ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

דרכי חינוך

 • אתי שילה
אתי שילה
תצוגת כיתה מלאה
דרכי חינוך
לב השיעור
פתיחה
תחושות לגבי החינוך שלי
מפגש
מחולל הדיון: הפסוק ממשלי
התבוננות
העמקה במקורות
הפנמה
כתיבת תשובה לאתגר חינוכי
אסיף
סיפורים
הביצה שהתחפשה, איקרוס
הביצה שהתחפשה/ דן פגיס
      היה היתה ביצה שלא רצתה להיות ביצה,
 מפני שלא ידעה לא לעמוד, לא לקפוץ ולא ללכת
 וכל הזמן היתה רק מתגלגלת ומתהפכת .
פגשה הביצה כדור פינג – פונג,
 “אנחנו כל כך דומים” – אמרה לו,
 “שנינו עגולים ולבנים, בואו נתגלגל יחד!”,
אבל הכדור היה ריקן וגאוותן –
 “אני קופץ, אני רץ ואת רק מתגלגלת!” –
אמר וקפץ מעל לביצה הנבהלת.
פגשה הביצה בלון
–        אנחנו כל כך דומים, אמרה לו.
שנינו עגלים. בא, נתגלגל יחד!
אבל הבלון היה מנפח ורודף-רוח ובכלל לא רצה לענות.
הוא נמשך לו למעלה
ועלה ופרח לו משם והלאה.
נתגלגלה הביצה לבדה החשבה לה:
מה אפשר לעשות?
מה עוד אפשר לנסות?
איזו צורה מוזרה יש לי,
ממש צרה צרורה!
האם בכל העולם הגדול
                  לא אמצא לי חבר?
פתאום היה לה רעיון נפלא:
      היא תתחפש למשהו אחר
התחפשה לפרח אדם:
צבעה את פניה בצבע אדם,
הדביקה סביבה עלים כחלים,
וזהו!
-איזה פרח משנה, אמרה ילדה.
הוא חלק וקרח ובלל אין לו ריח.
–        הוא בכלל לא פורח, הוא סתם ביצה, אמר לה ילד אחד.
ושניהם הסתלקו בריצה.
עכשיו התחפשה הביצה לפטריה,
אמנם שמנמנת, אבל נחמדה מאד.
            עמדה לה בצד, קצת נפחדת.


הפטריות הביטו בה בתמהון:
הפטריה החדשה יש לה קליפה קשה-
ורגל עבה, מתנדנדת!
וכך הבינה הביצה שלביצה קשה לחיות,
אם היא רוצה להיות לא היא, אלא אחת הפטריות.
ובכל זאת נסתה מחדש: התחפשה
והנה היא כד
התקשטה בפסים
הדביקה לעצמה צואר ושתי ידיות
וזהו !
אבל
חתול שעבר שם שאל:
–                     מה זה? האם אתה כד?
אין לך פתח.
ובכלל
אי אפשר לשמר בך חלב.
חבל  !
מה אפשר לעשות?
התחפשה לליצן
חבשה מצנפת עם גדיל
וצירה על עצמה
(לפי הסדר)
גבות,
עינים,
אף,
וצחוק.
–                     אינך מצחיקה,
אמרו לה.
מכירים אותך מרחוק.
נסתה הביצה תחפושות אחרות.
התחפשה לסל ולשעון ולתפוח
ואפילו לסתם מעגל
מציר בגיר על הלוח.
אבל
שום דבר לא הועיל.
בכל פעם הכירו אותה מיד.
– את סתם ביצה מחופשת, אמרו לה.
גם התרנגולת הכירה אותה.
-איפה היית, בצתי שלי? כבר מזמן
רציתי לשבת עליך. לדגור כמובן.
–                     אמא, אינני רוצה,
     אמרה הביצה,
                  תני לי להתגלגל בעולם.
–                     אולי בפעם אחרת,
    אמרה הדוגרת,
            ועכשיו תעשי בדיוק כמו כולם.
וכבר דגרה עליה.
            פתאום
היתה הביצה בחום ובחושך
והיתה מכרחה להמתין.
      אבל
         למי?
יום אחד היתה לה הרגשה מוזרה.
   משהו
     נע בה
      וזז בה
      וזע בה –
היא התרגשה  :
–                     מה קורה לי, אמא?
  ולא שקטה, ולא השלימה.
–                     אני כבר לא אני, ציצה.
אני כבר לא ביצה !
–                     כמובן, אמרה אמא, כמובן.
        סוףסוף אתה אתה  : אפרוח
דדלוס היה מהאמנים והממציאים המוכשרים ביותר ביוון. לבקשת המלך מינוס מכרתים, בנה את הלבירינת, מבוך שנועד להסתיר מהעולם ולהחזיק בשבי את המינוטאורוס, בנה של פסיפאה אשת מינוס.
לאחר שהסתיימה בניית הלבירינת כלא מינוס את איקרוס ואת דדלוס בתוכו. זאת על מנת שאיש חוץ ממנו לא ידע על סודותיו של המבוך. לפי גרסה אחרת, נכלאו השניים במבוך כיוון שדדלוס עזר לתסאוס במשימתו להרוג את המינוטאורוס. גרסה נוספת מספרת שהמלך כלא אותם במגדל גבוה, ולא במבוך.
הסיפור ממשיך בכך שדדלוס (אם מתוך המגדל, ואם לאחר שברח יחד עם בנו מהלבירינת) חשב על רעיון שיעזור למלט את עצמו ואת איקרוס מכרתים. כיוון שדרך הים הייתה חסומה על ידי ספינותיו וחייליו של מינוס, החליט דדלוס להימלט דרך האוויר.
השניים הכינו לעצמם כנפיים מנוצות ציפורים, כאשר הם מחברים את הנוצות בעזרת חוטים ושעווה או דונג. טרם המראתם הזהיר דדלוס את איקרוס פן יגביה מרום ויתקרב לשמש, העלולה להמיס את השעווה שבכנפיו. איקרוס, שבניגוד לאביו מתואר כילד פזיז וחסר כישורים אומנותיים, שמע את אביו ושניהם המריאו. אולם איקרוס הצעיר והפזיז שהיה כה נרגש מהבריחה וכה מלא התלהבות מיכולתו לעוף, החל להתרומם מעלה- מעלה, בשוכחו את הוראות אביו. לאט לאט החל חום השמש להמיס את הדונג של כנפיו, ואיקרוס נפל מטה לים. כאשר הגיע אליו דדלוס, הנער כבר טבע ומת.
מתוך ווקיפדיה
פסוק ממשלי
משלי כב, ו
משלי פרק כב:     (ו)חֲנֹךְ לַנַּעַר עַל פִּי דַרְכּוֹ גַּם כִּי יַזְקִין לֹא יָסוּר מִמֶּנָּה
דף מקורות
מקורות על חינוך
הרב קוק
פירוש הרב קוק לפסוק ממשלי
פסוק ממשלי ופרוש הגר"א
משלי ג, יב
משנה ברורה
משנה ברורה חינוך למצוות
רמב"ם
רמב"ם- חינוך בקדושה
הראי”ה קוק (הסכמות הראיה, פח):
 כאן בפרשה קטנה זו, כל סוד החינוך הוא מונח. הננו למדים שגם הנער בהגיעו לגיל החינוך כבר יש לו דרך מיוחדת, דרך שלו. ואם יש לו דרכו המיוחדת לו, אין ספק שאנחנו הגדולים אשר כבר התרחקנו מאותה הדרך של הנער, מפני שהימים ושטף החיים נשאו אותנו הלאה, הננו חייבים בבואנו לחנך את הנער שלנו לשוב ולהסתכל בנשמת הנער להבין את דרכו כדי שנוכל לחנכו כל פי דרכו, ואז – רק אז- בטוחים נהיה שהתוצאה של חינוך כזה תהיה אותה השאיפה אשר לה אנו עורגים, כי ‘גם כי יזקין לא יסור ממנה’
“כי את אשר יאהב ה’ יוכיח, וכאב את בן ירצה” (משלי ג’ י”ב: )
פירוש הגר”א, שם:
“וכאב את בן ירצה” אם אינו שומע לתוכחתו, אף על פי כן אינו עוזבו, אלא מוכיחו בייסורים עד שעוזב את הדרך הרע… והסימן  שמחמת אהבה הוא, שאחר כך כאשר יסיר שבטו ממנו, חפץ למלאות רצונו ומדבר לו תנחומים  לפייס דעתו”.
משנה ברורה על סעיף תרנח, סימן קטן כ”ח:
… אלא דבכל אלו העצות לא מהני [=לא מסייע] רק [=אלא] לגדול שיהיה יכול אח”כ לצאת בו אבל הקטן לא יצא בנטילה כזה דהא אינו שלו ולא מקרי “לכם” ולא קיים בו מצוות חינוך, ויש מאחרונים שסוברין דמצות חינוך מתקיים גם בשאול דהא גם בזה מתחנך הבן למצות
רמב”ם, הלכות מאכלות אסורים, פרק יז, הלכה כח:
“אף על פי שאין בית דין מצווין להפריש את הקטן, מצוה על אביו לגעור בו ולהפרישו כדי לחנכו בקדושה, שנאמר: ‘חנוך לנער על פי דרכו וגו’.”   
שאלה לרב
שאלה לרב בענייני חינוך

 

שאלה שנשלחה לרב:
יש לי ילד בן ארבע. כשלא נותנים לו את מה שהוא מבקש, הוא ישר נשכב על הרצפה ומתחיל להשתולל, לרקוע ברגלים ולבעוט. הוא אינו נרגע עד שלא נותנים לו את מבוקשו. כל יציאה מהבית מגיעה במוקדם ובמאוחר לדרישה שאקנה לו משהו, ואוי לי אם אעז לסרב. מה לעשות?
רב ישראל סמט, טב למיטב טנדו, עמ’ ה155-154:)
השיעור עוסק בשאלה כיצד ראוי וכדאי לחנך בכלל ובגיל ההתבגרות בפרט ולמעשה בשאלה מהו 'חינוך'- התווית דרך מבחוץ או שחינוך הוא גילוי הטבע הטוב המצוי כבר באדם? לאחר הדיון הכללי בחינוך מובאים מקורות לפתיחת דיון בשאלה של חינוך למצוות- מהי חובת ההורה? כיצד ניתן לחנך למצוות בימינו ?
לב השיעור: חנוך לנער על-פי דרכו?
פתיחה: תחושות לגבי החינוך שלי

נציג לתלמידים שני סיפורים ידועים: הסיפור על איקרוס, מהמיתולוגיה היוונית וסיפור הילדים ‘הביצה שהתחפשה’ מאת דן פגיס, ונבקש לענות על שאלות אודות תחושתם האישית. אפשר לתת את הסיפורים מראש, לקריאה בבית ואז התלמידים יוכלו לשתף את ההורים ולשמוע את תגובתם. אם הסיפורים ניתנים בשיעור עצמו התלמידים בכל-זאת יכולים לנסות לדמיין את תגובת ההורים:

 • מי הרגישה כמו איקרוס? מי הרגישה כמו הביצה?
 • האם שיתפתם את ההורים?
 • כיצד הגיבו ההורים כששיתפתם אותם בתחושותיכן?
 • כיצד הייתן מגיבות לוּ אתן ההורים?
ביצה שהתחפשה/ דן פגיס
      היה היתה ביצה שלא רצתה להיות ביצה,
 מפני שלא ידעה לא לעמוד, לא לקפוץ ולא ללכת
 וכל הזמן היתה רק מתגלגלת ומתהפכת .
פגשה הביצה כדור פינג – פונג,
 “אנחנו כל כך דומים” – אמרה לו,
 “שנינו עגולים ולבנים, בואו נתגלגל יחד!”,
אבל הכדור היה ריקן וגאוותן –
 “אני קופץ, אני רץ ואת רק מתגלגלת!” –
אמר וקפץ מעל לביצה הנבהלת.
פגשה הביצה בלון
–        אנחנו כל כך דומים, אמרה לו.
שנינו עגלים. בא, נתגלגל יחד!
אבל הבלון היה מנפח ורודף-רוח ובכלל לא רצה לענות.
הוא נמשך לו למעלה
ועלה ופרח לו משם והלאה.
נתגלגלה הביצה לבדה החשבה לה:
מה אפשר לעשות?
מה עוד אפשר לנסות?
איזו צורה מוזרה יש לי,
ממש צרה צרורה!
האם בכל העולם הגדול
                  לא אמצא לי חבר?
פתאום היה לה רעיון נפלא:
      היא תתחפש למשהו אחר
התחפשה לפרח אדם:
צבעה את פניה בצבע אדם,
הדביקה סביבה עלים כחלים,
וזהו!
-איזה פרח משנה, אמרה ילדה.
הוא חלק וקרח ובלל אין לו ריח.
–        הוא בכלל לא פורח, הוא סתם ביצה, אמר לה ילד אחד.
ושניהם הסתלקו בריצה.
עכשיו התחפשה הביצה לפטריה,
אמנם שמנמנת, אבל נחמדה מאד.
            עמדה לה בצד, קצת נפחדת.


הפטריות הביטו בה בתמהון:
הפטריה החדשה יש לה קליפה קשה-
ורגל עבה, מתנדנדת!
וכך הבינה הביצה שלביצה קשה לחיות,
אם היא רוצה להיות לא היא, אלא אחת הפטריות.
ובכל זאת נסתה מחדש: התחפשה
והנה היא כד
התקשטה בפסים
הדביקה לעצמה צואר ושתי ידיות
וזהו !
אבל
חתול שעבר שם שאל:
–                     מה זה? האם אתה כד?
אין לך פתח.
ובכלל
אי אפשר לשמר בך חלב.
חבל  !
מה אפשר לעשות?
התחפשה לליצן
חבשה מצנפת עם גדיל
וצירה על עצמה
(לפי הסדר)
גבות,
עינים,
אף,
וצחוק.
–                     אינך מצחיקה,
אמרו לה.
מכירים אותך מרחוק.
נסתה הביצה תחפושות אחרות.
התחפשה לסל ולשעון ולתפוח
ואפילו לסתם מעגל
מציר בגיר על הלוח.
אבל
שום דבר לא הועיל.
בכל פעם הכירו אותה מיד.
– את סתם ביצה מחופשת, אמרו לה.
גם התרנגולת הכירה אותה.
-איפה היית, בצתי שלי? כבר מזמן
רציתי לשבת עליך. לדגור כמובן.
–                     אמא, אינני רוצה,
     אמרה הביצה,
                  תני לי להתגלגל בעולם.
–                     אולי בפעם אחרת,
    אמרה הדוגרת,
            ועכשיו תעשי בדיוק כמו כולם.
וכבר דגרה עליה.
            פתאום
היתה הביצה בחום ובחושך
והיתה מכרחה להמתין.
      אבל
         למי?
יום אחד היתה לה הרגשה מוזרה.
   משהו
     נע בה
      וזז בה
      וזע בה –
היא התרגשה  :
–                     מה קורה לי, אמא?
  ולא שקטה, ולא השלימה.
–                     אני כבר לא אני, ציצה.
אני כבר לא ביצה !
–                     כמובן, אמרה אמא, כמובן.
        סוףסוף אתה אתה  : אפרוח
דדלוס היה מהאמנים והממציאים המוכשרים ביותר ביוון. לבקשת המלך מינוס מכרתים, בנה את הלבירינת, מבוך שנועד להסתיר מהעולם ולהחזיק בשבי את המינוטאורוס, בנה של פסיפאה אשת מינוס.
לאחר שהסתיימה בניית הלבירינת כלא מינוס את איקרוס ואת דדלוס בתוכו. זאת על מנת שאיש חוץ ממנו לא ידע על סודותיו של המבוך. לפי גרסה אחרת, נכלאו השניים במבוך כיוון שדדלוס עזר לתסאוס במשימתו להרוג את המינוטאורוס. גרסה נוספת מספרת שהמלך כלא אותם במגדל גבוה, ולא במבוך.
הסיפור ממשיך בכך שדדלוס (אם מתוך המגדל, ואם לאחר שברח יחד עם בנו מהלבירינת) חשב על רעיון שיעזור למלט את עצמו ואת איקרוס מכרתים. כיוון שדרך הים הייתה חסומה על ידי ספינותיו וחייליו של מינוס, החליט דדלוס להימלט דרך האוויר.
השניים הכינו לעצמם כנפיים מנוצות ציפורים, כאשר הם מחברים את הנוצות בעזרת חוטים ושעווה או דונג. טרם המראתם הזהיר דדלוס את איקרוס פן יגביה מרום ויתקרב לשמש, העלולה להמיס את השעווה שבכנפיו. איקרוס, שבניגוד לאביו מתואר כילד פזיז וחסר כישורים אומנותיים, שמע את אביו ושניהם המריאו. אולם איקרוס הצעיר והפזיז שהיה כה נרגש מהבריחה וכה מלא התלהבות מיכולתו לעוף, החל להתרומם מעלה- מעלה, בשוכחו את הוראות אביו. לאט לאט החל חום השמש להמיס את הדונג של כנפיו, ואיקרוס נפל מטה לים. כאשר הגיע אליו דדלוס, הנער כבר טבע ומת.
מתוך ווקיפדיה

