ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

הלל הזקן, חלק ד’ – היחס לזולת

 • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
משחק
שימו לב! ראשי פרקים לשיעורים בסדרה: שיעור ראשון- רקע לדמותו של הלל. שיעור שני- מנהיגותו של הלל. שיעור שלישי- תפיסת עולמו. שיעור רביעי- היחס לזולת
שיעור זה הוא המשך ישיר לבירור תפיסת העולם הייחודית של הלל, הנלמדת דרך המחלוקת שלו עם שמאי. נפגוש ביטוי לתפיסות העולם השונות בשדה של היחס לזולת, ונכיר לעומק את הענווה של הלל הזקן שמהווה דוגמה לכל מנהיג ואדם.
לב השיעור: מהי ענוה?
פתיחה: תכונותיו של המנהיג- משחק

תרגיל מוביל – מובל:

נצא עם התלמידים למרחב גדול ומתוחם שמתאפשרת בו תנועה. נחלק את התלמידים לזוגות. כל זוג מקבל כיסוי לעיניים. אחד מבני הזוג מכסה את עיניו, ועל השני להוליך אותו במרחב ולהכיר לו את השטח ללא מילים דרך מישוש הליכה ותנועה. כעבור 5 דקות מתחלפים.

וריאציה נוספת לתרגיל: אפשר להפוך את המרחב הגדול למסלול מכשולים/מבוך שיוצרים על ידי חוטים מתוחים בין עצים/עמודים, והמוביל אמור להנחות את המובל לעבור בבטחה.

נעבד את החוויות:

 • איך היתה החוויה להיות מוביל? מה היא דרשה?
 • איך היתה החוויה להיות מובל? מה היא דרשה?

נרשום בצד הלוח את התכונות/הכלים שנדרשים מהמנהיג (המוביל) שיעלו התלמידים.

מפגש: מנהיגותו של הלל

נעבור ללימוד מדרש על התכונות הייחודיות בהנהגה של הלל.

במהלך הלימוד נזמין את התלמידים לשים לב:

 • איך מתבטאת ההובלה של הלל?
 • אילו תכונות נלוות אליה?
 • האם אלו תכונות שחשנו בהן בתרגיל?

נלמד ביחד את המדרש:

כדאי לקרוא בקול פעם אחת את המקור. לאחר מכן לקרוא שוב ולהסביר במילים שלכם כל משפט בנפרד. צורת קריאה זו מסייעת לכך שלא יישארו במקור ביטויים או מילים לא מובנים לתלמידים. יש לשים לב לבאר רק את המילים ולא  להשלים את הפערים המובנים בתוך המדרש.

תלמוד בבלי מסכת שבת דף ל עמוד ב
תנו רבנן: לעולם יהא אדם ענוותן כהלל, ואל יהא קפדן כשמאי.
מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה, אמרו: כל מי שילך ויקניט את הלל ייטול ארבע מאות זוז. אמר אחד מהם: אני אקניטנו.
אותו היום ערב שבת היה, והלל חפף את ראשו.
הלך ועבר על פתח ביתו, אמר: מי כאן הלל? מי כאן הלל? נתעטף ויצא לקראתו.
אמר לו: בני, מה אתה מבקש? אמר לו: שאלה יש לי לשאול. אמר לו: שאל בני, שאל!
מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות (עגלגלות)? אמר לו: בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שאין להם מילדות פקחות.
הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר: מי כאן הלל? מי כאן הלל? נתעטף ויצא לקראתו.
אמר לו: בני, מה אתה מבקש? אמר לו: שאלה יש לי לשאול. אמר לו: שאל בני, שאל!
מפני מה עיניהן של תרמודיין (בני תדמור, שם מקום) תרוטות? אמר לו: בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שדרין בין החולות.
הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר: מי כאן הלל? מי כאן הלל? נתעטף ויצא לקראתו.
אמר לו: בני, מה אתה מבקש? אמר לו: שאלה יש לי לשאול. אמר לו: שאל בני, שאל!
מפני מה רגליהם של אפרקיים (בני עמק הנילוס) רחבות? אמר לו: בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שדרין בין בצעי המים (ביצות).
אמר לו: שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתירא אני שמא תכעוס. נתעטף וישב לפניו. אמר לו: כל שאלות שיש לך לשאול, שאל.
אמר לו: אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל? אמר לו: הן.
אמר לו: אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל.
אמר לו: בני, מפני מה? אמר לו: מפני שאבדתי על ידך ארבע מאות זוז.
אמר לו: הוי זהיר ברוחך, כדאי הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז וארבע מאות זוז, והלל לא יקפיד.
התבוננות: תרגיל כתיבה ודיון- תכונות המנהיגות הייחודיות של הלל

הבנת המדרש

את לימוד המדרש נתחיל בשאלת שאלות, כלי מרכזי בהבנת מדרש:

כל זוג יכתוב חמש שאלות להלל וחמש שאלות לאיש הקנטרן (ברמת מידע חסר/הבנה/העמקה).

