הכניסיני תחת כנפך – ביאליק

מחשב יצירה
שימו לב! שיעורי ספרות באתר לב לדעת נכתבו על ידי מורים ומדריכים מנוסים ועיקרם הם הצעות הפנמה והשראה. על כל מורה להפעיל שיקול דעת לגבי הוראת התכנים. מאמרים מוסמכים לתכני הבגרות מופיעים רק באתר הרשמי של מפמ"ר ספרות בחמ"ד ד"ר טלי יניב
נלמד את השיר 'הכניסני תחת כנפך' של ביאליק, נדון בדמותה של נמענת השיר, בציפיות של הדובר ממנה, ובתפיסתו על מהי אהבה.
לב השיעור: מה זאת אהבה?
??
פתיחה: יצירה- דימוי לאהבה

נחלק לתלמידים פלסטלינה ונבקש מהם ליצור משהו שמבטא אהבה – זה יכול להיות בצורת סמל, דימוי או כל צורה שתעלה בדעתם. בשלב זה כל אחד יציג ויסביר את יצירתו. מן הסתם יהיו ציורים רבים, סמלים ודימויים שונים זה מזה.

מפגש: אל מי פונה הדובר?

נחלק את מילות השיר “הכניסיני תחת כנפך” של ביאליק”, ונשמיע את הלחן של אריק איינשטיין (הוא ידוע ופחות רגשי ולכן טוב להתחלת הדיון)

הכניסיני תחת כנפך / ביאליק
הכניסיני תחת כנפך
והיי לי אם ואחות
ויהי חיקך מקלט ראשי
קן תפילותי הנידחות.
ובעת רחמים בין השמשות
שחי ואגל לך סוד יסורי
אומרים יש בעולם נעורים
היכן נעורי?
הכניסיני תחת כנפך…
ועוד רז אחד לך אתוודה
נפשי נשרפה בלהבה
אומרים אהבה יש בעולם
מה זאת אהבה…
הכניסיני תחת כנפך…
הכוכבים רימו אותי
היה חלום אך גם הוא עבר
עתה אין לי כלום בעולם
אין לי דבר.
הכניסיני תחת כנפך…
 • ביאליק שואל “מה זאת אהבה?” מהי ההרגשה העולה בשיר ביחס לאהבה? צטטו ביטויים מהשיר כדי להוכיח את עמדכם.
 • האם אתם יכולים לענות במקומו לפי מה שעולה מהשיר? האם זה דומה או שונה מהדימויים שעלו בכיתה? (מן הסתם זה יהיה שונה כי הוא חש יאוש ומרירות, ואני מקווה שהם רואים את האהבה בצורה אופטימית)

כאשר הם יביאו ציטוטים מן השיר אפשר יהיה להזכיר גם כמה אמצעים אומנותיים המדגישים את הרגשתו הקשה של המשורר כגון:

 1. שאלות רטוריות – “היכן נעורי?”, “מה זאת אהבה?”.
 2. מטאפורה – “נפשי נשרפה בלהבה”.
 3. האנשה – “הכוכבים רימו אותי”.
 4.  חזרה – “אין לי כלום.. אין לי דבר”.

נשאל-

 • אל מי פונה הדובר בשיר ומהן ציפיותיו מהנמענת?

הבית הראשון של הכניסני תחת כנפך ביאליק כאמור פונה אל דמות נשית הבאה לידי ביטוי במטאפורה של הציפור בעלת הכנף שבכוחה לגונן עליו. בשלב זה לא ידוע זהותה של הדמות הנשית והיא יכולה להיות אם (ואז הבקשה לחסות תחת כנפה יכולה להתפרש כבקשה לחזור אל ימי הילדות התמימים והמוגנים), אהובה (על כך מרמז השימוש ב”אחות” שיכול להתקשר לשיר השירים) וכן ייתכן כי זוהי השכינה (ההשגחה האלוהית) שהיא מושא לפניות רבות בשיריו של ביאליק. הסיטואציה המתעצבת היא סיטואציה של מצוקה ואף יאוש מהם מבקש ביאליק מפלט ונחמה.

 • בחרו באחת האפשרויות הנ”ל ונסו לקרוא את השיר שוב– מהם מסקנותייכם?
 • לאיזו דמות אתם נוטים? מדוע?

אפשר לבחון את אפשרויות הפירוש לזהות הנמענת בשיר גם דרך הארמזים המופיעים בו:

הֶרְמֵז (גם ארמז ואָלוּזיה) הוא רמיזה באמצעות מילה או ביטוי המופיעים בתוך יצירה כלשהי אל מקורות אחרים בתנ”ך, בתפילה, בספרות, בקולנוע, מוזיקה, או אל אירועים היסטוריים. כך נוצר קשר בין היצירה הרומזת ליצירה או לאירוע הנרמזים. קשר זה מעשיר את מרקם היצירה הרומזת, מרחיב ומעמיק את משמעותה.
 1. “ובעת רחמים, בין השמשות: שעת בין השמשות, שעת הדמדומים, היא שעה של טשטוש גבולות, ספק לילה ספק יום. על פי הקבלה זוהי שעת הרחמים. מה הקשר בין הארמז לשיר עפ”י הגישות השונות לזהות הנמנעת בשיר?
 2. “תחת כנפי השכינה”: הינו ביטוי ידוע מהתפילה. מה הוא מוסיף לשיר? “ופרשת כנפך על אמתך כי גואל אתה” (רות ג’/ט’) מופיע במגילת רות בהקשר אחר מהו? מה מוסיף הקשר זה לשיר?
התבוננות: לימוד- ציפיות ומבנה מעגלי