 כמתחנך וכמחנך: נשאל: אלו חיכוכים יש לכם עם ההורים לפעמים? האם יש לכם ביקורת על דרך החינוך שגם אתם תנהגו כך עם ילדכם? האם אתם מחנכים את אחיכם הקטנים לפעמים? איזו ביקורת יש לכם עליהם? נאפשר שיתוף במקרים ותחושות אך רק כטעימה, כדי לפרוש שני צדדים של הדיון.

מפגש: מחולל הדיון: הפסוק ממשלי

א. נקדים: תהליך ההיפרדות של ילד מהוריו מלווה בהכרה דו כיוונית שהילד, כמו ההורה, הוא יצור אוטונומי היכול וצריך לבחור בחייו בהתאם לאישיות שלו. הרצון הטבעי של ההורה, רצון שיש בו גם חובה חברתית ודתית – לחנך את ילדיו, חי לפעמים במתח עם ההכרה באוטונומיות של הילד. בפרק זה נבחן את מהותו של החינוך במובן העמוק ונכיר מפתחות שונים היכולים להפוך את החינוך לתהליך המכבד את הילד כיצור אוטונומי מחד גיסא אך בכ”ז מתעקש ומצליח להעביר אליו ממסורת וערכיו של הוריו מאידך גיסא. בסופו של פרק זה מצויה סוגיה למדנית העוסקת בסוגיית החינוך למצוות שהיא סוגיה המזמנת שאלות רבות הן בהיבט הלמדני והן בהיבט החינוכי.

