ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

הלל הזקן, חלק א’.

 • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
תצוגת כיתה מלאה
הלל הזקן, חלק א’.
לב השיעור
פתיחה
רקע כללי
מפגש
התבוננות
הפנמה
אסיף
שימו לב! ראשי פרקים לשיעורים בסדרה: שיעור ראשון: רקע לדמותו של הלל שיעור שני: הנהגה. שיעור שלישי: תפיסת עולם שיעור רביעי: יחס לזולת
שיעור ראשון בסדרה על דמותו של הלל הזקן. בשיעורים נלמד על דמותו המופלאה של הלל הזקן ונשים דגש על מידת הענווה שבלטה באישיותו. דרך קורות חייו, הדרכותיו ופועלו, ננסה ללמוד ממנו מהי ענווה אמיתית, ואיך אפשר ללכת בדרכיו.
לב השיעור: מהי חשיבותו של העמל?
פתיחה: רקע כללי

נקרא את המכתב הבא וניעזר בו כדי להבין את הרקע ההיסטורי מתוכו צומח הלל הזקן:

“כבר 500 שנים שאנחנו פה מאז שחזרנו מגלות בבל לאחר חורבן בית ראשון. תודה לא-ל כבר שכחנו איך הם חיים ללא מקדש. שכחנו מהי גלות… לא כל כך מהר שכחנו מהן רדיפות וצרות:
היוונים רדפו אותנו שנים ארוכות. אבל הקב”ה הצילנו גם מידם, וכבר 100 שנה לערך עברו מאז נס חנוכה שסיים את שלטון היוונים. יהודה המכבי טיהר את המקדש, התחדשה עצמאות ישראל וקמה ממלכת החשמונאים שהנהיגה את העם כשמונים שנה. כבר קיווינו בזכות החשמונאים שהנה ונוכל להסיר מעלינו את השעבוד למלכויות זרות, והנה לפני 20 שנה בא פומפיוס הרומאי וכבש את ירושלים אחר כך הכתיר את הורדוס האדומי למלך מטעמו. אוי… על הורדוס יש הרבה מה לספר. יש לו זכויות בחידוש בניית בית המקדש שהפך ליפה ומרשים ביותר “מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו”, אבל לצד זכויותיו ישנן מגרעות רבות ביניהן אכזריות והרג (גם בקרב משפחתו), התנכלות לסנהדרין, רודנות, ורדיפת בית חשמונאי שקדמו לו במלוכה.
המנהיגים הרוחניים שלנו היום הם הלל ושמאי. הלל הוא נשיא הסנהדרין ושמאי אב בית דין. לפניהם היו עוד זוגות של מנהיגים ואלה מהווים לנו מקור כח ומורים לנו דרך בלימוד תורה, בפסיקת הלכה, בקניית מידות והנהגות ובעיצוב תפיסת עולם…”
את המכתב יכול ללוות ציר משורטט על הלוח או מצולם לתלמידים אפשר להנחות אותם לעקוב אחרי הציר תוך כדי הדברים.

ציר זמן לדוגמה:1

נפתח וניתן רקע כללי:

בשיעור זה נלמד את הרקע לתקופתו של הלל ונמקם אותו על ציר הזמן ההיסטורי ועל ציר השתלשלות התושב”ע. נתחיל להכיר את דמותו דרך אמירות על אישיותו וכוחותיו, נלמד מדרש על ראשית דרכו עם דגש מיוחד על עמלו ומסירות נפשו.

הלל הזקן חי כמאה שנה לפני חורבן הבית השני תחת שלטונו של הורדוס. עלה מבבל בגיל ארבעים, היה עני מרוד ולמד במסירות נפש ומתוך עוני רב. לאחר לימוד ושימוש של גדולי הדור שמעיה ואבטליון, מונה לנשיא הסנהדרין. לצדו כאב בית הדין כיהן שמאי.

מצאצאי דוד מצד אימו, הקים את שושלת הנשיאות שנמשכה 15 דורות אחריו.

