ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

הרב שמואל מוהליבר – חולם ולוחם

  • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
שיעור שני בסדרת שיעורים על דמותו של הרב שמואל מוהליבר. בשיעור זה נכיר במהפך ההסטורי המרגש שהרב מוהליבר ודורו חלמו עליו, ואנחנו חלק ממנו: המעבר מגלות לגאולה. נזהה את האקטיביות של הרב מוהליבר פורץ-הדרך, שפועל להגשמת החלום. נחווה את ההתמודדויות השונות בגיוס וחיבור שותפים להגשמת החלום (וערך האחדות). ננסה ללכת בדרכו של הרב מוהליבר, לחלום ולהגשים את חלקנו בקידום הגאולה השלמה.
פתיחה:

מאז יצאנו לגלות לאחר חורבן המקדש, יהודים לאורך הדורות ובכל התפוצות חלמו לשוב לציון. 

נפתח בסבב איסוף של משימת החקר על דור הסבים לפי אחת האפשרויות שהוצעו לעיל.

נתמקד בשאלה: מה היו הקשיים הכרוכים בעלייה לארץ?

מה אתם הייתם עושים לו הייתם במקומם?

אפשר להתבונן יחד במילות ‘שיר המעלות בשוב ה’ את שיבת ציון’ המוכר לתלמידים, או להביא שירים או מנהגים מעדות שונות שמשקפים את הכמיהה שהיתה לשוב לארץ.

משימת כתיבה: 

כל תלמיד יקבל דף ויכתוב מכתב קצר מדמיונו 

מסבא /סבתא שבגלות-אל הנכדים שגדלים במדינת ישראל העצמאית. 

שאלות הכוונה לכתיבה: מה הסבים יאחלו? מה יבקשו ממני? מה ירצו שאדע?  

אפשר לשתף במליאה בקריאת 2-3 מכתבים.

הצעה לפעילות חלופית: אפשר להשתמש ב”שיר השיירה” ולדבר מהיכן הגענו, ומה היו הקשיים שעולים בשיר כפתיח / סגיר עבור הקטע הזה בשיעור.

מפגש:

כעת נפגוש קטע מתוך מכתב שכתב הרב מוהליבר, שחי ופעל ברוסיה וברחבי העולם לפני שקמה מדינת ישראל:

הנה זה כאלפיים שנה הננו מקוים לביאת משיח צדקנו שיגאלנו מן גלותנו המרה ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ לארצנו, ושם נשב בטח שליו (=בבטחון ושלוה) ‘איש תחת גפנו ותחת תאנתו’. 
האמונה הזאת חזקה בלבנו והיא נחמתנו האחת בימי עניינו ומרודנו (=בימי הצרות והקשיים) הרבים. 
…אמונתנו ותקוותנו היא מאז וגם עתה, כי יבוא משיח צדקנו ויקבץ נדחי ישראל לארץ אבותיו, ותחת שהיינו נודדים בארצות זרים, נעים ממקום למקום, נשב אז בארצנו ונהיה לעם במלוא מובן המילה הזאת; ותחת היינו לחרפה ולשנינה (=בושה ולעג) בעיני העם- נהיה לכבוד ולתפארת ליושבי תבל. 
זאת היא אמונתנו ותקותנו הנובעות מדברי נביאינו וחכמינו ז”ל, ובהן מחזיק עמנו! 
(ברכת הרב מוהליבר לבאי הקונגרס הציוני הראשון).
התבוננות:

 

דיון קצר:

  • הרב מוהליבר מקווה לגאולה ולסיום הגלות. מה ישתנה בזמן הגאולה? ציינו לפחות 4 שינויים.
  • על מה השפיעה התקווה הזו?  – נתנה נחמה וחיזוק בימי הגלות הקשים.
  • האם היא התגשמה? הדגימו.

ב”ה זכינו שחלום הגאולה של הרב מוהליבר וכל הדורות שלפניו, התגשם ומתגשם בדורנו! 

 


להרחבה והעמקה

הרב מוהליבר הזכיר את דברי הנביאים המהווים תקווה ונחמה.

נבחר אחת מנבואות הגאולה המצויות בספרי הנביאים ונקרא יחד.

– נתבונן מה יהיה בזמן הגאולה לדברי הנביאים, ומה כבר התגשם ומתגשם בדורנו:

חסד, צדק ומשפט אמת, שלום בינינו ועם האומות ובטחון, קיום תורה ומצוות, א’י נותנת פירותיה, קיבוץ גלויות.

אפשר להיעזר באתר זה הממחיש את התגשמות נבואות הגאולה בימינו.


 

סיפור

נקרא את הסיפור “הגאולה מתחילה” .