ב.נציג את שאלת השיעור באופן ישיר:

 • כיצד מחנכים? (הדרכה, עיצוב, אישיות, דוגמא אישית, לגרום להבנת הדרך, הקניית ערכים, תקשורת בין דורית)

כעת נציג את הפסוק הידוע מספר משלי:

משלי פרק כב:     (ו)חֲנֹךְ לַנַּעַר עַל פִּי דַרְכּוֹ גַּם כִּי יַזְקִין לֹא יָסוּר מִמֶּנָּה:
 • איך אתם מפרשים את הפסוק? מה זה אומר לפי ‘דרכו’- האם יש לו דרך? היכן החינוך אם הדרך היא דרכו שלו? נערוך דיון.
התבוננות: העמקה במקורות

א.נחלק  קטעי מקורות בין התלמידות. (המקורות רבים וחלקם ארוכים. ניתן לחלק לכל קבוצה 2-3 מקורות באופן שווה יחסית מבחינת האורך הכולל אך כדאי שלכל קבוצה יהיו מקורות מכמה כיוונים.)

לגבי כל מקור ענו:

 1. מהו החלק בפסוק עליו מבוססים דברי המקור? (המדרש: “נער”, ו”גם כי יזקין לא יסור ממנה” רש”ר הירש: “נער”, האדמו”ר מפיאסצנא: “דרכו”, הרב בר שאול: “חנוך”, שמואל: “נער”)
 2. מהם מאפייני גיל הנעורים על פי כל אחד מהמקורות? (מדרש-גיל שבו קשה ללמוד ולעצב, רש”ר הירש-גיל של סקרנות, התלהבות ובחינת הדרך; הרבי מפיאסצנא -יש צורך בפיתוח האחריות, הרב בר שאול-רצון לעצמאות)
 3. כיצד על ההורה להתייחס לנער המתבגר על פי המקור? (המדרש, רש”ר הירש והרב בר שאול: לתת עצמאות בצד תמיכה;  ורד”ק לשמואל: על הנער להישמע ויש לחנכו ולעצבו; הרבי מפיאסצנא: לטעת תחושת אחריות)

ב.לאחר שהקבוצות עיינו וענו נתכנס למליאה. כל קבוצה תציג את המסקנות מהמקורות שקראה (אם לכל הקבוצות ניתנו כל המקורות נמנה כל קבוצה על מקור אחד או כמה.

ג.כעת נשאל ונמפה:

 • אלו מהמקורות תומכים בגישה חינוכית- במיוחד בגיל ההתבגרות- של עיצוב הילד תוך התוויית דרך על פי דרכם של ההורים ואלו תומכים בגישה חינוכית של עיצוב הילד תוך חשיפת תכונותיו? (עיצוב הילד תוך חשיפת תכונותיו: רש”ר הירש, האדמו”ר מפיאסצנא, הרב בר שאול. כל שאר המקורות תומכים בגישה השניה- רד”ק ומדרש משלי.)\

ג.נחתום חלק זה בדברי הרב קוק:

הראי”ה קוק (הסכמות הראיה, פח):
 כאן בפרשה קטנה זו, כל סוד החינוך הוא מונח. הננו למדים שגם הנער בהגיעו לגיל החינוך כבר יש לו דרך מיוחדת, דרך שלו. ואם יש לו דרכו המיוחדת לו, אין ספק שאנחנו הגדולים אשר כבר התרחקנו מאותה הדרך של הנער, מפני שהימים ושטף החיים נשאו אותנו הלאה, הננו חייבים בבואנו לחנך את הנער שלנו לשוב ולהסתכל בנשמת הנער להבין את דרכו כדי שנוכל לחנכו כל פי דרכו, ואז – רק אז- בטוחים נהיה שהתוצאה של חינוך כזה תהיה אותה השאיפה אשר לה אנו עורגים, כי ‘גם כי יזקין לא יסור ממנה’.
 • כיצד מפרש הרב קוק את הפסוק ממשלי?