הלל ושמאי היו שונים זה מזה באופיים. הלל קיבל כל אחד בסבלנות אין קץ ופתח את שערי בית המדרש בפני כל המבקש ללמוד. שמאי לעומתו, הקפיד על הלומדים ועל הדרישות הגבוהות מהם. את תכונותיו הוריש הלל לבית מדרשו, שנקראו: “בית הלל” שהיו עלובים ונוחים. גדולתו של הלל, אופיו ושיטתו השפיעו רבות על התורה שבעל פה שבידינו. בין הלל ושמאי היו רק מחלוקות ספורות, אך תלמידיהם בית שמאי ובית הלל שהמשיכו את תפיסתם מוזכרים כחולקים במאות מחלוקות תנאיות. בשיעורים הקרובים נעמוד על דמותו של הלל הזקן, וכן על דרכו של שמאי, ובתיהם.

נפתח וניתן רקע כללי:

בשיעור זה נלמד את הרקע לתקופתו של הלל ונמקם אותו על ציר הזמן ההיסטורי ועל ציר השתלשלות התושב”ע. נתחיל להכיר את דמותו דרך אמירות על אישיותו וכוחותיו, נלמד מדרש על ראשית דרכו עם דגש מיוחד על עמלו ומסירות נפשו.

הלל הזקן חי כמאה שנה לפני חורבן הבית השני תחת שלטונו של הורדוס. עלה מבבל בגיל ארבעים, היה עני מרוד ולמד במסירות נפש ומתוך עוני רב. לאחר לימוד ושימוש של גדולי הדור שמעיה ואבטליון, מונה לנשיא הסנהדרין. לצדו כאב בית הדין כיהן שמאי.

מצאצאי דוד מצד אימו, הקים את שושלת הנשיאות שנמשכה 15 דורות אחריו.

המורה יתלה על הלוח/יצייר דמות של אדם שמייצגת את הלל.

הכיתה תתחלק לארבע קבוצות. כל קבוצה תקבל מקור אחד ותבצע את המשימות:

 1. כתבו אילו מאפיינים של הלל מתבטאים במקור זה?
 2. ציירו וגזרו פריט שיסמל את המאפיין ותלו על ה’דמות’ שמייצגת את הלל.

 

גדולתו של הלל בתורה, ומסירות נפשו ללימוד תורה:

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנז
“ומשה בן מאה ועשרים שנה” (דברים לד, ז), זה אחד מארבעה שמתו בן מאה ועשרים שנה ואלו הם: משה, והלל הזקן, ורבן יוחנן בן זכאי, ורבי עקיבה. …הילל הזקן עלה מבבל בן ארבעים שנה, ושימש חכמים ארבעים שנה, ופירנס את ישראל ארבעים שנה.
תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כ עמוד א
שבתחילה כשנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה,
חזרה ונשתכחה עלה הלל הבבלי ויסדה,
חזרה ונשתכחה עלו רבי חייא ובניו ויסדוה.
מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק טז הלכה ז
אמרו עליו על הילל שלא עזב דברי חכמה שלא למדה, אפילו כל הלשונות, אפילו שיחת הרים וגבעות ובקעות, שיחת עצים ועשבים, שיחת חיות ובהמות, שיחת שדים ומשלות, הכל למד.
כל כך למה? משום: “ה’ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר” (ישעיהו מב, כא).
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מח עמוד ב
פעם אחת היו מסובין בעליית בית גוריא ביריחו. נתנה עליהן בת קול מן השמים ואמרה:
יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו, אלא שאין דורו ראוי לכך.
נתנו עיניהם בהלל הזקן. וכשמת, הספידוהו: הי חסיד, הי עניו, תלמידו של עזרא.

נאסוף את התשובות, ‘נתלה’ את הפריטים על הדמות.

 1. ננסה להגדיר מאפיינים בולטים שחוזרים על עצמם בכל הציטוטים (ניתן לראות שלצד גדולתו של הלל: מודגש אצלו יסוד הלמידה: שימש חכמים 40 שנה, למד חכמות, תלמידו של עזרא).
 2. ננסה לתת דגש על העמל בדרכו של הלל.

נפתח וניתן רקע כללי:

בשיעור זה נלמד את הרקע לתקופתו של הלל ונמקם אותו על ציר הזמן ההיסטורי ועל ציר השתלשלות התושב”ע. נתחיל להכיר את דמותו דרך אמירות על אישיותו וכוחותיו, נלמד מדרש על ראשית דרכו עם דגש מיוחד על עמלו ומסירות נפשו.

