ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

הנצי”ב מוולוז’ין – התמיכה בהתיישבות

 • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
שימו לב! כל המקורות לקוחים מתוך מאמרו של בצלאל לנדוי- הנצי"ב מוואלוזין במערכה למען ישוב ארץ ישראל וקדושתה. פורסם בתוך: ניב המדרשיה, כרך י"א (עמ' 251-277).
בשיעור זה נתבונן בהשקפתו של הנצי"ב על עלייה לארץ ותמיכה בהתיישבות. נעיין בדבריו על ארץ ישראל כמקום מאחד ולבסוף נדון בכוחו ללכת נגד הזרם ונתבונן בהליכה זו בחיינו.
לב השיעור: מאין הכוח ללכת נגד הזרם?

נפתח את השיעור במשחק- קווים על הלוח. 

(הערה למורה: המשחק מבוסס על “הניסוי של אש“).

נבקש מאחד התלמידים לצאת מחוץ לכיתה (נבחר תלמיד בעל ביטחון עצמי גבוה). בזמן הזה נצייר על הלוח 4 קווים לא שווים באורכם אך דומים. נאמר לחברי הכיתה שכשנשאל מהו הקו הארוך ביותר, יבחרו דווקא בקו אחר ולא בקו שהוא באמת ארוך ביותר.

נזמין את התלמיד לחזור לכיתה ונצייר על הלוח את הקווים. נשאל מהו הקו הארוך ביותר ונתבונן בתשובת התלמיד שהיה בחוץ ונפתח דיון על תשובתו.  במידה ויאמר תשובה כמו שאר חברי הכיתה, נשאל מדוע? מה גרם לו לא לומר על הקו הארוך ביותר שהוא הקו. במידה ואמר תשובה שונה מהכיתה, את התשובה הנכונה, נשאל מה גרם לו להביע דעה שונה מכולם, מה נתן לו את הכוח. נדון בכך שאנו בטוחים בדבר מסוים אנו מוכנים גם ללכת נגד הדעה הרווחת מתוקף אמונה וביטחון בו. 

כאשר מאמינים בדבר מה באופן חזק, הוא מעניק כוח ללכת בדרך אחרת מהמקובלת ומעניק משמעות לדרך זו. 

כפי שלמדנו בשיעור הקודם, הנצי”ב היה פעיל בתנועת “חובבי ציון”, תנועה שעודדה עלייה והתיישבות בארץ ישראל. תנועת חובבי ציון הייתה מורכבת מאנשים שונים ומגוונים, חלק מהאנשים היו שומרי תורה ומצוות כמו הנצי”ב. גם העולים לארץ היו מורכבים משומרי מצוות ושאינם שומרים. נתון זה גרם לרבנים שונים להתנגד לתנועת חובבי ציון ולא לתמוך בעלייה לארץ ובהתיישבות היהודית.  הנצי”ב, מתוקף אהבת הארץ וההבנה שיש כאן דבר ייחודי, בחר לתמוך ולעודד את מפעל ההתיישבות וכך אמר:

 “ועלינו להעיר ולהפיח רוח אהבת הארץ, ולמלא אחר רצון ה’, בכל אופן שיזדמן לפנינו, אם בפעולה חומרית, בעבודת האדמה, או בחרשת המעשה או במסחר, ואם בפעולה רוחנית, היינו הדפסת ספרים מועילים לעניין הנשגב, ואין לנו לחשוב מחשבות, כי ראוי היה הדבר הגדול הזה באופנים אחרים, כאשר מצויר בדעות בני האדם”.

בשיעור הקרוב נראה את נלמד את תפיסתו של הנצי”ב לגבי ארץ ישראל ונראה כיצד הוא הלך נגד הזרם הרבני של אותה תקופה. 

פתיחה:

נפתח את השיעור במשחק- קווים על הלוח. 

(הערה למורה: המשחק מבוסס על “הניסוי של אש“).

נבקש מאחד התלמידים לצאת מחוץ לכיתה (נבחר תלמיד בעל ביטחון עצמי גבוה). בזמן הזה נצייר על הלוח 4 קווים לא שווים באורכם אך דומים. נאמר לחברי הכיתה שכשנשאל מהו הקו הארוך ביותר, יבחרו דווקא בקו אחר ולא בקו שהוא באמת ארוך ביותר.

נזמין את התלמיד לחזור לכיתה ונצייר על הלוח את הקווים. נשאל מהו הקו הארוך ביותר ונתבונן בתשובת התלמיד שהיה בחוץ ונפתח דיון על תשובתו.  במידה ויאמר תשובה כמו שאר חברי הכיתה, נשאל מדוע? מה גרם לו לא לומר על הקו הארוך ביותר שהוא הקו. במידה ואמר תשובה שונה מהכיתה, את התשובה הנכונה, נשאל מה גרם לו להביע דעה שונה מכולם, מה נתן לו את הכוח. נדון בכך שאנו בטוחים בדבר מסוים אנו מוכנים גם ללכת נגד הדעה הרווחת מתוקף אמונה וביטחון בו. 

כאשר מאמינים בדבר מה באופן חזק, הוא מעניק כוח ללכת בדרך אחרת מהמקובלת ומעניק משמעות לדרך זו. 


כפי שלמדנו בשיעור הקודם, הנצי”ב היה פעיל בתנועת “חובבי ציון”, תנועה שעודדה עלייה והתיישבות בארץ ישראל. תנועת חובבי ציון הייתה מורכבת מאנשים שונים ומגוונים, חלק מהאנשים היו שומרי תורה ומצוות כמו הנצי”ב. גם העולים לארץ היו מורכבים משומרי מצוות ושאינם שומרים. נתון זה גרם לרבנים שונים להתנגד לתנועת חובבי ציון ולא לתמוך בעלייה לארץ ובהתיישבות היהודית.  הנצי”ב, מתוקף אהבת הארץ וההבנה שיש כאן דבר ייחודי, בחר לתמוך ולעודד את מפעל ההתיישבות וכך אמר:

 “ועלינו להעיר ולהפיח רוח אהבת הארץ, ולמלא אחר רצון ה’, בכל אופן שיזדמן לפנינו, אם בפעולה חומרית, בעבודת האדמה, או בחרשת המעשה או במסחר, ואם בפעולה רוחנית, היינו הדפסת ספרים מועילים לעניין הנשגב, ואין לנו לחשוב מחשבות, כי ראוי היה הדבר הגדול הזה באופנים אחרים, כאשר מצויר בדעות בני האדם”.

בשיעור הקרוב נראה את נלמד את תפיסתו של הנצי”ב לגבי ארץ ישראל ונראה כיצד הוא הלך נגד הזרם הרבני של אותה תקופה.


 

מפגש:

נקרא ביחד את דברי הנצי”ב:

“הסגולה השניה היא ההתאחדות של הרבה דעות שונות למרכז אחד, אשר היא תל תלפיות לכל פזורי עם ה’, הן במקומות מפוזרים, הן בדעות ששונות בהליכות עולם של ישראל, וזכינו שזה העניין של ישוב הארץ הוא הבריח התיכון, המבריח את ישראל מקצה העולם ועד קצהו, לדעת אחת בזה העניין, ובשעה שכל ישראל נאחדים נקראו כלם חברים.
וכמו שהיה בימי עזרא הסופר, שקיבץ איזה אלפים בבבל מכל סוגי בני אדם, גדולי תורה ויראי ה’, וגם מאותם האנשים, נושאי נשים נכריות, אשר היו מורגלים בחלול שבת, ולא ידעו את התורה כלל, כל אלה נתקבצו והכינו ישוב הארץ בערים, עד שאח”כ נתמלאה הארץ מבניה”

נסביר את הקטע ונבאר מילים קשות. הנצי”ב מסביר שאחד מן הכוחות שיש בארץ ישראל שהיא מהווה מקום של חיבור ואחדות. הנצי”ב מדמה את ארץ ישראל לבריח. בריח הוא מנגנון המצמיד שני עצמים או יותר זה לזה, כך שניתוקם מתאפשר רק באופן יזום בדרך שהמנגנון קובע.

התבוננות:

נחלק את התלמידים לעבודה בזוגות ונבקש מכל זוג לענות על השאלות הבאות:

 • מה הכוונה בדימוי הבריח?
 • מדוע לדעתכם בוחר הנצי”ב דווקא בדימוי זה?
 • האם הגעת אנשים שונים לארץ מקור של עוצמה או של חולשה? הסבירו
 • אילו אתם הייתם צריכים לבנות עיר, אילו יכולות/ כשרונות/ כוחות כל אחד מכם היה מביא עימו לתהליך הבניה? התבוננו בתשובתכם – האם הייתם יכולים לבנות את אותה עיר אילו היתם בונים לבד? מה היה חסר בעיר אילו הייתם בונים אותה לבדכם? 
 • איזו טענת ניתן לטעון כלפי המתנגדים לעליה לארץ? בססו את תשובתכם על דבריו של הנצי”ב.

נאסוף את תשובות התלמידים ונדון בתשובותיהם. נדגיש את המסר- ייחודה של ארץ ישראל הוא בכך שהיא מהווה גורם מאחד, כמקום שיש לו כוח מיוחד לאחד את כולם סביב מטרה משותפת, סביב חלום בניית הארץ. 

נשאל כיצד לדעתכם הגיבו רבנים אחרים לתפיסה זו של הנצי”ב? מה נתן לו את הכוח ללכת נגד הזרם ולעודד עליה לארץ?