הערה: בעקבות דברי הרב קוק ומקורות נוספים שנלמדו, ניתן להעיר שלעיתים גם להורה יש מה ללמוד מהנער המתבגר…

ד.על רקע הלימוד הרעיוני לגבי דרכי החינוך נערוך לימוד על מצוות תוכחה לגבי ילדיו של אדם ותוכחה על מצוות בין אדם למקום בפרט (הדיון כאן הוא בבחינת הצפת הנושא, ניתן לרחיבו לשיעור העומד בפני עצמו)

(דיון: האם סביר שהורים יעירו לילדיהם בנוגע לקיום מצוות? האם הגיל משנה? לדוגמא: האם סביר בעינכם שהוריכם יעירו לכם אם לא ברכתם על המזון? יעירו על לבוש בצניעות?..האם ענינים כגון אלו שונים מתחומי חינוך אחרים? מדוע?? ניתן לתלמידים להתייחס ולדון. לאחר מכן ניגש ללימוד המקורות: (המקורות עוסקים בחיוב ההורה להוכיח את ילדיו על המצוות/ לחנך לקיום מצוות 

מצוות תוכחה ואהבה

משלי ג’, כב:
“כי את אשר יאהב ה’ יוכיח, וכאב את בן ירצה” (משלי ג’ י”ב: )
פירוש הגר”א, שם:
“וכאב את בן ירצה” אם אינו שומע לתוכחתו, אף על פי כן אינו עוזבו, אלא מוכיחו בייסורים עד שעוזב את הדרך הרע… והסימן  שמחמת אהבה הוא, שאחר כך כאשר יסיר שבטו ממנו, חפץ למלאות רצונו ומדבר לו תנחומים  לפייס דעתו”.

מקור ואופי החיוב:

פירוש הרמב”ן, דברים ו:ז
שננתם לבניך גם אלה מצות מבוארות נרמזו כבר, כי מאחר שצוה במצות, חקת עולם לדורותיכם, ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם (שמות לא יז), זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך (בראשית יז י), הנה אנחנו מצווים שידעו בנינו המצות, ואיך ידעו אותם אם לא נלמדם

 

נפקא מינות למעשה:

משנה ברורה על סעיף תרנח, סימן קטן כ”ח:

[הקטע הקודם עוסק בשאלה כיצד ניתן לתת לקטן ליטול לולב ביום הראשון של סוכות שבו יש דין שהלולב צריך להיות של הנוטל על מנת שיצא בו ידי חובה והרי קטן לא יכול לקנות מהמבוגר בעלות על הלולב כיוון שאין לא דעת לקניין וכן לא יכול להקנות את הלולב בחזרה למבוגר לאחר שנטל]

… אלא דבכל אלו העצות לא מהני [=לא מסייע] רק [=אלא] לגדול שיהיה יכול אח”כ לצאת בו אבל הקטן לא יצא בנטילה כזה דהא אינו שלו ולא מקרי “לכם” ולא קיים בו מצוות חינוך, ויש מאחרונים שסוברין דמצות חינוך מתקיים גם בשאול דהא גם בזה מתחנך הבן למצות
רמב”ם, הלכות מאכלות אסורים, פרק יז, הלכה כח:
“אף על פי שאין בית דין מצווין להפריש את הקטן, מצוה על אביו לגעור בו ולהפרישו כדי לחנכו בקדושה, שנאמר: ‘חנוך לנער על פי דרכו וגו’.”   
הפנמה: כתיבת תשובה לאתגר חינוכי

 

שאלה שנשלחה לרב:
יש לי ילד בן ארבע. כשלא נותנים לו את מה שהוא מבקש, הוא ישר נשכב על הרצפה ומתחיל להשתולל, לרקוע ברגלים ולבעוט. הוא אינו נרגע עד שלא נותנים לו את מבוקשו. כל יציאה מהבית מגיעה במוקדם ובמאוחר לדרישה שאקנה לו משהו, ואוי לי אם אעז לסרב. מה לעשות?
רב ישראל סמט, טב למיטב טנדו, עמ’ ה155-154:)

ענו לשואלת על פי המקורות שלמדתם. 

לאחר שכל תלמיד יכתוב כדאי לשתף ברעיונות ולדון עליהם. אפשר לאחר מכן להקריא את תשובת הרב סמט ולדון בה (אילו מהגישות שראינו מבוטאת בה?)

