ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

בקשת סליחה ומחילה

לב השיעור: כיצד מפיסיים?
.?
פתיחה: חמישייה קאמרית ורמב"ם- התנצלות

נראה לתלמידים את המערכון  של החמישייה הקאמרית, ונשאל:

  • האם יש נורמה של התנצלות?
  • האם להגיד סליחה מן השפה ולחוץ יש לזה ערך?

כעת, נקרא את דברי הרמב”ם בהלכות תשובה סוף פרק שני:

יא  [ט] אין התשובה ולא יום הכיפורים מכפרין אלא עבירות שבין אדם למקום, כגון מי שאכל דבר אסור או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהן.  אבל עבירות שבין אדם לחברו, כגון חובל חברו או המקלל את חברו או גוזלו וכיוצא בהן–אינו נמחל לו לעולם, עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו, וירצהו.
יב  אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו; ואפילו לא הקניט את חברו אלא בדברים, צריך לפייסו ולפגוע בו עד שימחול לו.
יג  לא רצה חברו למחול לו–מביא לו שורה של שלושה בני אדם מריעיו, ופוגעין בו ומבקשין ממנו.  לא נתרצה להן, מביא לו שנייה ושלישית.  לא רצה, מניחו והולך לו; וזה שלא מחל, הוא החוטא.  ואם היה רבו–הולך ובא אפילו אלף פעמים, עד שימחול לו.
יד  [י] לפי שאסור לאדם שיהיה אכזרי ולא יתפייס, אלא יהיה נוח לרצות וקשה לכעוס, ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלבב שלם ובנפש חפצה; ואפילו הצר לו הרבה וחטא לו הרבה, לא ייקום וייטור.  וזה הוא דרכם של זרע ישראל, וליבם הנכון.  אבל הגויים ערלי לב אינן כן, אלא “ועברתו שמרה נצח” (עמוס א,יא); וכן הוא אומר על הגבעונים לפי שלא מחלו לישראל, “והגבעונים לא מבני ישראל המה” (שמואל ב כא,ב).
טו  [יא] החוטא לחברו, ומת חברו קודם שיבקש ממנו מחילה–מביא עשרה בני אדם ומעמידן על קברו, ואומר לפניהם חטאתי לה’ אלוהי ישראל ולפלוני זה שעשיתי לו כך וכך.  ואם היה חייב לו ממון, יחזירו ליורשיו; לא היה יודע לו יורש–יניחנו בבית דין, ויתוודה.
  • מה ההבדלים בין מה שמציג הסרטון לבין המסר שמנסה הרמב”ם להעביר לנו בדבריו?
  • האם נתקלתם בחיים בהתנצלות שפגעה יותר מהעלבון הראשוני או שלא רככה אותו בכלל?
  • האם התנצלתם פעם בצורה שלא התכוונתם שבאמת יקבלו את הסליחה שלכם?
  • למה זה קורה לנו?

הסרטון מראה לנו התנהגות אנושית העומדת בסתירה לדברי הרמב”ם, ומאפשר לנו התבוננות מבחוץ על תופעה חברתית שיתכן ומתרחשת בכיתה. נבקש מהתלמידים להעלות, לאור דברי הרמב”ם ומניסיונם האישי, עצות לבקשת סליחה מכל הלב.

מפגש: שאלה שנשאל הרב עובדיה

נעלה בפני התלמידים את השאלה שנשאל הרב עובדיה יוסף:

הרב עובדיה יוסף, שו”ת יחווה דעת חלק ה סימן מד
שאלה: מי שחטא לחבירו והעליבו בדברים, וכעת ניחם על מעשיו, ורוצה להתפייס עמו לקראת יום הכפורים, אך הוא מתבייש ללכת אליו בעצמו לבקש את סליחתו, האם יכול לשלוח לו דברי פיוס בכתב, או על ידי שליח, או חייב ללכת אליו בעצמו ולבקש ממנו מחילה?

נשמע את דעתם של התלמידים ולאחר מכן נעבור ללימוד בחברותות של תשובתו של הרב עובדיה.

התבוננות: חברותא- תשובת הרב עובדיה

תשובת הרב עובדיה יוסף:

… בסיכום: מי שחטא כלפי חבירו, עליו ללכת לפייסו בעצמו ולא על ידי שליח, או על ידי מכתב, ומכל מקום הכל לפי הענין. שאם הדבר ידוע שהנעלב נוח לרצות, עדיף שילך אליו בכבודו ובעצמו לפייסו. ורק אם הוא קשה לרצות, וחושב שיותר יהיה נוח לו להתפייס אם ישלח אליו איש מכובד מידידיו שירצהו תחלה, יעשה כן, ולאחר מכן יבוא אחריו וימלא את דבריו בבקשת מחילה כדת. ונסלח לו. ונסיים בדברי הגאון רבי יוסף חיים בספר בן איש חי (פרשת וילך אות ו’), שחיוב גדול מוטל על כל אדם לבקש מחילה בערב יום הכפורים מאביו ואמו, על כל מה שחטא להם ופגע בכבודם, ומי שאינו עושה כן נקרא חוטא, ומזלזל בכבוד אביו ואמו, שאם בין אדם לחבירו חייבו חז”ל לבקש מחילה קודם יום הכפורים, כל שכן מאביו ואמו שכמעט אין אדם ניצול מחטא זה בכל יום. ומכל מקום אם הבן שוטה ולא ביקש מהם מחילה, או שהיה אנוס, ימחלו לו שלא בפניו, שיאמרו בפיהם בפירוש: הרי אנו מוחלים לבננו פלוני על כל מה שחטא לנו במשך כל ימות השנה ולא יענש חס ושלום בסיבתנו. וכן הבעל והאשה ימחלו זה לזה על כל אשר חטאו אחד כלפי השני במשך כל השנה ודברו בכעסם דברים אשר לא כן. וכן כל תלמיד שיש לו רב בעירו יבקש ממנו מחילה קודם יום הכפורים. ע”כ. ודבריו נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת. ובפרקי רבי אליעזר (פרק מו), איתא, שהשטן שבכל ימות השנה מקטרג על ישראל, ביום הכפורים מלמד על ישראל סניגוריא, ואומר יש לך עם אחד בארץ שהם דומים למלאכי השרת, מה מלאכי השרת נקיים, אף ישראל כן, מה המלאכים שלום ביניהם, אף ישראל כן, וכו’. והקדוש ברוך הוא שומע עדותו ומכפר עליהם. ישמע חכם ויוסף לקח.
הפנמה: כיצד מפייסים?

נבקש מכל אחד מהתלמידים לחשוב על אדם אחד שהוא מרגיש כי הוא צריך לבקש ממנו סליחה ולכתוב לעצמו מה יכול לעזור לו לפייס את אותו אדם. מי שרוצה לשתף (בלי שיתוף בסיפור הרקע) מוזמן.

אסיף:

פתחנו בקריאת דברי הרמב”ם בהלכות תשובה ועמדנו על ההבדלים בין דברי הרמב”ם לבין המערכון של החמישייה הקאמרית. לאחר מכן קראנו את השאלה אותה נשאל הרב עובדיה יוסף- כיצד מפיסיים אדם שפגעו בו? והצענו תשובת משלנו, לאחר מכן פנינו ללימוד בחבורתא של תשובת הרב עובדיה לשאלה ,וסיכמנו בהזמנת התלמידם להתבוננות פנימית על אדם שהם נדרשים לבקש ממנו סליחה וכיצד יש לפייסו.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!