ציפיותיו של הדובר מהנמענת:

הדובר בשיר פונה אל דמות נשית ומתוודה בפניה וידוי אינטימי. הדובר פונה אליה ומבקש בקשת חסות – “הכניסיני תחת כנפך”. הבית הראשון והבית האחרון מהווים את מסגרת השיר. בבית הראשון פונה הדובר אל הנמענת ומבקש להתכנס תחת כנפה. בהמשך יתוודה הדובר בפניה של הנמענת, ובסוף השיר יחזור ויפציר בה לקבל אותו שוב תחת חסותה. השאלה המתבקשת היא:

 • מהן הציפיות של הדובר מהנמענת?
 1. 1. “הכניסיני תחת כנפך” – הבקשה להיאסף אל מתחת לכנפיה מלמדת על בקשת חסות והלנה (אם אנו נזכרים ב”לבדי” אנו מבינים כי הנמענת לא תוכל לתת לו הגנה מלאה, תפילה להזכרת נשמות – מוות רוחני).
 2. ויהי חיקך מקלט ראשי– הדובר מבקש להניח את ראשו בחיקה – אסוציאציה לאם ולתינוק. הוא זקוק להגנה ולאוזן קשבת. הוא זקוק לחיקה כמפלט לתפילותיו הנידחות. “תפילות נידחות” – על פי מילון אבן שושן המילה “נידח” פירושה מגורש, מוגלה, תועה, אובד, מרוחק, מבודד, ולכן מבקש שתאסוף את תפילותיו הנידחות אל חיקה.

בעייתו של הדובר מתגלה בבקשותיו: תפילותיו לא התקבלו, הוא חש מגורש, אובד, תועה, בודד, והוא פונה אליה בתקווה שתקבלו.

 • האם סיומו של השיר אופטימי או פסימי? הסבירו את דעתכם.

המבנה המעגלי ומשמעותו:

לשיר יש מבנה מעגלי – בתים א’ וה’ חוזרים על עצמם וסוגרים את השיר בצורה מעגלית. הבית הראשון והבית האחרון בשיר זהים. זהות זו יוצרת מבנה מעגלי, שמשמעותו תחושה של אין מוצא. הדובר, אחרי כל המהֲלך שמתואר בשיר, מגיע לנקודת הבראשית. אין לבעייתו ולייסוריו פתרון, ולכן המוצא היחיד הוא בנכונות של הנמענת לאפשר לו להיכנס תחת כנפיה ולהיות מחסה לתפילותיו הנידחות.

מבט אחר על המבנה המעגלי יכול להתפרש כמהלך הגיוני: בבית הראשון מבקש הדובר חסות מהנמענת. בקשה זו, נואשת ככל שתהיה, נשמעת מעט חידתית, והרמז למצוקתו בבית זה הוא במילים “מקלט ראשי” ו”קן תפילותיי הנידחות”, שמשאירות את הנמענת וגם את הקורא עם אינפורמציה חסרה. במהלך השיר מתבררים הסיבה וההיגיון לבקשה הזאת – הוידוי בביתים ב’ ו-ג’, וכן הגורמים שהביאו אותו לייאוש (בית ד’). כעת, בסוף השיר, מבינים גם הנמענת וגם הקורא מה עומד מאחורי הבקשה הזאת. הבית האחרון, על פי פירוש זה, הוא תוצאה טבעית ומתבקשת מכל מהלך השיר. ובקריאה שנייה אנחנו מבינים יותר לעומק את הבקשה בבית הראשון.

הפנמה: האזנה והשוואה בין הלחנים

לסיום נשמיע את הלחן ששרה ריטה. נבקש מהתלמידים לעצום עיניים ולהאזין היטב לשיר. ואז נשאל:

 • האם משהו התחדש לכם? מה הרגשתם? האם אהבתם יותר את הלחן הזה או הקודם ומדוע?
אסיף:

פתחנו ביצירת דימוי בפלסטלינה לאהבה, וראינו את נקודות המבט השונות שיש לתלמידים על אהבה. לאחר מכן קראנו את השיר ‘הכניסני תחת כנפך’ של ביאליק והאזנו לביצוע של השיר ע”י אריק אינשטיין,  משם המשכנו להעמקה בשיר- ניסינו להבין מי היא הנמענת של דובר השיר? מהן ציפיותיו ממנה? ומה משמעות המבנה המעגלי של השיר? סיימנו בהאזנה לביצוע השיר ע”י ריטה, וערכנו השוואה בין שני הביצועים ששמענו.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא