ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

דרכי קניין תורה – אבות פרק ו’ משניות ה’-ו’

 • צוות לב לדעת
 • , חנה גודינגר (דרייפוס)
צוות לב לדעתחנה גודינגר (דרייפוס)
מחשב מקרן יצירה
המשנה במסכת אבות מגדירה ארבעים ושמונה דרכים בהם התורה נקנית. המונח קניין ביחס לתורה הוא מונח מעניין שמבטא רצון לשייכות עמוקה לתורה, אך שייכות כזו שנולדת מתוך תשלום של מחיר כשם שנעשה בעולם הקניין. המשנה מזכירה דרכי קניין רבות למפגש עם התורה ובשיעור זה נבקש להבין את הדרכים השונות ולחפש היכן אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך שלל הקולות שהמשנה משמיעה.
לב השיעור: באיזו דרך 'קונים' תורה?
פתיחה: הקראת המשנה + תרגיל זיכרון

הקראת המשנה: נבקש ממספר תלמידים המתאימים למשימה להקריא כל אחד בתורו את המשנה שלנו ברצף ובמקצב המתאים לדעתם למשנה. בזמן ההקראה נוודא שלשאר התלמידים המשנה אינה מונחת מול העיניים וטוב יהיה אם נצליח להגיע למצב שהם עוצמים את עיניהם ועסוקים רק בהקשבה להקראת המשנה. סביר להניח שהמקצבים והאינטונציות בהם כל אחת מהתלמידים המקריאים יקראו את המשנה יהיו שונים ויהוו בעצמם סוג של פרשנות או הדגשה שונה של המשנה הארוכה שלנו. את התרגיל הזה שבעצמו יכול להיות פתח למחשבה ולדיון על היחס בין קצב לבין תוכן, נותיר פתוח באוויר ונעבור להמשך השיעור.

משנה, מסכת אבות, פרק ו’, משניות ה’-ו’:
גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות.
שהמלכות נקנית בשלושים מעלות,
והכהונה בעשרים וארבע,
והתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים.
ואלו הן:
בתלמוד, בשמיעת האוזן, בעריכת שפתים, בבינת הלב, באימה, ביראה, בענווה, בשמחה, בטהרה, בשימוש חכמים, בדקדוק חברים, בפלפול התלמידים, בישוב, במקרא, במשנה, במעוט סחורה, במעוט דרך ארץ, במעוט תענוג, במעוט שנה, במעוט שיחה, במעוט שחוק, בארך אפים, בלב טוב, באמונת חכמים, בקבלת היסורין.
המכיר את מקומו, והשמח בחלקו, והעושה סיג לדבריו, ואינו מחזיק טובה לעצמו, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, אוהב את הצדקות, אוהב את המישרים, אוהב את התוכחות, ומתרחק מן הכבוד, ולא מגיס לבו בתלמודו, ואינו שמח בהוראה, נושא בעול עם חברו, ומכריעו לכף זכות, ומעמידו על האמת, ומעמידו על השלום, ומתיישב לבו בתלמודו, שואל ומשיב שומע ומוסיף, הלומד על מנת ללמד והלומד על מנת לעשות, המחכים את רבו, והמכון את שמועתו, והאומר דבר בשם אומרו.
הא למדת כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר:”ותאמר אסתרלמלך בשם מרדכי” (אסתר ב’, כב).

תרגיל זיכרון: המשנה הגדירה ארבעים ושמונה דרכים בהם התורה נקנית. נבקש מכל תלמיד לכתוב על הדף אילו מתוך ארבעים ושמונה הדרכים שהוקראו בקול רם הוא מצליח לזכור. המשמעות של תרגיל זה איננה בחינה של הזיכרון, אלא הכרה בכך שפעמים רבות מה שהראש שלנו קלט והצליח להחזיק תוך שלל הקולות שנשמעו מספר למעשה את מה שהלב שלנו קלט מתוך הרשמה הארוכה. נבקש בשלב ראשוני מכל תלמיד לעבוד עם הרשימה שהזיכרון שלו יצר (שמן הסתם מכילה רק חלק מהדרכים שאוזכרו במשנה וייתכן שמכילה גם דרכים שבסוף התלמיד יגלה שכלל אינם מוזכרים במשנה, ורק הזיכרון שלו חשב שהם נאמרו..) ולנסות לכתוב ליד כל אחת מהדרכים משפט כל שהוא שדרך זו מעוררת בו (כמובן שאין הכוונה לאסוציאציה פרועה, אלא למשהו בסגנון הבנה מדוע זה דרך שקונה תורה, איך ומתי נכון להשתמש בדרך הזו וכן הלאה..). נבקש מתלמידים שמוכנים לשתף את הכיתה כולה במה שזכרו ובמה שכתבו ונאסוף את הקולות השונים על הלוח.

מפגש: לימוד בחברותות- פשט וחלוקת המשנה

ניתן לכל חברותא את המשנה כולה ונבקש ממנה ללמוד יחד את המשנה בכמה שלבים-

 • שלב 1: להבין את פשט כל אחת מהדרכים.
 • שלב 2: לנסות ולחשוב מה בדרך זו מאפשר לקנות תורה?
 • שלב 3: לנסות ולחלק את הדרכים השונות לקבוצות.
 • שלב 4: לחשוב האם יש דרכים נוספות שהיו מוסיפים הם למשנה?

לאחר שכל חברותא לומדת בפני עצמה, נעבור עם התלמידים יחד על פשט המשנה ונבקש מהם להוסיף את הקולות והמחשבות שהשאלות להכוונת הלימוד פתחו בהם עוד.

להלן הצעה לחלוקת המשנה לקבוצות על פי המבנה הספרותי שבה שיכולה להוות פתח לחשוב על בחינות העומק שכל קבוצה מבטאת.

 1. בתלמוד
 2. בשמיעת האוזן
 3. בעריכת שפתים

 

 1. בבינת הלב
 2. בשכלות הלב

 

 1. באימה
 2. ביראה
 3. בענוה
 4. בשמחה

 

 1. בשמוש חכמים
 2. בדקדוק חברים
 3. ובפלפול התלמידים

 

 1. בישוב
 2. במקרא
 3. במשנה

 

 1. במיעוט שינה
 2. במיעוט שיחה
 3. במיעוט תענוג
 4. במיעוט שחוק
 5. במיעוט דרך ארץ

 

 1. בארך אפים
 2. בלב טוב
 3. באמונת חכמים
 4. ובקבלת היסורין

 

 1. המכיר את מקומו
 2. והשמח בחלקו
 3. והעושה סייג לדבריו
 4. ואינו מחזיק טובה לעצמו

 

 1. אהוב
 2. אוהב את המקום
 3. אוהב את הבריות
 4. אוהב את התוכחות
 5. אוהב את המישרים

 

 1. מתרחק מן הכבוד
 2. ולא מגיס לבו בתלמודו
 3. ואינו שמח בהוראה

 

 1. נושא בעול עם חבירו
 2. מכריעו לכף זכות
 3. מעמידו על האמת
 4. מעמידו על השלום

 

 1. מתישב לבו בתלמודו
 2. שואל ומשיב
 3. שומע ומוסיף

 

 1. הלומד על מנת ללמד
 2. והלומד על מנת לעשות

 

 1. המחכים את רבו
 2. והמכוין את שמועתו
 3. והאומר דבר בשם אומרו
התבוננות: לימוד בקבוצות באמצעות בחירת דרך קניין

לימוד: נחלק את הכיתה לקבוצות ונבקש מכל אחד מהתלמידים לבחור את אחת מדרכי קניין התורה שהמשנה הזכירה. נבקש מכל קבוצה לוודא שכל אחת מהחברים בה, בחר דרך אחרת מהדרכים שבמשנה.

ניתן לכל קבוצה טקסט מסוים ללימוד (זה יכול להיות חלק מפרשת השבוע, חלק ממשנה במסכת אבות, טקסט במחשבה או כל טקסט אחר שידבר על לב התלמידים שלכם כעת) ונבקש מכל אחד לקנות את הטקסט, ללמוד אותו ולפגוש אותו בעזרת הדרך שהוא מייצג כעת מתוך שלל הדרכים שבמשנה. נבקש מהתלמידים לבחון ביניהם את הגוונים השונים שכל דרך יוצרת בהבנה, בקניין, בחיבור ושייכות לתורה. התרגיל נשמע מורכב, אך למעשה הוא לא מסובך מאד, כדוגמא: ברור שלימוד מתוך “אימה” או מתוך “שמחה” ולימוד מתוך “אוהב את התוכחות, או מתוך מתיישב ליבו בתלמודו” יוצר הבנה וחיבור אחרים לכל טקסט שנלמד. במידה ואתם חוששים מהצלחת התרגיל בכיתה, כדאי אולי לכוון את התלמידים לבחור את הדרכים היותר ברורות שהמשנה מזכירה ויותר מכך לוודא שבכל קבוצה הקולות הנבחרים הם כאלו שיוצרים ביניהם מנעד הופכי ברור.

הפנמה: יצירה- דרך הקניין שלי

סיכום: נאסוף את התלמידים שוב להרכב הכיתתי ונבקש לשמוע קולות של תובנות, שאלות, מחשבות או תהיות שהתרגיל הלימודי הציף בתוכם. את הדיבור הזה כדאי לפתוח גם להבנה שאנחנו אנשים שונים ועל כן כל אחד מאיתנו פוגש וקונה את התורה ממקום אחר שבו, ואולי נכון יותר לומר: בכל תקופה אנחנו קונים את התורה ממקום אחר ומקבלים ממנה ומתחברים אליה מהמקום המיוחד שבו אנחנו נמצאים כעת. העבודה היא להיות קשוב להיכן אני נמצא ואזי לראות מה הם הדרכים מהם אקנה תורה היום.

תרגיל יצירה: נבקש מכל תלמיד לבחור את אחת מהדרכים שהוזכרו במשנה ודיברו ונגעו בהם באופן מיוחד. נביא לכיתה חומרי יצירה שונים ומגוונים ונבקש מכל תלמיד ליצור בידיים את דרך קניין התורה שדיברה אליו. לאחר שמן של שקט ויצירה, נעבור בין הדגמים השונים שיצרו התלמידים ונבקש מכל אחד לומר משהו: ולו קטן, על מה שיצר ועל מה שהיצירה הזו יצרה בתוכו.

תשומת לב: המשנה מלאה בפרטים וכדאי לשים לב בשיעור זה שלא מרוב עיסוק בדרכים ספציפיות, הבנת המשנה כולה על הפרטים הרבים שבה נותרת בערפל.

אסיף:

פתחנו בקריאת המשנה באינטוניציות שונות, ובתרגיל זיכרון- אילו דרכים מתוך הרשימה המופיעה במשנה אני זוכר? לאחר מכן ניגשנו ללימוד המשנה בחברותות עם דגש על הבנת הדרכים השונות וחיפוש אחר חלוקת הרשימה לקטגוריות. לאחר מכן, כל תלמיד בחר דרך בה הוא רוצה לעסוק, התחלקנו לקבוצות ולמדנו מקורות שונים- כל תלמיד באמצעות הדרך בה בחר. בתום הלימוד הישווינו בין הגישות השונות של הלמידה, וסיימנו בשיתוף של התחושות שעלו מדרכי הקנין השונות, ובחתימה בפעילות יצירה של כל תלמיד על דרך הקניין בה בחר לעסוק ולחקור.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!