נאסוף את העבודה- כל זוג ישתף בשאלה אחת לכל דמות. את השאלה נכתוב על הלוח.

ניתן לתלמידים שמעוניינים לבחור בשאלה ולנסות לתת לה כיוון למענה.

שאלות לדוגמה:
 • איך הלל לא מעמיד את הקנטרן על מקומו, ולו בשביל כבוד הנשיאות?
 • מה משמעות דבריו בסיום?
 • האם הלל באמת מתכוון לדבריו ‘שאלה גדולה שאלת’?
 • מהיכן הסבלנות?
 • למה כל כך חשוב לקנטרן להכעיס את הלל?
 • מה משמעות שאלותיו?
דיון

נחזור לתרגיל ולמשימת ההתבוננות (שלב זה אפשר לערוך כדיון או לתת משימות כתיבה):

 • האם הלל לדעתכם נהג כמוביל?
 • איך הייתם מצפים שינהג אדם במעמדו במקרה כזה?
 • אילו תכונות מנהיגות והובלה מתגלות אצל הלל במעשה זה?
 • מה משמעות המשפט האחרון? “הוי זהיר ברוחך, כדאי הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז וארבע מאות זוז, והלל לא יקפיד.”

נאסוף תשובות מהתלמידים ונוסיף:

היינו מצפים שהלל יעמיד את המקניט על מקומו, ולו בשביל כבוד הנשיאות. בסבלנות של הלל למקניט מתגלות תכונות רבות של מנהיגות: ענווה, סבלנות, עין טובה. וגם תכונות ייחודיות של ראייה מעבר למעשים הגלויים, הקשבה מעבר למילים “מה אתה מבקש”, כבוד גדול לאדם שמולו, הלל שומע את הקול הפנימי של האדם. מראה לו ששאלתו גדולה, ואז יש מקום לתשובה.

במשפט האחרון “כדאי הוא הלל” הלל לא מקטין את ערכו ומודע אליו “כדאי הוא”. עם זאת הוא לא מתגאה בכוחותיו אלא מוביל דרכם את המקניט להבנה ולימוד. מעניין לשים לב שהלל מדבר  על עצמו בגוף שלישי: “כדאי הוא הלל”, “והלל לא יקפיד” (במקום “כדאי אני”, “אני לא אקפיד”) ייתכן שצורת דיבור זו מדגישה את זה שאסור לו ליפול לכעס בגלל תפקידו ומעמדו.

ראינו שההובלה של הלל במעשה עם הקנטרן התבטאה בהנהגה של עצמו, של הסיטואציה ושל הקנטרן.

נשאל את התלמידים:

 • האם לדעתך הלל באמת לא כעס?
 • האם הסבלנות והענווה שמגלה- מולדות או בחיריות?
 • מה המפתח לעמידה של הלל מול המקניט, איך הוא לא נפל לכעס?

נאסוף את התשובות ונוסיף:

ייתכן, שבהתאם למשפט הראשון של המדרש, “לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל” הענווה היא המפתח לעמידה מול הכעס. הלל מוכן לוותר על כבודו ועל כבוד הנשיאות בשביל להראות שאדם יכול לשלוט בכעסו.

נמשיך לשאול:

 • איך אפשר להיות ענוותן כהלל?

נאסוף תשובות מהתלמידים ונוסיף:

למען ערך/תפקיד/ מטרה נעלה הענווה של האדם גדלה.

ענוה יכולה גם להתבטא ביכולת להתבונן מעבר להתנהגות של האדם שמולי, לנסות להקשיב ולהבין מה הוא באמת צריך.

הפנמה: דיון ועבודה בזוגות- איך אפשר להיות בענווה?

התחלקו לזוגות. אחד מבני הזוג משתף במקרה שבו כעס/ היה חסר סבלנות. מנסים לחשוב יחד האם ואיך אפשר להתמודד עם הכעס בעזרת הענוה, דרכו של הלל. מה זה דורש מאיתנו?

אפשר לבקש לשתף את הכיתה במסקנות השיח.

אסיף:

למדנו בשיעור על חשיבותה של תכונת הענוה כחלק מתכונותיו של המנהיג. בתחילת השיעור בדקנו בעצמנו איזו תכונות חשובות למנהיג. בהמשך למדנו את הסיפור על הלל והקנטרן בערב שבת. העמקנו בהתנהגותו של הלל וניסינו להבין איזה תכונות אפשרו לו להתנהג בצורה כל כך סבלנית, ואפשרו לו להתגבר על הכעס. הבנו שהענווה הגדולה של הלל מאפשרת לו למחול על כבודו, ולהתגבר על הכעס, ואף לראות בצורה יותר עמוקה את העומד מולו.

בסיום השיעור ניסינו לחשוב בעצמנו- מה יעזור לנו להתגבר על הכעס\חוסר סבלנות?

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!