ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

הלוואה

 • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
תצוגת כיתה מלאה
הלוואה
לב השיעור
פתיחה
מפגש
לימוד - הלכות לווה
התבוננות
דיון - צדקה ובושה
הפנמה
אסיף
שימו לב! נושא העצמאות הוא נושא אחד מתוך נושאים רבים שניתן היה להתמקד בהם (כמו חשיבות עשיית מצוות שבין אדם לחבירו מתוך הזדהות נפשית, זהירות בממון הזולת, קדימות אדם קרוב לאדם רחוק, ועוד).
לאחר לימוד כללי של כל הלכות הלוואה, נתמקד במערך זה בערך העצמאות העולה משתי ההלכות הראשונות אודות חשיבות הבאת העני למצב שלא יצטרך לבריות, ואודות עדיפות ההלוואה על הצדקה. בהמשך נתבונן במשמעות העצמאות בחיינו.
לב השיעור: מה עדיף, הלוואה או צדקה?
פתיחה: תמונה - הלוואה

נקרין תמונה של אדם המעניק כסף לאדם אחר ונשאל:

 • מה זו הלוואה?
 • מתי אדם נזקק לה?

הלוואה היא עסקה בה אדם או גוף משפטי נותן סכום כסף לאדם או גוף אחר, לתקופה מוגבלת בזמן, לפי תנאים שנקבעים מראש.

מפגש: לימוד - הלכות לווה

נחלק לתלמידים דף המכיל את הפסוקים המהווים רקע להלכות “לווה”. נבאר מילים קשות ונבקש מהתלמידים לסמן בדף כל פסוק שמוזכר בהלכה, וכן להגדיר בלשונם את ההלכה או העיקרון הנלמדים מהפסוק.

יתכן שחלק מהמושגים בפסוקים יהיו טעונים הסבר קצר. אין צורך להאריך, אולם חשוב לבאר את מה שחיוני להבנת הפסוקים. נתייחס כאן לשלשה מילים ומושגים:

 1. מושג הנשך – הלוואה בריבית: מעבר להסבר הבסיסי ניתן להתייחס גם לכך שהלוואה בריבית היא עסק כלכלי, והלוואה בלי ריבית היא פעולה של גמילות חסד).
 2. שמיטת כספים: מחיקת החובות בסוף השנה השביעית.
 3. העבטה: מילה שמשמעותה לפי ההקשר בהלכה היא הלוואה

נקרא יחד את ההלכות ונבאר את הטעון הסבר. לאחר מכן נציע לתלמידים לחלק את ההלכות לקבוצות – לפחות שתיים, לסמן כל קבוצה באופן שונה, ולתת כותרת לכל קבוצה. הקבוצות אינן חייבות להיות דומות בגודלן!

את הקריטריונים לחלוקה יבחר התלמיד. דוגמאות אפשריות: עשה ולא תעשה, הלכות הפונות ללווה ולמלווה, הלכות לפני ההלוואה ואחרי ההלוואה.

נשתף באופני החלוקה השונים.

בהסברת הנימוק בהלכה ב’ ‘שזה נצרך לבריות וזה לא הגיע למידה זו’ נעסוק בשלב הבא, ובשלב זה ניתן להשאיר את העניין פתוח.

להעמקה:

ביחס להלכה קנט א “מצוות עשה להלוות לעניי ישראל, שנאמר אם כסף תלוה את עמי את העני עמך. יכול רשות, תלמוד לומר העבט תעביטנו וגו'”, נשאל:

 • מדוע אם כן מנסחת התורה בספר שמות את המצווה בלשון של רשות?