הלל הזקן חי כמאה שנה לפני חורבן הבית השני תחת שלטונו של הורדוס. עלה מבבל בגיל ארבעים, היה עני מרוד ולמד במסירות נפש ומתוך עוני רב. לאחר לימוד ושימוש של גדולי הדור שמעיה ואבטליון, מונה לנשיא הסנהדרין. לצדו כאב בית הדין כיהן שמאי.

מצאצאי דוד מצד אימו, הקים את שושלת הנשיאות שנמשכה 15 דורות אחריו.

הלל ושמאי היו שונים זה מזה באופיים. הלל קיבל כל אחד בסבלנות אין קץ ופתח את שערי בית המדרש בפני כל המבקש ללמוד. שמאי לעומתו, הקפיד על הלומדים ועל הדרישות הגבוהות מהם. את תכונותיו הוריש הלל לבית מדרשו, שנקראו: “בית הלל” שהיו עלובים ונוחים. גדולתו של הלל, אופיו ושיטתו השפיעו רבות על התורה שבעל פה שבידינו. בין הלל ושמאי היו רק מחלוקות ספורות, אך תלמידיהם בית שמאי ובית הלל שהמשיכו את תפיסתם מוזכרים כחולקים במאות מחלוקות תנאיות. בשיעורים הקרובים נעמוד על דמותו של הלל הזקן, וכן על דרכו של שמאי, ובתיהם

אחד הדברים הבולטים בדמותו של הלל הוא ההתייחסות שלו לעמל- הלל לא חשש להתאמץ על מנת להשיג דברים..

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק טז הלכה ז
אמרו עליו על הילל שלא עזב דברי חכמה שלא למדה, אפילו כל הלשונות, אפילו שיחת הרים וגבעות ובקעות, שיחת עצים ועשבים, שיחת חיות ובהמות, שיחת שדים ומשלות, הכל למד.
כל כך למה? משום: “ה’ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר” (ישעיהו מב, כא).

אפשר להרחיב את ההתייחסות לעמל של הלל באופן הבא:

נתלה תעודות שונות על הלוח: רישיון, תעודת נישואין, תעודת בגרות, תואר ועוד

נדון עם התלמידים:

 • האם מבין התעודות הללו יש יעדים שהם רוצים בהם
 • מה הדרך להשיג תעודות אלה? יעדים רבים דורשים עמל מתמשך שלנו: כבר מגיל התיכון אנחנו עמלים בשביל להשיג תעודת בגרות, חוסכים כסף ולומדים כדי להשיג רישיון, מבררים שאיפות ועמלים על המידות ועל הקשרים שלנו כדי לבחור בן זוג
 • מה החשיבות של העמל בדור האינסטנט‘?
מפגש: הלל בבית המדרש

נמשיך בהיכרות עם דמותו של הלל דרך מדרש אגדה.

*בכיתות בהם לא מורגלים בלימוד מדרש כדאי שהמורה ייתן הקדמה קצרה למאפייני המדרש ודרך לימודו. [סיפורי מעשי חכמים, הם סוג של סיפורים מתוך ספרות המדרש. אלו סיפורים שמתארים אירועים שקרו לחכמים בזמן המשנה והתלמוד. במרכזם של סיפורים אלו עומדת עלילה שמתארת את מעשים וקונפליקטים אנושיים, במטרה ללמוד מהם ערכים רוחניים ומוסריים. לפעמים הסיפור מכיל מספר רבדים, וירידה לעומק הסיפור, מעמידה אותנו מול שאלות ערכיות נוספות.

כדאי לקרוא בקול פעם אחת את המקור. ולאחר מכן לקרוא שוב ולהסביר במילים שלכם כל משפט בנפרד. צורת קריאה זו מסייעת לכך שלא יישארו במקור ביטויים או מילים לא מובנים לתלמידים. יש לשים לב לבאר רק את המילים ולא  להשלים את הפערים המובנים בתוך האגדה.

