין והפגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר מאימתי מקבלין טומאה משעת גמר מלאכתן ומאימתי גמר מלאכתן רבי יוחנן אמר משיצרפם בכבשן ריש לקיש אמר משיצחצחן במים א”ל לסטאה בלסטיותיה ידע אמר ליה ומאי אהנת לי התם רבי קרו לי הכא רבי קרו לי אמר ליה אהנאי לך דאקרבינך תחת כנפי השכינה חלש דעתיה דרבי יוחנן חלש ריש לקיש ((שם,שם)
יום אחד היו חלוקים בבית המדרש. הסייף והסכין והפגיון והרומח ומגל היד ומגל הקציר, מאימתי מקבלים טומאה? משעת גמר מלאכתן. ומאמתי גמר מלאכתן? רבי יוחנן אומר: משצירפם בכבשן (באש). ריש לקיש אומר: “משצחצחן במים”. אמר לו: שודד מבין במקצועו. אמר לו: “ומה הואלת לי ?שם רבי קראו לי, וכאן רבי קראו לי”. אמר לו: “הועלתי לך שקירבתיך תחת כנפי השכינה”. חלשה דעתו של רבי יוחנן. ונחלש (חלה) ריש לקיש.

שאלות מנחות:

 • מה מפריע לריש לקיש בתגובתו של ר’ יוחנן?
 • תארו את תכונותיו הבולטות של ריש לקיש מתוך מקור זה.
 • מה תחושותיו של ריש לקיש בנוגע לשינוי שעשה בחייו?
 • מה הייתם אומרים לריש לקיש לאחר שנחלש, לו הייתם ר’ יוחנן?

 

הפנמה: שיר

נקרא עם התלמידים את שירה של יונה וולך:

החיים שיש לך/ יונה וולך

הַחַיִּים שֶׁיֵּשׁ לְךָ
הֵם הַחַיִּים שֶׁחָיִיתָ
הַבֵּט אָחוֹרָה בַּהֲבָנָה
מְצָא אֶת נְקֻדַּת הַבְּרֵאשִׁית
הַבְּרִיאָה
בְּרָא אֶת עַצְמְךָ
זֶה הָעוֹלָם הַטּוֹב בְּיוֹתֵר
הַיָּחִיד
שֶׁתּוּכַל לִבְרֹא
כָּל זֶה מָצוּי בְּתוֹכְךָ
גַּלֵּה אוֹתוֹ
הַתְחֵל מֵהַתְחָלָה
הַבֵּט עַל חַיֶּיךָ
כְּעַל שִׁעוּר רַע
עַל מַה שֶׁהָיָה
כְּעַל עֹנֶשׁ
הַרְחָקָה
עֲמִידָה בַּפִּנָּה
נוֹקְאַאוּט בַּסִבּוּב הָרִאשׁוֹן
תַּקֵּן כְּאֶחָד שֶׁהִבְרִיא
כְּאֶחָד שֶׁחָלָה
.

 

נשאל:

 • איזה משפט בשיר יכול להיות כתגובה או כעצה לריש לקיש?

 • למה התכוונה המשוררת בביטוי “נקודת הבראשית”?

 • מה אתם יכולים לקחת מהשיר לעצמכם?

אסיף:

פתחנו במחשבות על שינוי שהתחולל אצלנו באופן אישי וניסינו לכתוב על התהליך שהוביל לשינוי. לאחר מכן למדנו על סיפור חייו של ריש לקיש החל מימיו כמנהיג שודדים עד לימיו כתלמיד חכם והתמקדנו בתהליך הפנימי המתחולל בקרבו. לבסוף קראנו את שירה של יונה וולך על הדרך בה היא מציעה להסתכל על החיים ועל האפשרות לתיקון בתוכם.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!