  • מה אפשר ללמוד על המצב בארץ ישראל בתקופה של הרב מוהליבר?
  • איך הרב מוהליבר מתגייס למען היהודים שגרים בארץ?
  • איך הרב מהליבר בוחר לפרש את המציאות הקשה שהיתה בעקבות ‘סופות בנגב’?

 

אפשר ללמוד דרך הסיפור הזה, ומקורות חייו בשיעור הקודם, שהרב מוהליבר לא הסתפק בלחלום. הוא פעל הרבה להגשמת חלום הגאולה. חלום שבאותם הימים היא פורץ-דרך. 

לשם כך היה צריך לרתום את יהודי הגולה. בתחילה לתרומה כספית, ובהמשך לעלייה לארץ שהיתה כרוכה בקשיים וסכנות. 

 

הפנמה:

 

פעילות – ללחום למען החלום:

‘משחק רביעיות’

חלום הגאולה עוד לא התגשם במלואו בימינו – הגאולה עוד לא שלמה בלי בית מקדש, אחדות שלמה, שלום עולמי, השראת השכינה והנבואה ועוד…

התלמידים מתחלקים לקבוצות של 3-4 תלמידים. כל קבוצה מקבלת קבוצת כרטיסים (זהה לכל הקבוצות) בהם רשומים כל מיני ערכים ומרכיבים של גאולה.

שלב 1: הכרטיסים מונחים במרכז כקופה ועל כל תלמיד לשלוף בתורו קלף מתוך הקופה. אם בקלף כתוב ערך שחשוב בעיניו, הוא משאיר אותו אצלו. 

אם לא – מניח במרכז, והבא בתור יכול להשתמש בו. 

ניתן להחליף קלף נבחר לטובת קלף שנראה ‘חשוב’ יותר. 

המטרה היא להגיע למצב בו לכל תלמיד שני קלפים עם הדברים החשובים ביותר בעיניו בגאולה. (יוצא שיש קלפים שלא יגיעו לכל משתתף למרות שהוא מזדהה עם הכתוב בהם. בשלב זה עליו לבחור מבין מה ששלף באופן אקראי).

שלב 2: כל תלמיד מציג בפני חברי הקבוצה את שני הקלפים שבחר. בשלב זה הקבוצה צריכה לבחור יחד שני קלפים שחשובים להם ביותר כקבוצה. עליהם לנסות להגיע להסכמה משותפת מתוך דיון ושכנוע.

שלב 3: כל קבוצה תחשוב יחד מה הצעד הקטן הראשון שניתן לעשות כדי להתקדם להגשמת החלום?

אסיף: סיכום במליאה

כל תלמיד מקבל את דבריו האחרונים של הרב מוהליבר וקוראים יחד. 

מתוך מכתבו להרצל שנכתב יומיים לפני פטירתו ונחשב כצוואתו הרוחנית: 

“ידע עמנו את גדלו בעבר, וגדלו לא ביד חזקה ובחרב שלופה, כי אם בתורתנו הקדושה, ברוחו הכביר ובחייו הטהורים על אדמתו
ידע עמנו את מצבו בהווה, שלבד ממצבו החומרי ההולך ורע יום יום, עוד תורתו, מקור חייו, משתכחת ובנים רבים מתרחקים ממנו רחוק, רחוק; 
ידע עמנו את התקווה לעתיד מה היא; 
ידע כל אלה. 
ועלינו להודיעו, ללמדו, וייתן ידו ולבו לציון. 
כן, אחים נכבדים. עבודה רבה עוד לפנינו עלינו לעבוד ולעבוד בלי לאות ובלי הרף, עלינו לעבוד שכם אחד אחד בלי פרוד, באהבה גמורה ובאחדות שלמה”. 
ניתן לקרוא יחד ולהסביר את דברי הרב מוהליבר, לאורם נקיים דיון על המשחק, בו נתייחס לנקודות הבאות:
  • החשיבות של הבירור והחיבור האישי הייחודי של הערכים שלי בשביל לגייס ולרתום את חברי. מודעות לפער בין המצוי בהווה, לרצוי בעתיד.
  • האתגר וההזדמנות שיש בהשתייכות לקבוצה ובעבודה משותפת: מה היה קשה? במה תרמה לי העבודה המשותפת? כלים ומיומנויות נדרשות להתגייסות משותפת והתאחדות סביב ערך, קבוצה שבה יש חברים עם דעות שונות.

בשיעור הבא נכיר לעומק את התמודדויות השונות שחווה הרב מוהליבר כשרצה לרתום יהודים להגשמת חלום יישוב הארץ, ונלמד מדרכיו.

לסיום,

אפשר לבחור חלום כיתתי, שיהווה פרוייקט שיוצא לפועל בדרך להגשמת הגאולה השלמה 

הצעה נוספת לסיום:

מכתב מאיתנו לנכדים שלנו

מה נאחל להם? מה נבקש מהם? מה היינו רוצים שיידעו?

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!