ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

בן בבל שנשא אישה מארץ ישראל

 • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
תצוגת כיתה מלאה
בן בבל שנשא אישה מארץ ישראל
לב השיעור
פתיחה
קצר בתקשורת
מפגש
לימוד המדרש
התבוננות
לימוד מקורות נוספים לאור המדרש
הפנמה
כתיבת תפילה על התקשורת
אסיף
כתיבת תפילה
כתיבת תפילה אישית על התקשורת
דרמה
נעסוק בהבנה שכל זוגיות מכילה בתוכה את האתגר לשוחח ולשתף באופן מובן, בהבנה שדיבור כנה יכול לחשוף את הגורמים לקושי בתקשורת ובהבנה שמילים הם הדרך שלנו לתקשורת אבל הם גם אלו שעשויות להוביל לטעויות ולהתמודדויות ביחסים.
לב השיעור: תקשורת מכילה ומקרבת
תקשורת מכילה ומקרבת היא בסיס להבנה בין בני זוג והצלחת קשר, שמטבעו מכיל מפגש בין שני עולמות שונים לחלוטין. בשיעור זה נלמד את המדרש על בן בבל שנשא אישה בארץ ישראל (בבלי נדרים סו ע"ב), ופערי התרבות ביניהם באו לידי ביטוי בכל רגע זוגי.
פתיחה: קצר בתקשורת

נבקש שני מתנדבים, לעמוד ליד הלוח. תלמיד אחד יעמוד עם הגב לכיתה ופנים ללוח, ובידו טוש מחיק. התלמיד השני יעמוד עם הפנים לכיתה וגב ללוח, ובידו ציור. על התלמיד שבידו ציור, לתאר את הציור לתלמיד עם הטוש ע”י שימוש בצורות גאומטריות וכיוונים בלבד (קו למעלה, ולא- בית), ועל התלמיד השני- לצייר כפי שמתואר לו. מטרת שניהם היא להעתיק את הציור מהדף ללוח.

נשער כי ההצלחה תהיה חלקית. נשאל את התלמידים המתנדבים:

 • איך הייתה החוויה?
 • מה היה עוזר לכם להצליח?
 • מה היה על התלמיד עם הציור לעשות כדי לעזור לתלמיד המצייר להצליח?

נשאל את הכיתה:

 • למה לדעתכם ההצלחה הייתה חלקית?
 • האם הם היו יכולים להצליח (בלי להראות את הציור למצייר)?
 • מה גורם בחיים שלנו לקשים בתקשורת בין אנשים? ובין בני זוג?
מפגש: לימוד המדרש

נלמד את המדרש בחברותות, תוך שימוש בשאלות מנחות:

(תלמידים שלומדים גמרא, יכולים ללמוד את המקור הארמי בלבד. תלמידים שהארמית תהיה להם חסם- ישתמשו בתרגום לעברית, אבל חשוב לא לוותר על המקור הארמי, כיוון שיש דקויות שלא עוברות בתרגום)

1 בר בבל דסליק לארעא דישראל. 
2 נסיב איתתא .
3 אמר לה: בשלי לי תרי טלפי .
4 בשילה ליה תרי טלפי .
5 רתח עלה .
6 למחר אמר לה: בשילי לי גריוא 
7 בשילה ליה גריוא 
8 אמר לה: זילי אייתי לי תרי בוציני .
9 אזלת ואייתי ליה תרי שרגי .
10 אמר לה: זילי תברי יתהון על רישא דבבא .
11 הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא וקא דאין דינא ,
12 אזלת ותברת יתהון על רישיה.
13 אמר לה: מה הדין דעבדת ?
14 אמרה ליה: כך ציוני בעלי. 
15 אמר: את עשית רצון בעלך, המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא.
1 מעשה בבן בבל שעלה לארץ ישראל. 
2 נשא אישה.
3 אמר לה: בשלי לי שתי עדשים, 
4 בישלה לו שתי עדשים.
5 כעס עליה.
6 למחר אמר לה: בשלי לי סאה, 
7 בישלה לו סאה.
8 אמר לה: הביאי לי שני בוציני, 
9 הביאה לו שני נרות.
10 אמר לה: שַבְּרִים בראשו של “בבא”, 
11 היה יושב בבא בן בוטא על הפתח ועוסק בדין, 
12 שברתם על ראשו.
13 אמר לה: מה את עושה?
14 אמרה לו: כך ציווני בעלי.
15 אמר לה: את עשית רצון בעלך – המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא.

שאלות להבנה והעמקה:

 • מה מערכת היחסים שמציג המדרש בין האיש לאשה?
 • מה גורם לקשיי התקשורת בין בני הזוג? כיצד היה ניתן למנוע אותן?
 • מה ההבדל בין גורמי הטעות בסיטואציות הראשונות לגורמי הטעות בסיטואציה האחרונה?
 • מה יכולים לסמל שני הנרות שהאשה מביאה לבעל במקום אבטיחים?
 • מה יכולה לסמל שבירת ראש הדיין שבשער שעושה האשה בסופו של המדרש?
 • האם מילים יכולות לבטא רצון של אדם? מה הרווחים ומה המחירים בשימוש במילים לתקשורת בין בני אדם?