תלמוד בבלי מסכת יומא דף לה עמוד ב
אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטרעפיק [=מטבע קטן].
חציו היה נותן לשומר בית המדרש, וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו.
פעם אחת לא מצא להשתכר, ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס.
עלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי אלקים חיים מפי שמעיה ואבטליון.
אמרו: אותו היום ערב שבת היה, ותקופת טבת היתה, וירד עליו שלג מן השמים.
כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון:
“אבטליון אחי! בכל יום הבית מאיר, והיום אפל, שמא יום המעונן הוא?”
הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה. עלו ומצאו עליו רום שלש אמות שלג.
פרקוהו, והרחיצוהו, וסיכוהו, והושיבוהו כנגד המדורה.
אמרו: ראוי זה לחלל עליו את השבת.
התבוננות: עיון במדרש

(בכיתה שמתאים אפשר לערוך קודם לימוד בחברותות על פי שאלות הדיון)  :

 • נעלה לדיון את השאלות:
 • א. מה ניתן ללמוד מהמדרש על דמותו של הלל? (עני, עמל לפרנסתו, חשוב לו לימוד התורה: מוכן להשקיע חצי ממשכורותו, לא מוותר למרות שלא נותנים לו להיכנס ולמרות הקור, דבק בתלמידי חכמים עד כדי מסירות נפש, עניו: מתעקש אבל לא נכנס לעימות בשל כך אלא מוצא פתרון עוקף).

*אפשר בשלב זה לבקש מתלמיד שיוסיף פריטים או איורים מתוך התכונות שעלו, על ה’דמות’ של הלל שתלויה על הלוח.

לפרטים רבים במדרש אגדה ישנה משמעות סמלית:

 • ב. מה משמעות הזמן? (ערב שבת (קדושה) , טבת (פרט ריאליסטי-קור, לילות ארוכים,חושך), עלה עמוד השחר (מזכיר את סיום המאבק של יעקב עם המלאך- מדגישהתמודדות ו’ניצחון’, מציין לפי רבן גמליאל במשנה את סוף זמן ק”ש של ערבית- סיום  הלילה והחשכה).
 • ג. מה משמעות המקומות הנזכרים? בית המדרש (מקום מוגן, בית ללימוד תורה, מתואר כמקום מאיר וחם, יושבים בו תלמידי חכמים גדולים). פי הארובה (הלל נמצא בחיבור בין חוץ לפנים, בין למעלה ללמטה, מתאפשרת רק  שמיעה- לימוד עמוק יותר, שמיעה פנימית יותר מראייה, “נעשה ונשמע”).

יש ניגודיות חזקה בין שני המקומות. בעיקר בולט הניגוד בין חום וקור ובין אור וחושך הניגוד מדגיש את מסירות נפשו של הלל.

נסמן עם התלמידים את מוטיב העלייה, שמופיע שלוש פעמים בהקשר של המקום והזמן:

 1. עלה ונתלה וישב על פי ארובה
 2. כשעלה עמוד השחר
 3. עלו ומצאו עליו

המוטיב מופיע בכל אחד משלבי הסיפור ומדגיש את רצונו של הלל להתעלות “כדי שישמע דברי אלוקים חיים”, את ה’עליונות’ של דמותו על יושבי בית המדרש במסירות נפשו.

באופן מנוגד למוטיב העלייה מופיעה ירידת השלג שמעצימה את מסירות הנפש של הלל עד כמעט מוות תחת השלג. ו’פריקתו’ מהגג שהיא בעצם חזרתו לכתלי בית המדרש וקבלת הכרה והערכה למעשהו וגדולתו: ” ראוי זה לחלל עליו את השבת.” (כדאי להדגיש שלפי ההלכה בוודאי על כל אדם צריך לחלל שבת במקרה כזה, משמעות האמירה היא הכרה במעלתו הייחודית ש’מצדיקה’ חילול זה מעבר למקרה רגיל).

הפנמה: ללמוד מתכונותיו של הלל
 • התבוננו בתכונות שאספנו מתוך המקורות והסיפור. איזו מהן היית רוצה לאמץ/ לחזק אצלך?
 • למדנו מהלל הזקן שגדולה מושגת על ידי עמל: מה אתה מוכן לעשות בשביל להשיג/לחזק אצלך את התכונה הזו?
אסיף:

למדנו את הרקע לתקופתו של הלל, מיקמנו אותו על ציר הזמן ההיסטורי ועל ציר השתלשלות התושב”ע. התחלנו להכיר את דמותו דרך אמירות על אישיותו וכוחותיו, למדנו מדרש על ראשית דרכו עם דגש מיוחד על עמלו ומסירות נפשו. ניסינו לחשוב איזה מתכונותיו היינו רוצים לאמץ, וכיצד ניתן לעשות זאת.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!