נקריא את אחד מהקטעים הבאים של הנצי”ב בו הוא קורא לכולם, מכל סוגי בני ישראל,  לעלות ולהתיישב בארץ:

אפשרות א’:

“עלינו להתעורר לקול רצון ה‘, הנשמע מקצה העולם ועד קצהו, בכל מקום אשר אחינו מפוזרים שם, נדחים ונענים, לעשות מה שבידינו מעט או הרבה, ובכל סוגי בני ישראל, ועל המקובצים לעלות להושיב את א”י ולבנותה ולנטוע בה כל עץ מאכל”.

אפשרות ב’:

 “ראה ראינו כי היה ה’ את רוח עמו ישראל בכל חלקי תבל ומלואה, להושיב נחלות שוממות בארץ הקדושה, ולכונן שם מושבות לנידחי ישראל, וקול ה’ דופק על פתחי לבבנו לאמר, פתחו לי פתח בפעולתכם, כי הגיעה השעה, אשר לא יאמר עוד על א”י עזובה ואין דורש אותה”.
נסכם ונדגיש שהנצי”ב ראה בעלייה לארץ את רצון ה’, חלק מנבואת שיבת ציון. הוא מתאר את ה’ דופק על דלתינו בקריאה לקום ולעלות לארץ.  הוא ראה בארץ מקום השייך לכולם, בין השומרים מצוות ובין אם לאו. תפיסה זו ואמונה שזו הדרך, העניקה לו את הכוח ללכת נגד הזרם הרבני שבאותה התקופה, אשר התנגד להתיישבות בארץ. 
הפנמה:

הנצי”ב בוחר להשתמש בדימוי של מבריח עבור ארץ ישראל. 

נזמין את התלמידים לחזור לזוגות מהמשימה הקודמת ונבקש: 

 • חשבו על דימוי מתאים עבור ארץ ישראל.
 •  ציירו את הדימוי והניחו אותו במרכז הכיתה.

נזמין את התלמידים להתבונן בדימויים שבמרכז הכיתה ובכל פעם נבקש מתלמיד לבחור דימוי שמעניין אותו (לא דימוי שהוא צייר) ונבקש מהתלמיד שצייר את הדימוי להסביר אותו ואחר כך לבחור דימוי של תלמיד אחר וכך הלאה. 

לסיכום, נבקש מהתלמידים לשתף בחוויה שבה הם הלכו נגד הזרם ונשאל:

 •  האם היא הייתה חוויה שלילית או חיובית?
 • מה היו ההשלכות של הליכה נגד הזרם?
 •  מה העניק לכם את הכוח ללכת נגד הזרם?
אסיף:

פתחנו את השיעור במשחק המזמין התבוננות על הליכה נגד הזרם. לאחר מכן עיינו בדבריו של הנצי”ב על ייחודה של הארץ כמקום מאחד ומקרב. לבסוף חשבנו מהו הדימוי המתאים לארץ עבורינו והיכן הליכה נגד הזרם פוגשת אותנו. 

הערה למורה:

נציין שהנצי”ב ניסה מאוד להוביל את שמירת המצוות בכלל ומצווות התלויות בארץ בפרט וניסה לשכנע לא להקל ראש במצוות אלו. הוא הכיל את השוני וחשב שעל אף אי קיום המצוות יש להיות חבר בתנועת חובבי ציון ולעודד עליה לארץ אך בד בבד חתר לשמירה על המצוות ווקיום ההלכה כפי שניתן לראות בקטע הבא: 

“ועל דבר להרחיב חוג העסק בקרב ישראל, לא חדל אני להגיד למע”כ נ”י, כי רואה אני שלא זכיתי להנות עצה ותושייה בזה, ודעותי שונות ומבוטלות לדעת חברי, הגבאים הגאונים יצ”ו, כי מאז הנני חושב אשר אם נקדיש במעשינו סדרי הישוב, להנהיג בה מנהגי מצוות התורה, והיינו מרבים להביא מתנדבים להחזיק הישוב, כלשון הכתוב בנחמיה י”ב, כי שמחת יהודה על הכוהנים ועל הלוויים העומדים, והלוואי לא היינו מקילים בקדושת שביעית, ובלי ספק היה גם הנדיב ממלא אחרינו, אזי היה מוחזק בישראל כי א”י מקובצת היא עוד היום, ורוח התורה היא קיומה כמו קיום ישראל בעמים, אשר אך רוח התורה היא קיומם – – – ואז היה נמשכים המון עם ה’ לכלכל את האיכרים בשנה זו, ואין מעצור לה’ ועמו, לא כן עתה שנוהגים בה חול וטבע חו”ל, אזי רוב גדולי ישראל, הרבנים שי’ מהרהרים אחרינו, ובתר רישא גופא אזיל, והדברים עתיקים”.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!