להבנת הדבר נעיין בדברי המהר”ל:

 יש לפרש מה שכתב לשון אם אע”ג דחובה הם מפני שאם יעשה מחובה כאילו מקיים גזירת המלך אין הדבר לרצון לקב”ה וצריך שיעשה מרצונו… כי צריך שיהיה מצוות הלואה מרצונו בלב טוב כדכתיב בנתינה ולא ירע לבבך.
 • נסה לפרש את המילים ‘בלב טוב’ בלשוננו.
 • מדוע דוקא במצוות ההלוואה מודגשת חשיבות עשייתה מרצון ובלב טוב?
התבוננות: דיון - צדקה ובושה

נדון:

 • מהי המטרה של אדם הנותן צדקה בדרך כלל?
 • כעת נעיין בסימן קכח ב – האם תשובתנו תואמת את הכתוב שם?

נשים לב שבמדרגה העליונה ביותר של הצדקה, המטרה איננה לספק לעני את הצרכים המיידיים, אלא להביא לכך שלא יצטרך לבריות, כלומר להביאו לעצמאות כלכלית.

לאחר ששמנו לב לכך, נעיין בנימוק שכותב המקור חיים בהלכה ב’ לעדיפות ההלוואה על הצדקה:

“שזה נצרך לשאול וזה עדיין לא הגיע למידה זו”.
 • מה פירוש נימוק זה?

פירוש זה מבואר על ידי ה’פרישה’, רבי יהושע פולק, תלמיד הרמ”א שחי בפולין לפני כ – 450 שנה, וכתב את אחד הפירושים המרכזיים על השולחן ערוך:

“דבהלואה אף על גב דמקוה שיחזור וישלם לו מעותיו, יש לו שכר יותר ממה שיתן דרך צדקה לעני אחר על דעת שלא יקבל ממנו תשלומין עוד. ומטעם שבזו ההלואה עושה שתי מצות: שמחיה העני, וגם גורם שלא יתבייש אותו העני לבא לידי שאלת צדקה. מה שאין כן בנתינת צדקה, שאף אם מחיה נפש העני – מכל מקום לא קיים המצוה לגרום שלא יתבייש העני, שהרי כשמקבל ממנו הצדקה כבר בא לידי בושה ונצרך לשאול”.

כלומר: שנתינת הלוואה מונעת מצב שבו העני יגיע לידי בושה.

נשים לב למכנה המשותף של שני הסעיפים: הבאת העני לעצמאות כלכלית היא המטרה החשובה ביותר של ההלוואה (או הצדקה); כמו כן, אדם שאינו עצמאי – כלומר תלותי באחרים – חש בושה, ומניעת בושה זו היא הסיבה לעדיפות ההלוואה על הצדקה.

לאחר עיון זה נבקש מהתלמידים לסמן את כל ההלכות שהמכנה המשותף להן הוא מניעת הבושה מהעני, או הבאתו לעצמאות והוצאתו ממעגל העוני והתלות.

הפנמה: כתיבה - עצמאות

נבקש מכל תלמיד שיענה לעצמו על שלש השאלות הבאות:

 • מי אתה מכיר בסביבה שלך, הרחוקה (שכונה, בית ספר, ישוב) או קרובה, שאינו עצמאי באופן מלא (מנטלית, כלכלית, אדם מבוגר, משפחה מטופלת בילדים רבים, וכדו’), ומה יכול לסייע לו להיות יותר עצמאי”? כיצד אתה וחבריך יכולים לסייע לאדם זה להיות יותר עצמאי.
 • חשוב על שלש דוגמאות לדברים בהן אתה פועל עצמאית.
 • חשוב על שלש דוגמאות לדברים בהם עדיין אינך עצמאי.
 • האם יש דבר שהיית רוצה להיות בו יותר עצמאי ממה שהינך היום.

נזמין לשיתוף בחד מהסעיפים.

אסיף:

פתחנו בתמונה ולמדנו מהי הלוואה. דרך הלכות לווה למדנו על משמעותה הגדולה של מצווה זו בכדי לייצר חברה עצמאית שעומדת על רגליה ולא חברה נזקקת חסרת כל. סיימנו בכתיבה על מהות העצמאות ועלהעצמאות האישית שלנו.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!