נבקש משלושה תלמידים להציג את המדרש: אחד יהיה בן בבל, אחד יהיה האישה הארצישראלית ואחד יהיה בבא בן בוטא.

1 בר בבל דסליק לארעא דישראל. 
2 נסיב איתתא .
3 אמר לה: בשלי לי תרי טלפי .
4 בשילה ליה תרי טלפי .
5 רתח עלה .
6 למחר אמר לה: בשילי לי גריוא 
7 בשילה ליה גריוא 
8 אמר לה: זילי אייתי לי תרי בוציני .
9 אזלת ואייתי ליה תרי שרגי .
10 אמר לה: זילי תברי יתהון על רישא דבבא .
11 הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא וקא דאין דינא ,
12 אזלת ותברת יתהון על רישיה.
13 אמר לה: מה הדין דעבדת ?
14 אמרה ליה: כך ציוני בעלי. 
15 אמר: את עשית רצון בעלך, המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא.
1 מעשה בבן בבל שעלה לארץ ישראל. 
2 נשא אישה.
3 אמר לה: בשלי לי שתי עדשים, 
4 בישלה לו שתי עדשים.
5 כעס עליה.
6 למחר אמר לה: בשלי לי סאה, 
7 בישלה לו סאה.
8 אמר לה: הביאי לי שני בוציני, 
9 הביאה לו שני נרות.
10 אמר לה: שַבְּרִים בראשו של “בבא”, 
11 היה יושב בבא בן בוטא על הפתח ועוסק בדין, 
12 שברתם על ראשו.
13 אמר לה: מה את עושה?
14 אמרה לו: כך ציווני בעלי.
15 אמר לה: את עשית רצון בעלך – המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא.

לאחר ההצגה, נקיים דיון בכיתה:

 • מה מערכת היחסים שמציג המדרש בין האיש לאשה?
 • מה גורם לקשיי התקשורת בין בני הזוג? כיצד היה ניתן למנוע אותן?
 • מה ההבדל בין גורמי הטעות בסיטואציות הראשונות לגורמי הטעות בסיטואציה האחרונה?
 • מה יכולים לסמל שני הנרות שהאשה מביאה לבעל במקום אבטיחים?
 • מה יכולה לסמל שבירת ראש הדיין שבשער שעושה האשה בסופו של המדרש?
 • האם מילים יכולות לבטא רצון של אדם? מה הרווחים ומה המחירים בשימוש במילים לתקשורת בין בני אדם?
התבוננות: לימוד מקורות נוספים לאור המדרש

נשאל את התלמידים-

 • מדוע לדעתכם בוחר המדרש לשים בידי האישה שני נרות, שישברו על ראש האמורא?
 • מה מסמלים הנרות?

נלמד בחברותות את הקטעים הבאים (בכיתה שלמדה בחברותא את המדרש, אפשר ללמוד את המקורות הללו יחד בכיתה):

תלמוד בבלי מסכת שבת דף כג עמוד ב
אמר רבא, פשיטא לי: נר ביתו [=נר של שבת] ונר חנוכה, נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו. נר ביתו וקידוש היום, נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו.
 רמב”ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ד הלכה יד
היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה או נר ביתו וקדוש היום נר ביתו קודם משום שלום ביתו, שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם שנאמר: “דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום”.
 • מה מתחבא מאחורי המושג “נר ביתו”? נסו לחשוב על המשמעות המיוחדת של מושג זה
 • מדוע נרות שבת מסמלים בצורה חזקה כל כך שלום בית?
 • בדברי הרמב”ם נשמע ששלום בין איש לאשה הוא הבסיס לשלום באופן כללי בעולם. מה דעתך על אמירה זו?

הפנמה: כתיבת תפילה על התקשורת

נשמיע בשקט את המנגינה שהולחנה למילים מתוך התפילה בזמן הדלקת נרות, ונבקש מהתלמידים לכתוב תפילה אישית על יכולות התקשורת (זוגית, או לא זוגית, לפי בחירת כל תלמיד).

נבקש מהתלמידים לשים לב תוך כדי הכתיבה באילו מילים הם בוחרים להשתמש, ועל מה הם בוחרים לבקש.

נבקש ממספר תלמידים שמוכנים, לשתף.

אסיף: סיכום השיעור ומיומנויות

שיעור זה עסק בתקשורת מיטיבה, מכילה ומקרבת כבסיס חשוב בזוגיות.

מיומנויות שנרכשו בשיעור זה:

 • קריאה ספרותית של מדרש חז”ל
 • לימוד בחברותות
 • ניסוח בכתב

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!