תשובה לשאלה שהופנתה לרב סמט:
התופעה אותה תיארת היא תופעה כללית בתרבות החושבת שלילדים יש רק זכויות ללא כל חובה. ההורים אמנם חייבים לספק לילדים את צרכיהם, אך עם זאת צריך ללמד אותם גם ריסון ואיפוק.
אמרו לא
חשוב לפעמים ללמוד לומר “לא”! פעמים רבות אנו טועים לחשוב שאהבה לילד מתבטאת בכך שניתן לו כל מה שירצה. אין זה נכון. לעיתים אהבה משמעה לשים גבולות, לדעת להגיד לא, בבחינת “את אשר יאהב ד’ יוכיח”. צריך להרגיל ילד מגיל צעיר לכך שאין הוא משיג כלום בעקבות השתוללות. להפך: כל השתוללות גוררת מצב שבו יקבל פחות ממה שהוא רוצה ורגיל לקבל. ילד שיודע שההשתוללות לא תועיל לו אלא תזיק, יפסיק להשתולל. אם לא נציב לילד גבולות, נמצא את עצמנו נכנעים לו יותר ויותר.
נזקים עתידיים
ילד שלא הוצבו לו גבולות בילדותו, עלול לגדול למבוגר חסר גבולות. הוא יתקשה למצוא את מקומו בבית הספר, יתקשה לתפקד בצבא ויתקשה לפעול כאדם בוגר במשפחה ובחברה. תפקוד כזה דורש לעמוד במערכות כללים מגבילות, ואדם שהמנגנון המרסן הפנימי שלו לא נבנה בילדותו – יתקשה בכך.
טוב ורע
הצבת גבולות חשובה לא רק כדי שהילד ירכוש יכולות התנהגות נאותות, אלא היא הבסיס ליכולת הפנימית להבחין בין טוב ורע, מותר ואסור. הגבולות שאותם מציבים הורים בפני ילדיהם הם היסוד ליראת השמים שלהם בהמשך חייהם. חז”ל מספרים על יוסף שעמד לחטוא ו”ראה דמות דיוקנו של אביו”, ודמות זו שראה היא שאפשרה לו לעמוד בניסיון. דמות דיוקנו של האב היא היכולת הפנימית שפיתח יעקב בבניו לעמוד ביצרם ולא לעבור את גבול המוסר.
להסביר מתוך אהבה
כמובן שצריך להציב גבולות מתוך אהבה. אסור שאנחנו וילדינו נחשוב שאם אין נותנים לילד משהו או אוסריםהדבר נעשה מחוסר אהבה. כשמציבים גבול אין לדבר על כך בטון כועס, אלא בטון מרגיע ומסביר. לא הכול ילד יכול להבין, אך יש לנסות להסביר לו כפי הבנתו. גם אם אין הוא מבין, חשוב שידע שלהורים יש הסבר למה שהם עושים, ולפי הבנתם הם עושים את מה שנכון בשבילו.
אסיף: גישות בחינוך

באמצעות שני סיפורים או בדיון פתוח העלנו שאלה שיש בה היבט פילוספי וקונקרטי כאחד: כיצד ראוי לחנך? איזו גישה צריכה להיות להורה מול ילדו? זוהי שאלה שודאי מעסיקה מתבגרים, כמושאי החינוך של הוריהם ומצד שני, גם כהורים לעתיד. לאחר מכן הפגשנו את התלמידים עם הפסוק הידוע ממשלי: “חנוך לנער על-פי דרכו”, אפשרנו להם לנסות להבינו ודנו עליו. מכאן עברנו לעיון מעמיק בנושא באמצעות מקורות ומתוכם העלנו שתי גישות חינוך עיקריות: התווית דרך מבחוץ לעומת חשיפת אישיות המתחנך. על בסיס דיון זה המשכנו למקורות בנושא הספציפי של חינוך למצוות. סיימנו במשימה שביקשה מהתלמידים לענות בעצמם על שאלה של הורה בחינוך.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!