ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

ברכות התורה

  • רעות ברוש
רעות ברוש
תצוגת כיתה מלאה
ברכות התורה
לב השיעור
פתיחה
מפגש
הגמרא בנדרים פ"א
התבוננות
לימוד מקורות
הפנמה
אסיף
מידע על החכמים
מידע על שלשת החכמים המציגים אפשרויות לתוכנה של ברכת התורה.
שימו לב! במאמר למורה ישנה התייחסות לכמה נושאים באשר לברכות התורה: א. האם ברכות התורה הן מדאורייתא או מדרבנן ב. מה היחס בין ברכת "אהבה רבה" בתפילת שחרית, בה יש הודאה על נתינת התורה, לבין ברכות התורה ג. האם הברכה חלה על כל עיסוק בתורה או רק על לימוד בתחומים עם אופי מסויים (תנ"ך, מדרש, משנה גמרא...) ד. מה היחס בין ברכת התורה ביחיד לברכת התורה ברבים ה. מהו תוכן הברכות ומהותן ו. מהן חשיבותן ומשמעותן של ברכות התורה אנו בשיעור נתמקד בעיקר בשני הנושאים האחרונים, וכל מורה מוזמן להרחיב ולהוסיף בנושאים האחרים לפי ראות עיניו ולפי הזמן העומד לרשותו.
בשיעור עולים טעמים שונים לחיוב בברכת התורה לפני לימוד תורה, המבטאים תפיסות שונות במהות לימוד התורה.
לב השיעור: מהי מהות ברכות התורה?
פתיחה: ברכה לפני מצוה- דיון

 נשאל: למה יש מצוות שמברכים לפניהן ויש שלא? על אילו מצוות מברכין ועל אילו לא? ננסה לאפיין ולחשוב מדוע

  • למשל, לפני מצוות כיבוד הורים, לפני מצות צדקה-לא מברכים
מפגש: הגמרא בנדרים פ"א

לימוד הגמרא בנדרים פ”א– נחלק דף לימוד, ונשאל מדוע ילדיהם של תלמידי חכמים אינם יוצאים גם הם תלמידי חכמים? אפשר להציג זאת כהתמודדות של חכמים עם תופעה שבה הבנים אינם הולכים בדרך אבותיהם, מה שהיינו קוראים היום – חזרה בשאלה, דתל”שיות- מה גורם לתופעה זו?  החכמים בגמרא מעלים כל מיני כיוונים- מעניין לראות מה האפשרויות שהם מעלים, אלו מהן נתונות בידי ההורים לשינוי ואלו אינן ניתנות לשינוי. בין האפשרויות הנמנות קיימת האמירה ‘שלא ברכו בתורה תחילה’- לא ברכו את ה’ לפני לימוד התורה- נשאל את התלמידים מהי משמעותה של אמירה זו? מה פירוש הדבר שלא ברכו לפני לימוד תורה? מה הדבר מבטא?

התבוננות: לימוד מקורות

לימוד המקורות בעניין זה: במקורות מופיעות תפיסות שונות לגבי הטעם לברכות התורה

      הגמרא במסכת ברכות (מתייחסת לברכת התורה בציבור)- הברכה לפני הלימוד או הקריאה בתורה מבטאת נתינת כבוד וגדולה לנותן התורה, פיאור שמו והכרה במקור האלוקי של התורה.

     ערוך השולחן- בקשת עזרה משמיים שיזכה האדם להבין ולהצליח בלימודו

     האדמו”ר הזקן- ביטוי להנאה והתענוג שחשים בעת לימוד התורה והודאה על כך

      האדמו”ר מראדזין- ביטוי לכך שהאדם מכיר בערכה של התורה, ומתוך כך שמודע לערכה וגודלה- יזכה לקנות אותה

ג.       לאחר שעסקנו בחשיבות שישנה בברכה לפני לימוד תורה, נעבור לשאלת התוכן- מה צריכה לכלול ברכה זו? כיצד יש לנסח אותה? הגמרא במסכת ברכות דף י”א מביאה בשם שלושה אמוראים שלוש עמדות שונות לגבי תוכן הברכה, ולאחר שלוש הדעות מציע רב פפא לשלב את שלוש הברכות ולומר את שלושת הנוסחים.

ד.       נחלק את הכיתה לארבע קבוצות, כל קבוצה תקבל דף דרכו תתמקד בדמותו של אחד מן החכמים ותנסה להבין מהו המוקד של תפיסתו את ברכת התורה, ולראות את הקשר בין מימרות אחרות של אותו רב בעניין לימוד תורה לבין הנושא אותו הוא מעלה כמרכזי בברכה. (ישנה כרטיסיה לכל דמות. רב יהודה מדגיש את הקדושה בלימוד התורה ואת העיסוק האישי בדברי תורה, רבי יוחנן מדגיש את חשיבות הנעימות בלימוד והעברת הלימוד לכלל ישראל ולדורות הבאים, ורב המנונא מדגיש את בחירת ישראל והבדלתו מהעמים על ידי מתן תורה בסיני.)

ה.      אסיף- כל קבוצה תציג את מסקנותיה.

הפנמה: ניסוח אישי לברכת התורה

לסיכום, ידוע שלכל אחד מישראל יש את החלק שלו בתורה, את האות המיוחדת שלו בתורה, נזמין כל אחד מן התלמידים לחשוב על השאלה ‘מהי התורה בשבילי’ ולנסח את הברכה שלו על לימוד תורה, ברכה שיכול להיות בה גם מימד של שבח והודאה וגם מימד של בקשה. (אפשר לעשות תרגיל זה גם בפתיחת השיעור, כדאי מאד להקדיש זמן לשמיעת התלמידים המעוניינים לשתף במה שכתבו)

אסיף:

פתחנו בשאלה כללית על ברכות לפני מצוות, שאלה שבדרך כלל לא חושבים עליה. מכאן עברנו ללימוד הגמרא במסכת נדרים שהובילה אותנו לדיון אודות ברכות התורה ומשמעותן. למדנו מקורות על חשיבות הברכה לפני לימוד תורה ותפיסות שונות לגבי  תוכנה- על מה מברכים? סיימנו בהזמנת התלמידים לנסח ברכה משלהם מתך חשיבה על מהות התורה עבורם

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!